Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
14. sz. mellékletEsztétikai ösztöndíjasok

A nyertes neve
Ösztöndíj Ft
/hó
Dologi
  A pályázat tárgya
Ádám Győrgyné Serey Éva
6.000
24
  A magyar költészet versesztétikai adatbankjának összeállítása
Balogh Magdolna
10.000
12
  A katasztrofizmus a közép- és kelet-európai irodalmakban
Barabás Judit
12.000
12
  Kosztolányi Dezső epikája
Bárdos László
10.000
24
  Babits költészetszemlélete, kritikai értékrendje
Bari Karoly
12.000
12
  Magyarországi és erdélyi cigányok körében végzett néprajzi gyűjtés
Boros Erika
12.000
12
  A századforduló Erdélyének szellemi élete, pozitivista irodalomtudós iskola
Dér Katalin
12.000
12
  Canterbury Szent Anzelm munkáinak fordítása
Elek István
6.000
24
  A magyar költészet versesztétikai adatbankjának összeállítása
Hankiss Ágnes
10.000
12
  A zsidó misztikus irodalom
Hubert Ildikó
6.000
24
  A magyar költészet versesztétikai adatbankjának összeállítása
Ivánné Dr. Máté Zsuzsanna
9.000
12
  Sík Sándor és más neokatolikus művészetfilozófusok c. tanulmánykötet
Jávor Ottóné Soltész Katalin
6.000
24
  A magyar költészet versesztétikai adatbankjának összeállítása
Kelemen Péter
12.000
12
  Magyar generatív poétika — a képes beszéd generatív elmélete
Kovács Ágnes
8.000
24
  A müncheni Akadémia és a magyar képzőművészet kapcsolata — kortörténet
Majoros Valéria
8.000
12
  Irodalom és képzőművészet kapcsolata a század első felében Mo-on
Metz Katalin
10.000
12
  Harag György pályája, szerepe az erdélyi magyar színjátszásban
Mohai V. Lajos
12.000
12
  Mészöly Miklós írói munkásságának rendszerező feldolgozása, monográfia
G. Nagy Ibolya
12.000
12
  G.Flaubert: Szt. Antal megkísérlése c. művének interdiszciplináris vizsgálata
Patkós János
12.000
12
  D.W. Hamlyn: Metaphysics c. művének fordítása angolról magyarra
Rúzsa Györgyné
11.000
12
  A magyar grafika története 1896-1920
Ruzsiczky Éva
12.000
12
250.000
  A magyar nyelvújítás jelentéstana
Sándor Iván
10.000
12
  A Bánk bán új szempontok szerinti elemzése
Selt Kornél
2.500
12
  A regényről és a regényfordításokról
Szilágyi Péter
6.000
24
  A magyar költészet versesztétikai adatbankjának összeállítása
Tagai Imre
8.000
24
  „Újrakezdés a művészetben" — monográfia
Tóth Sándor
12.000
12
40.000
  A Korunk- és Gaál Gábor kutatás Romániában
Összesen
3.920.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>