Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
VII. sz. Melléklet


OXFORDI ÖSZTÖNDÍJAK

A tízhónapos oxfordi és cambridge-i ösztöndíj lehetőségéről 1986. május 10-én jelent meg pályázati felhívás a sajtóban. A Művelődési Minisztérium körlevélben tájékoztatta a felsőoktatási intézményeket a pályázati lehető-ségekről. A meghirdetett határidő (1986. május 30.) igen rövidnek bizo-nyult, ezért a Bizottság 1986. június 15-ig fogadott el pályázatokat. Mint-egy százan érdeklődtek az angliai ösztöndíjról és közülük 31 (harmincegyen) nyújtottak be pályázati anyagot. A szakértői bizottság 17 pályázó esetében hozott elfogadó döntést, ezek közül egy visszavonta pályázatát, további ötöt nem fogadtak, mert Cambridge-be jelentkeztek, és az idén Cambridge még nem tudott belépni a programba.

Végül az alábbi 11 pályázó kezdhette meg tanulmányait Oxfordban:

Fehér László Gyula, fizikus
Geréby György, filozófus
Gonda Zsuzsanna, művészettörténész
Gyurgyák János, etnográfus-szociológus
Hubai Péter, református lelkész, egyiptológus
Laszlovszky József, régész
Melegh Attila, végzős szociológus
Sági Marianne, francia-történelem szakos előadó
Szájer József Zoltán, jogász
Szondy Zsuzsanna, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Valasek Zsuzsanna, végzős biológus
Következő fejezet>>
Tartalom>>