Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Vizuális művészet


Antall Péter Pál

A pályázó székelyföldi műemlékek fotózására, adatgyűjtésre és ezek feldolgozására kapta a támogatást
90.000.- Ft

Erdélyi Lajos

A pályázó fotóriporter negyven évig dolgozott a romániai magyar sajtóban, három évtizedig a Sütő András által szerkesztett Új Élet szerkesztőségében. Erdélyről szóló fotó- és riportkönyv megírásához kapott ösztöndíjat.
Havi 10.000. - Ft (1989 -1990)

Forgács Péter

A pályázó és Bán András művészettörténészek amatőr film- és fotódokumentumok másolását és archiválását végzik az Alapítvány segítségével. Az újabb támogatást leletmentési munkáik folytatásához kapták.
500.000.- Ft

Főiskolai Diákközösség

A Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatói 1989 tavaszára Nemzetközi Főiskolai Filmes Diáktalálkozót szerveztek, ahol a vetítéseken és szemináriumokon megismerhetik egymás gondolkodását, tevékenységét.
100.000.- Ft

Gödöllői Városi Művelődési Központ

A Gulyás-testvérek irányításával egy Filmszociográfiai Műhelyt hoznak létre, melynek célja a helytörténeti-szociográfiai munkák videós feldolgozása, és az ELTE és CATE hallgatóinak felkészítése az ilyen jellegű kutatómunkára. A program technikai bázisának megalapozásához kaptak támogatást
1.170.000.-Ft

Képzőművészeti Dokumentációs Központ — Műcsarnok

Czibolya Kálmán
kísérleti ifjúsági videoszociográfia készítéséhez, továbbá fénygeofizikai kísérletek elvégzéséhez
100.000.- Ft

Kubinyi Anna iparművész
1990 májusi kiállítási katalógusának elkészítéséhez
40.000.- Ft

Iskola Galéria
kiállítási programok lebonyolítására
100.000.- Ft

Pan European Árts Magyarországi Szekciója
művészeti csereprogram lebonyolításához
200.000.- Ft

Berczeller Rezső szobrászművész
a Kiscelli Múzeum Trinitárius Templomában felállítandó kompozíció elkészítésének költségeihez
300.00.- Ft

Dr. Gyökér Kinga
Altorjai Sándor festőművész hagyatékának feldolgozására
300.000.- Ft

Szépművészeti Múzeum
Megyik János Bécsben élő szobrászművésztől történő műtárgyvásárlásra
200.000.- Ft

Székesfehérvári István Király Múzeum
Beck András szobrászművész kiállításának előkészítéséhez 50.000.- Ft
Baranyay András kiállításának megrendezéséhez
100.000.— Ft

az Avantgárdé vége című kiállításhoz
200.000.- Ft

Szombathelyi Savaria Múzeum
a múzeum textilgyűjteményének gyarapítására
300.000.- Ft

Szirtes János, Gábor Áron, Bokta Imre és Samu Géza
a művészek San Francisco-i kiállítási katalógusának elkészítéséhez és a művek kiállításához
200.000.- Ft

Csernus Tibor
a művész Műcsarnok-béli kiállításához
150.000.- Ft

Pécsi Galéria
Nadler István festőművész pécsi és grazi kiállításához
100.000.- Ft

Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola szentendrei műhelyük felszereléséhez
250.000.—Ft

Székesfehérvári István Király Múzeum és a szombathelyi Savaria Múzeum
a múzeumok gyűjteményeinek fejlesztéséhez
250.000 - 250.000.- Ft

Hejettes Szomjazok Csoport — Danka Attila
a csoport nyugat-berlini kiállítására
50.000.- Ft

Majoros Valéria
művészettörténeti kutatómunkához és tanulmányíráshoz havi
8.000. — Ft egy évre

Eisenmayer Tibor
a művész 20 darabból álló szitanyomai-sorozatának
elkészítéséhez
100.000.- Ft

Az Alapítvány ötéves évfordulója alkalmából megrendezett MÁS - KÉP című kísérleti fotókiállítás alkalmából a következő díjak kerültek kiosztásra:

Türk Péter
50.000.- Ft
Nagydíj
Jelenczki István
20.000.- Ft
Második díj
Baranyai András
10.000.- Ft
Harmadik díj
Maurer Dóra
10.000.- Ft
Harmadik díj
Szilágyi Lenke
10.000.- Ft
Harmadik díj


Multimédiáiig színház

Az Olescher Tamás által vezetett színház a zene, a tánc és mozgás, a tér-formálás, fény- és színházművészet eszközeinek alkalmazásával, ezek kölcsönhatásaira építve hozza létre produkcióit
165.000.- Ft

Pécsi Nyári Színház

Háromévenként rendezik meg Pécsett a Nemzetközi Felnőttbábfesztivált. A VIII. találkozó lebonyolításához kaptak támogatást
200.000.- Ft

Solti—Soros pályázat

Sir George Solti, a Chicagói Szimfonikusok vezető karnagya és a New York-i Soros Alapítvány ösztöndfj jellegű támogatást ajánlott fel 1 -1 magyar zenekari fuvola-, oboa-, klarinét-, fagott- és harsonaművész részére.
Az öt zenekari művész, aki a pályázatot megnyerte és amerikai tanulmányúton vett részt 1989. július 16. és augusztus 13. között, hazatérésekor pedig egy-egy hangszert is kapott tartós használatra, a következő:
Szekszárdi Szövetkezeti Madrigál kórus

A kórus útiköltség támogatást kapott a spanyolországi versenyen való részvételhez, Tolosában.
150.000.- Ft

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Énekkara

A nagy múltú iskola versenykórusa meghívást kapott az Aber-deeni Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválra, Skóciába. Az utazás költségeihez járult hozzá a Bizottság.
150.000.- Ft '

TANAC délszláv néptáncegyüttes

A pécsi táncegyüttes folyamatosan gyűjti és rendszerezi a magyarországi délszlávok tánc- és zenehagyományait, népszokásait.
300.000.- Ft

Vujicsics Tihamér Zeneiskola

Az előző évhez hasonlóan a szentendrei zeneiskola nyári „Ifjú Tehetségek Népzenei Tábora" szervezéséhez kapott támogatást.
50.000.- Ft

Weiner Leó Kamarazenei Egyesület

A zenekar önálló egyesületként tartja fenn magát, a támogatást a zenekarban játszó tanárok ösztöndíjára fordítják.
200.000.- Ft

Zala Megyei Művelődési-Ifjúsági Központ

„Egyesült Világ" címmel nemzetközi zenei és táncfesztivált rendeznek Zalaegerszegen és környékén 1990 nyarán, kelet- és nyugat-európai meghívottakkal. A rendezvény költségeinek nagy részét más forrásból fedezik, a hiányzó összeget kapták támogatásként
170.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>