Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Ifjúságügy


AETAS (JÁTÉ történész hal gátolnak lapja)

A szegedi József Attila Tudományegyetem történelmi szakorientáltságú lapja az AETAS, mely teret biztosít egyetemi hallgatóknak és pályakezdő történészeknek. A támogatás a megjelentetési költségek fedezésére szól.
600.000.- Ft

Bréttér György Szakkollégium

A pályázók a szakkollégium működési költségeihez kaptak támogatást.
500.000.- Ft és egy fénymásológép

Eötvös József Kollégium

A támogatást a szakvezető tanári rendszer visszaállítására, a nyelvoktatás fejlesztésére, pályázati díjakra, kiadványokra és a diákok külföldi tanulmányútjaira kapták.
1.500.000.- Ft és
3.000.- USD forinttérítés nélkül.

FIDESZ Akadémia

A Fiatal Demokraták Szövetsége Akadémiáját nem csupán értelmiségi, egyetemista fiatalok számára indította be. 1989 tavaszától három oktatási félév alatt 5 kurzusban tartanak közérthető előadásokat a legkiválóbb történészek, irodalmárok, szociológusok, ökológusok és pszichológusok meghívásával. Az előadások anyagára kiírt pályázat legjobb tanulmányaiból kötetet terveznek.
564.000. - Ft és egy fénymásológép

Kiskunhalasi Városi Ifjúsági Műhely

Az egyesületként működő Műhely új szemléletű, demokratikus művelődéspolitika megvalósítását célozza, mely mozgató ereje és szabályozója lehet a város közművelődési életének. Működési költségeikhez és olvasótáboruk megrendezéséhez kaptak támogatást.
100.000.- Ft

Középiskolás Művészettörténeti Verseny

A csaknem tízéves hagyományokkal rendelkező verseny célja, hogy a 14—18 éves tehetséges fiatalokat felkutassa, támogassa, irányítsa pályájukat, és felkeltse az érdeklődést a képzőművészet iránt A III. Országos Lyka Károly Középiskolás Művészettörténeti Verseny szervező bizottsága e cél megvalósítására kapott támogatást.
156.000.- Ft

Lucidum Intervallum Szerkesztősége

A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Lucidum Intervallum nevű lapja az egyetemi és kari problémákon kívül napjaink politikai és társadalmi kérdéseivel is foglalkozik. A diákújság megjelenési költségeihez, illetve a szerkesztőség által szervezett programokhoz járult hozzá a Bizottság.
218.000.- Ft

Medvetánc Füzetek

A Medvetánc Füzetek az ELTE, az MKKE és az OKK Művelődéskutató Intézetének közös kiadványsorozata, mely önálló könyvek vagy tematikus gyűjtemények kiadására vállalkozik az Alapítvány segítségével.
1 millió Ft és
500.000.- Ft kölcsön

MKKE Rajk László Szakkollégium

A szakkollégium 1989 — 90-es programjainak lebonyolítására, illetve a „college" rendszerű oktatás személyi költségeire kapott támogatást
2.490.000. - Ft és egy fénymásológép

NME Bolyai Management Szakkollégium

A szakkollégium nyelvoktatási és vezetéstudományi programjait segíti az Alapítvány.
300.000.- Ft

Németh László Szakkollégium — Szombathely

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola szakkollégiuma a zsidókérdéssel foglalkozó velemi szeminárium anyagának kiadására, illetve tíz hallgató kéthónapos, nyelvgyakorlást célzó grazi tanulmányútjára kapott támogatást.
100.000.- Ft és
2.500 USD forinttérítés nélkül

Scarbantia Cserkészcsapat — Sopron

Sátrak vásárlására
160.000.- Ft

Vásárhelyi Pál Számítástechnika Kör

A támogatást a számítástechnikai kör megalapítására kapták.
6.500.- USD
Következő fejezet >>
Tartalom>>