Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
DEMOKRATIKUS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAAz MTA-Soros Alapítvány Bizottság 1989 tavaszán hirdette meg az un. „demokrata" pályázatot. A kiírást az a szándék vezette — egybecsengően a Soros Alapítvány nyitott társadalmat támogató filozófiájával —, hogy segítséget nyújtson az indulás nehézségeivel küzködő helyi és országos kezdeményezéseknek, egyesületeknek, szervezeteknek és lapoknak.
A lehetséges pályázók körét így igen szélesen értelmeztük, de a nagyon dinamikus, s szinte hétről-hétre változó hazai folyamatokat nézve nem lett volna tanácsos szűkebb meghatározást kialakítani. A pályázati kiírás az esetleges támogatást az induláshoz szükséges infrastruktúra megteremtésére ajánlotta.
A pályázat összességében sikeresnek volt tekinthető, hiszen az ország majdnem minden táján működő szervezetek kerültek kapcsolatba az Alapítvánnyal. Pótolhatatlan s máshonnan meg nem szerezhető segítséget tudtunk nyújtani az ébredező magyarországi civil társadalom kialakulásához az átmeneti időszakban.
1989-ben a Bizottság 157 pályázatnak nyújtott e kategóriában támogatást 44 millió forint, továbbá 49 db fénymásológép, 26 db számítógép, 12 db telefax, 6 üzenetrögzítő és 3 lézerprinter formájában.
E pályázati felhívás nyomán 1990-ben is számos pályázatot kaptunk. Ebben az évben 46 pályázat érkezett, melyekre a Bizottság megítélt 23.400.000- Ft-ot, valamint 12 db fénymásoló gépet, 7 db számítógépet, 4 db telefaxot, 1 db telexgépet és 1 db magnetofont az alábbiak szerint:


Alapítvány a Szabad Szakszervezetekért
— választási felvilágosítási kampányra
6.250.000.- Ft
Amalipe Cigány Kultúra és Hagyományőrző Egyesület-
—számítógép, fénymásoló berendezés +
1.000.000.-Ft
Bajza János Kulturális és Hagyományőrző Egyesület — Gyöngyös
—képzőművészeti alkotótáborra
140.000- Ft
Bácskai Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete
—fénymásoló +
200.000- Ft
Cserkészleány Szövetség
—Fénymásoló gép +
100.000- Ft
Erdélyi Magyarok Egyesülete
—a Vigyázó c. kiadvány megjelentetésére
200.000.- Ft
Falufejlesztési Társaság
—kutatómunkához
1.000.000.- Ft
Fejér Megyei Független Érdekképviseleti Liga
—telefax, fénymásoló +
300.000- Ft
FSZDL Jogi és Jószolgálati Bizottsága
—működési költségekre
1.016.000.- Ft
Független Szakszervezetek Szövetsége
—infrastruktúra kialakításához
200.000.- Ft
Föld és Ég c. folyóirat
—a lap további megjelentetéséhez
400.000.- Ft
Gaia Magazin
—számítógép, lézerprinter, fénymásoló gép
Görgey Artúr Cserkészcsapat
—tábori felszerelések vásárlására
100.000.- Ft
Hasomér Hacair - zsidó ifjúsági szervezet
—működési költségekre
300.000- Ft
Határ-Szél Kft.
—a lap kárpátaljai terjesztésére
1.040.000.- Ft
Helyzet c. környezetvédelmi lap
—fenntartási költségekre
80.000.- Ft
Hiány c. kétheti lap
—fénymásoló, telefax +
200.000.- Ft
INDEX Hír- és Sajtószolgálat
—telexvonal beszerelési költségeire
100.000.- Ft
Kecskeméti Családterápiás Egyesület
—eszközök vásárlására
238.000.- Ft
Keresztény Értelmiségiek Köre — Szeged
—egy fénymásológép
Kécskei Hírek
—számítógép
Kőrakásparti Önkormányzó Lakásbérlő egyesület
—működési költségekre
150.000.- Ft
Kőtelki cserkészcsapat
—tábori eszközök beszerzésére
50.000.- Ft
Körösnagyharsányi Hagyományőrző Kör
—a falu történelmi múltjának feltárására
200.000.- Ft
Liberális Klub
—könyvek, folyóiratok Szlovákiába szállítására
60.000.- Ft
Magyar Henry George Társaság
—fénymásológép és magnetofon
Magyar Napló szerkesztősége
—fénymásoló, telefax, telex, számítógép
400.000.- Ft
Magyar Narancs c. lap
—speciális számítógép +
1.500.000.- Ft
Magyar Természetbarát Szövetség
—térképsorozat kiadására
310.000.- Ft
Magyar Turista Egyesület
—propagandára és technikai felszerelésre
200.000.- Ft
Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület
—működési költségekre
100.000.- Ft
Mozgó Világ szerkesztősége
—működési költségekre
1.500.000.- Ft
Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete
—nyilvántartási rendszer kialakítására
500.000.- Ft
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
—működési költségekre
254.000.- Ft
Máriaremete cserkészcsapat
—felszerelés vásárlásra
150.000.- Ft
Nappali Ház c. folyóirat
—a lap további megjelentetéséhez
790.000.- Ft
Nyilvánosság Klub Országos Egyesület
—tanulmányok megjelentetéséhez
600.000.- Ft
Nógrádi faluszövetség
—faluszervező tanfolyam költségeire
385.000.- Ft
Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség
—fénymásológép és számítógép
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
—fénymásológép, telefax +
300.000.- Ft
PHRALIPE Független Cigány Szervezet
—a Phralipe c. folyóirat kiadásához
3.000.000- Ft
Phralipe Független Szervezet, Salgótarján
—működési költségekre
500.000.- Ft
Phralipe Nagykanizsai Szervezet
—működési költségekre
300.000- Ft
Péceli Egymást Segítő Egyesület
—fénymásológép +
100.000.- Ft
Replika c. folyóirat
—fenntartási költségekre
400.000.- Ft
Rubicon c. lap
—fenntartási költségekre
500.000- Ft
Szegedi Egyetem Szerkesztősége
—speciális számítógép
Szombat c. folyóirat
—működési költségekre
400.000.- Ft
UNIÓ folyóirat
—jogdíjak vásárlására, forinttérítés ellenében
8.000.- USD
Világosság szerkesztősége
—a lap két tematikus számának kiadása
1.500.000.- Ft
Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör
—kutatótábor költségeire
50.000- Ft
Új Haza Társulás
—kínai írásjeles írógép
Következő fejezet >>
Tartalom>>