Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben

5 130 000 Ft

A programban pedagógusképző intézmények tanszékei, szakmai munkacsoportok, egyének adhattak be pályázatot olyan pedagógusképzési modellek és programok kialakítására és/vagy bevezetésére, amelyek a képzés folyamatába és a tananyagba kötelezően beépítik a cigányság kultúrájának megismerését. Pályázni lehetett továbbá olyan működő pedagógiai modellek és programok elterjesztésének tervével, amelyek sikeresen segítik a cigánygyerekek beilleszkedését a többségi társadalomba, valamint csökkentik a pedagógusok roma gyerekekkel szembeni előítéletét, és integrált oktatási programban teszik sikeressé a roma tanulókat. Ezen kívül pályázatot lehetett beadni a pedagógusképzési modellek és programok megvalósulásához szükséges kézikönyv megírásának, szerkesztésének, fordításának támogatására.
Pedagógusképző intézmények olyan szakmai gyakorlatok költségeire is pályázhattak, amelyek célja a cigánygyerekek sikeressége érdekében bevált pedagógiai módszereket alkalmazó intézményekben történő gyakorlat megszervezése és lebonyolítása. Előnyben részesültek azok a pedagógusképző intézmények, amelyek iskolákkal együttműködve vagy a hallgatók - különös tekintettel roma hallgatók - bevonásával nyújtották be pályázatukat valamint intézményen belüli és intézmények közötti együttműködést valósítottak meg.

21 pályázat érkezett amelyből 14 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely, Miskolc
Komplex oktatási modell kidolgozása és kipróbálása az Edelényi Alapítványi Óvoda, Általános Jskola és Szakiskola keretein belül
400 000 Ft
Dukkon Ágnes, Budapest
A roma kultúra tanulmányozása egy tágabb összefüggésrendszer, nevezetesen a kultúra-szubkultúra viszonyában
500 000 Ft
ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest
Felsőoktatásban használható tanulmánykötetek megírása
400 000 Ft
ELTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Kisebbségszociológia Tanszék, Budapest
Kiegészítő támogatás a 4 éves esti szociológus képzéshez
650 000 Ft
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest
A roma gyerekek nevelésére, oktatására való felkészítés a tanító- és óvodapedagógus szakon az alapképzésben
600 000 Ft
Faág Baráti Kör Egyesület, Pécs
Gyermekvédelemben dolgozó pedagógusok bevonása a cigány kulturális programokból álló Faodú Program gyakorlati munkájába
300 000 Ft
Galilei Alapítvány, Pécs
Pedagógusok, szociális segítők és egyetemisták részére 120 órás képzési program, amely adaptációs munkájuk elméleti és gyakorlati alapjait segíti
400 000 Ft
Miskolci Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék, Miskolc
Kisebbségek pedagógiája erdei iskolai módszerekkel
100 000 Ft
Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék, Pécs
Vendégoktatók által vezetett kurzusok, előadássorozatok szervezése a magyarországi és európai roma csoportok társadalmi helyzetével és kultúrájával kapcsolatban
300 000 Ft
Pont Kiadó Kft., Budapest
Jean-Pierre Liégeois, a párizsi Roma Kutatóközpont igazgatója két alapvető művének fordítása és kiadása, valamint Diósi Ágnes könyvének megjelentetése
250 000 Ft
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
Pedagógus-jelöltek és papnövendékek pedagógiai gyakorlata roma többségi iskolában és cigány közősségi programokban
300 000 Ft
Szent Márton Caritas Alapítvány, Alsószentmárton
Cigánygyermekek társadalmi integrációját segítő pedagógiai modellek és programok terjesztése, pedagógusok és iskolai hallgatók részére
300 000 Ft
Zágon Bertalanná, Budapest
Nyelvi hátránnyal küzdő, elsősorban roma kisiskolások sikeres olvasás-írástanulását biztosító, alternatív olvasás-írásprogram tanítói kézikönyve
300 000 Ft
Zalai „A Nostru" Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért, Nagykanizsa
Cigány népismereti előadássorozat a város általános iskoláinak pedagógusai részére
330 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>