Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT (FÖK)


A FŐK 1989. szeptemberében kezdte meg munkáját, mint a Kelet-Európai Független Környezetvédelmi Alapítvány titkársága. A FOK alapításához az MTA-Soros Alapítvány Bizottság készpénzzel, a Közművelődési Információs Központ pedig természetben (irodahelyiség és szolgáltatások biztosítása) járult hozzá. Tíztagú természet- és társadalomtudósokból álló kuratóriuma (elnöke dr. Sólyom László alkotmánybíró) felügyel programjainak működésére, és dönt a beérkező pályázatok ügyében. Működésének első évében a FÖK-nek egy részmunkaidős alkalmazottja volt, számos kutató, tanár és diák dolgozott a szervezetnek önként.

1) Pályázatok
1990 nyarán a FOK környzetvédelmi pályázatot írt ki. A Kuratórium 107 beérkező pályázat között — melyek összesen 108 millió Ft támogatást kértek — a Soros Foundatoin New York által biztosított 50.000 US dollár értékű támogatást osztott ki 46 kedvezményezett számára, nagy többségében magyarországi környezetvédelmi szervezetek és néhány kutató szakmai utazását, munkáját segítve. A Kuratórium továbbá angol és amerikai ösztöndíj lehetőségekre pályázók kiválasztásában is közreműködött. A Manchester-i Egyetem a környezetszennyezés szabályozása terén Master's Degree fokozat elnyerésére pályázókat fogadott. A kurzusra jelentkező 9 hallgató közül egy kezdte meg tanulmányait 1990. őszén. A Germán Marshall Fund of the United States 1990-ben Magyarországra is kiterjesztette környezetvédelmi pályázatát, s ebben a FOK volt a partnere. 3 magyar környezetvédő (Gadó György Pál, Foltányi Zsuzsanna, Szabó Éva) 6 hetet töltött az USA-ban tanulmányokkal és kapcsolatok kialakításával. A FŐK résztvevőket toborzott továbbá az University of South Caroliny nyári környezetvédő kurzusára.

2) Tanárok továbbképzése
A tanári munkacsoport azzal a céllal alakult, hogy új utakat keressen az ökológiai oktatásban iskolán belül és azon kívül. A csoport a biológia tanításának korszerűsítésén túl a szemléletes életmód váltáson dolgozó öntevékeny tanárok reformikísér-leteit, tankönyv-kéziratait ismerhette meg előadás- és konzultáció sorozat, valamint egyhetes nyári tábor keretein belül. A munkacsoport részt vesz az új nemzeti alaptanterv kidolgozásának munkájában. Meghívták továbbá a PHARE programon belül az óvodáskortól a posztgraduális képzésig terjedő egységes környezetvédelmi oktatási koncepció kidolgozására meghirdetett pályázók sorába. A munkacsoport ennek keretében az általános iskolán kívüli és népfőiskolai oktatási formák kidolgozását vállalja. Az 1990/91-es tanévben a FOK körül fakultatívan dolgozó tanárok nyugat-európai országokban folyó környezetvédelmi oktatási tapasztalatok megismerésével foglalkoznak külföldi előadók segítségével.

3) Zöld könyvtár
A Berkeley-i Egyetem Zöld Könyvtárával kötött megállapodás szerint a FOK munkatársai meglátogatták a Poznanban már működő lengyel Zöld Könyvtárat anyaggyűjtés és ajándékkönyvek kiválasztása céljából. A FŐK könyvtárának alapjait innen és máshonnan származó ajándékkönyvek, valamint a Rockefeller Brothers Fund 10.000 dolláros támogatásával beszerzendő állomány adja.

4) Környezetvédelmi mozgalmak támogatása, Föld Napja
A FOK a pályázati kereteken túl egyéb formában is nyújt környezetvédelmi szervezetek számára szolgáltatásokat (fénymásolás, terem, könyvek kölcsönzése, külföldi meghívások). A FOK a Föld Napja Alapítvánnyal együtt meghatározója volt a közép-európai térségben tartott legsikeresebb és legtartalmasabb rendezvénysorozatnak a Föld Napján. Országos sajtó- és információs központként működött heteken át, felhívást és hírleveleket adott ki, továbbá plakátok, jelvények, könyvek, trikók elosztási központjaként működött.

5) Nemzetközi természetvédelmi tanulmányút Magyarországon
1990-ben a FOK szervezésében Magyarország látta vendégül a csaknem tízéves múltra visszatekintő amerikai természetvédő csereprogram résztvevőit. Az öthetes körúton több mint húsz, természetvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó fiatal amerikai, brit, csehszlovákiai, kanadai és magyar környezetvédő vett részt. Előzménye az 1989-ben New Englandban tett út volt, amelynek magyar résztvevőit is a FOK toborozta és válogatta.
A program legnagyobb kihívása a nyugati környezetvédők által termelőszövetkezetben, tanyán, környezetvédelmi oktatótáborban készített egyhetes esettanulmányok voltak, melyek egytől egyig feltárták a magyar környezetvédelem erős politikafüggőségét.

6) Szitakötő Klub
Ezen a néven holisztikus, kreatív természetismereti klub nyílt 10-14 éves gyermekek számára. A Klub új típusú, a játékosságot, kooperációt előtérbe helyező szakköri munka kísérleti műhelye.
A foglalkozások a szűken értelmezett természetismereten túl kapcsolat- és kohézióteremtésre, komplex látásmód kialakítására, aktív környezetvédelemre, környezetformálásra is kiterjedtek.

7) A FOK szerepe a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ felállításában
A FOK kuratóriumának tagjai kezdettől részt vettek a Központ felállításán dolgozó magyar kormánydelegáció munkájában, a nem-kormányzati oldalt képviselve. A FOK 1990. márciusában szétküldte a Központ előkészítő anyagait magyar nyelven és találkozót szervezett a magyar környezetvédelmi szervezetek véleményének összegzésére. A jegyzőkönyvet továbbította az USA Környezetvédelmi Minisztériumának. A FOK képviselője helyet kapott a Központ igazgatótanácsában, azzal napi munkakapcsolatban dolgozik.

8) A „Kelet-európai gazdasági átalakulásának környezetvédelmi kérdései" c. munkaülés
A FOK 1990. június 4-5-én az Earthday International és a Germán Marshall Fund of the United States támogatásával, nemzetközi szakemberek részvételével rendezett munkaülésen három olyan programot fogadott el, melyek hozzájárulhatnak Kelet-Európa gazdaságának és környezetének egészségesebbé tételéhez. Az újonnan eszközölt beruházások esetében az Európai Gazdasági Közösségével azonos környezeti kritériumok felállítását, szabványok kidolgozását kívánja a munkaülés résztvevői által aláírt állásfoglalás. Kelet-Európában szükség van az energiahatékonysági módozatok keresésére és bevezetésére, mivel ez a gazdasági hatékonyság növekedése mellett a szennyezés és az anyagi veszteségek csökkenéséhez, a globális felmelegedés lelassításához járul hozzá. A munkaülés résztvevői kívánatosnak tartották a közművek meggyőzését és bevonását az energiahatékonysági módozatok kidolgozásába, elterjesztésébe. A FOK a továbbiakban pénzügyi alapokat próbál teremteni energiahatékonysági programok számára. A munkaüléseken résztvevők (a Natural Resources Defence Fund, az American Forestry Association, az Association fór Conservation of Energy, a Battelle, a Greenpeace és az Earthday International képviseletében) végül megállapították, hogy szükség van a kelet-európai nem-kormányzati környezetvédelmi szervezetek szakmai képzésére, hogy az előttük álló hatalmas feladatokat hatékonyabban tudják megoldani.
A FŐK 1990-ben a fenti programjain túl számos külső rendezvényen (az MTA Ökológiai Szakbizottsága, az IUCN Nemzeti Nevelési Bizottsága, a Környezetvédelmi Oktatóközpontok, a Magyar Biológiai Társaság Ökológiai Szakosztálya és a Biológus Vándorgyűlés ülésein) vett részt. A FOK saját rendezvényeit használta föl továbbá, hogy kapcsolatokat teremtsen és fontos kérdésekben segítséget nyújtson. Foglalkozott az adósság-természetért-csere magyar lehetőségeivel, együttműködött az Environmental Law Institute-tal a magyar vízminőség ellenőrök számára tervezett szeminárium megszervezésében. Megszervezte a Boston Globe környezetvédelmi riporterének magyarországi körútját, találkozót szervezett a National To-xics Campaign Fund képviselőjével, a Sierra Club elnökével, valamint kapcsolatban áll az ENSZ, az UNESCO, a WWF, az IUNC és az Európatanács keretében működő Naturopa programjaival.
Következő fejezet >>
Tartalom>>