Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Közművelődés


ELTE Felsőokt. Műv. Közéleti Tanácsadó Szolgálat

Az évenként megrendezésre kerülő Nyári Egyetem idei témája a foglalkoztatáspolitika és az egészségmegőrzés társadalmi programja. Ugyancsak a nyári egyetem keretében két és fél napos „szomszédolás" során keresik fel Horvátország és Szlovén iá határmenti magyarlakta településeit. A támogatást a szomszédolás és a Nyári Egyetem kiadványainak költségéhez kapták.
142.000.- Ft

Etyeki Műhely

A Kézműves Műhely az eddigi támogatást gyűjtőmunkára, eszközök rekonstruálására, kiállítások rendezésére fordította. A program most folyó részében .a szalagszövés gazdag ornamentikáját próbálják beépíteni a gyermekek életébe vizuális anyanyelvi kreatív játékként A minták számítógépes rendszerezésére, a gyermekekkel folytatott „számítógépről-szövési" kísérletekre kaptak újabb összeget
160.000.- Ft

Fekete Doboz

A videós folyóirat célja a magyar társadalmi és kulturális élet eseményeinek elemző vizsgálata és dokumentálása, az elkészült anyagok rendszeres terjesztése, archiválása videó útján. A stúdió működési költségeire és eszközök beszerzésére kapták a támogatást
1.000.000.- Ft és
28.000 USD forinttérítés nélkül

Guzsalyas Kör

A pécsi Egyesület tagjai gimnáziumi és egyetemi hallgatók. Feladatuknak tartják, hogy összegyűjtsék a még élő magyar népművészeti hagyományokat, felkeressék a népi kultúra idős képviselőit, s a felkutatott értékeket különböző rendezvényeken hasznosítsák, továbbadják. A támogatást működésük színvonalasabbá tételéhez kapták.
200.000.- Ft

Héttorony Könyvkiadó

A könyvkiadó célja a negyven éves szilencium után olyan művek megjelentetése, illetve újrakiadása, melyek ez idő alatt nem kaphattak nyilvánosságot. A kapott támogatásból Szabó Zoltán életmű-sorozatának és „A kolozsvári francia konzul jelentései 1944—48" c. kiadványok költségeit fedezik.
1 millió Ft

Kapolcsi Kör

Fiatal építészek, belsőépítészek, grafikusok, texti Itervezők közösen megvásárolták a volt Esterházy-birtok majorságát, és azt művészteleppé kívánják átalakítani. A faluépítészek általuk szervezett találkozójához, az ehhez kapcsolódó kiállításhoz és a Kapolcsi Napok c. rendezvény egyéb költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
175.000.- Ft

Kecskeméti Népművészeti Egyesület

Az Egyesület alkotóházát képessé szeretnék tenni nemzetközi táborok fogadására, ehhez kovács- és szijjártó műhelyt rendeznek be, továbbá szövőszékeket vesznek.
100.000.- Ft

Kemény Éva

Szegedi egyetemisták évek óta rendszeresen szerveznek középiskolások számára nyári olvasótáborokat, ahol az oktatási rendszer merev szerkezetétől megszabadulva próbálják kibontakoztatni a diákokban rejlő kreatív képességeket
55.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>