Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
15. sz. mellékletTársadalomtudományi ösztöndíjasok

A nyertes neve
Ösztöndíj Ft
/hó
Dologi Ft
  A pályázat tárgya
Baán István
10.000.-
12
  A bizánci egyház irodalma és magyarországi vonatkozásai
Balázs Károly
6.000.-
36
  Az első magyar teljes újszövetségi szómutató elkészítése
Bereczkei Tamás
3.000.-
12
100.000.-
  Biológiai evolúció és emberi természet
Berényi Zsuzsanna Ágnes
8.000.-
12
  A magyar szabadkőművesség története
Boros István
9.600.-
12
  Transzcendentális antropológia — Kari Rahner antropológiája
Csizmadia Ervin
9.600.-
30
50.000.-
  Az ellenzékiség kialakulása és fejlődése Magyarországon
Csupor István
9.000.-
12
  A nagybányai céhes iparosok dokumentumainak számítógépes feldolgozása
Dancs József
7.000.-
24
20.000.-
  Az 1930-40-es évek demokratikus parasztmozgalmai
Dercze Zoltán
8.000.-
12
  A Quai d'Orsay és Magyarország c. forráskiadvány szerkesztése
Erdődy János
10.000.-
18
  Mo-i életünk önéletrajz-jellegü áttekintése az I. VH-tól napjainkig
Falvay Károly
8.000.-
12
100.000.-
  A lakodalom monográfiája
Farkas András
8.000.-
10
50.000.-
  A politikai fogalmak megítélésének változása a rendszerváltás során
Fehér István
10.000.-
12
  Mo. nemzetiségeinek története 1945-1990 között
Fodor Pál
12.000.-
12
  A lippai szandzsák a 16. században
Friczné Terbe Erika
6.000.-
12
50.000.-
  Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin magyar nyelvű XVI.sz-i levelei
Fuhrmann György
8.000.-
12
  Az agy alakfelismerő tevékenységének matematikai modellezése
Fülöp Márta
5.000.-
12
100.000.-
  A rivalizáció szociálpszichológiai vizsgálata
Galasi Péter
10.000.-
36
  A korrupció mikroökonómiája a szocializmusban
Gulácsiné Dr. Kiss Edit Éva
10.000.-
12
  Társadalomföldrajzi vizsgálat a Közép-Tiszavidék elmaradott térségében
Haiman György
7.000.-
18
50.000.-
  A nagyszombati Jezsuita Akadémia nyomdája
Havas Gábor
8.000.-
24
  A Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége történetének megírása
Horváth Zoltán
10.000.-
12
  Buddhista ismeretelmélet, tibeti-mongol definíció-gyűjtemény feldolgozása
Karvalics László
6.000.-
12
30.000.-
  Lapengedélyezés-betiltás, sajtó-film-és könyvcenzúra - 1944-48.
Kenedi János
12.000.-
12
  Írásbeli dokumentumok gyűjtése, feldolgozása az 56-os forradalomról
Kiss Tamás
9.600.-
24
  Az ökológiai gondolkodás elemzése
Kulifay Albert
8.000.-
24
  A Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége történetének megírása
Kövér György
10.000.-
12
  Losonczy Géza életrajzával kapcsolatos adatgyűjtés befejezése
Lengyel Gabriella
12.000.-
24
70.000.-
  Mobilitási változatok és vállalkozói próbálkozások a szegények körében
Majoros István
8.000.-
12
  A Quai d'Orsay és Magyarország c. forráskiadvány szerkesztése
Marjanucz László
8.000.-
12
  A polgári családok társadalomtörténete Szegeden a 19-20. században
Molnár Balázs
10.000.-
18
  A történeti Bihar történeti néprajza - etnoszociológiai vizsgálat
Molnár János
75.600.-
  „Ellenpontok" c. erdélyi szamizdat folyóirat története
Nagy Erzsébet
10.000.-
12
  Nagy Imre snagovi kéziratainak kritikai kiadásra való előkészítése
Fellé János
8.000.-
12
  A mátészalkai vérvád (1957-68) szociografikus feldolgozása videón
Pálóczi Horváth András
100.000.-
  A Nagykunság középkori és török kori településtörténete
Pártay Tivadar
7.000.-
12
120.000.-
  A Független Kisgazda Párt őszinte története
Rainer M. János
10.000
12
  Nagy Imre snagovi kéziratainak kritikai kiadásra való előkészítése
Riczu Zoltán
120.000.-
  A nyíregyházi zsidóság társadalmának története
Réger Zita
5.000.-
12
220.000.-
  Társadalmi helyzet és nyelvi fejlődés
Révész Mária
7.000.-
24
90.000.-
  Pécs hatalmi elitje a polgári korszakban
Sebestyén Kálmán
6.000.-
12
  Erdély magyar népoktatása 1780-1848
Standeisky Éva
6.000.-
12
  A kultúra és politika 1956 után
Sülé Ferenc
8.000.-
12
  Jung mélylélektani pszichoterápiás irányzatának összefoglaló ismertetése
Szabadfalvi József
6.000.-
12
  Moór Gyula életútja -.monográfia
Szabó Attila
8.000.-
12
  Nicolai Hartmann filozófiája
Szabó Máté
6.000.-
18
36.000.-
  A társadalmi önszerveződés új tendenciái Magyarországon
Szabóné Fehér Erzsébet
6.000.-
12
  Az 1777-1948 közti alsó-és középszintű magyar nyelvű tankönyvek
Szálai Pál
10.000.-
12
  A magyar októbristák és az októbrista emigráció kapcsolata 1919-23 között
Székely Iván
12.000.-
24
  A korszerű informatika társadalmi veszélyei
Szelestey László
200.000.-
  A dunántúli pásztorművészet
Szerdahelyi Edit
9.000.-
12
  Szociálisan politraumatizált, alsó rétegből érkezők pszichoanalit. kezelése
Szumnier Csaba
7.000.-
12
  Narratív funkció meghatározása a freudi pszichoanalízisben
Tóth Péter
200.000.-
  Moson, Sopron és Vas, ill. Gömör vármegye urbarialis investigatiói 1767-72.
Vajda Ágnes
6.000.-
12
60.000.-
  A humán evolúció biológiai és társadalmi sajátosságai
Valter Ilona
270.000.-
  Rómer Flóris jegyzetfüzeteinek tudományos feldolgozása
Valuch Tibor
8.000.-
12
  1956 Kelet-Magyarországon
Vargha András
8.000.-
12
  A rövid időtartamú házasságok felbomlásának pszichológiai háttere
Zonda Tamás
6.000.-
10
  Az öngyilkosság kultúrtörténete — könyv.
Következő fejezet >>
Tartalom>>