Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
X. sz. melléklet


PÉNZÜGYI ADATOK

1. Megszavazott forint-támogatások 1985. május 1. és 1986 december 31. között

Általános pályázatok

Vezetőképzés
50 000,- Ft
Könyvtárak (továbbá egyéb közgyűjtemények)
12 634 666,- Ft
Történelem (továbbá régészet, politológia)
7 062 825,- Ft
Szociológia (továbbá néprajz)
4 318 000,- Ft
Közgazdaságtan
1 683 250,- Ft
Zenetudomány
1 295 000,- Ft
Lélektan (továbbá pedagógia, mentálhigiéne)
4 985 422,- Ft
Egyéb társadalomtudomány (továbbá irodalom- tudomány, filozófia)
741 000,- Ft
Közoktatás, iskolaügy (benne zene- és nyelvoktatás)
7 372 658,- Ft
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
10 000,- Ft
Ifjúságügy (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)
7 708 000,- Ft
Közművelődés
5 889 500,- Ft
Előadóművészet (színház, zene, tánc, báb)
14 367 000,- Ft
Vizuális művészet (film, fotó, képzőművészet)
3 945 403,- Ft
Építészet
3 572 646,- Ft
Természettudomány
30 000,- Ft
Egészségügy
4 456 674,- Ft
Egyéb
1 881 500,- Ft
Általános pályázatok összesen:
82 003 544,- Ft

Belföldi ösztöndíjak

Irodalmi ösztöndíjak
10 363 000,- Ft
Társadalomtudományi ösztöndíjak
11 327 700,- Ft
Belföldi ösztöndíjak összesen:
21 690 700,- Ft

Utazáshoz nyújtott támogatás

Konferencián való részvétel
1 386 552,- Ft
Oxfordi ösztöndíjasok részére
346 488,- Ft
Utazáshoz nyújtott támogatás összesen:
1 733 040,- Ft
Megszavazott forint-támogatások mindösszesen:
105 427 284,- Ft


2. Kifizetett támogatások és működési költségek 1985. május 1. és 1986. december 31. között

Kifizetett forint-támogatások

Általános pályázatokra
47 075 874,- Ft
Irodalmi ösztöndíjakra
5 927 000,- Ft
Társadalomtudományi ösztöndíjakra
5 574 500,- Ft
Konferencián való részvételhez
1 386 552,- Ft
Oxfordi ösztöndíjasok részére
346 488,- Ft
Bankkölcsön + kamat
6 612 608,- Ft
Kifizetett forint-támogatások mindösszesen:
66 923 022,- Ft

Ez az összeg tartalmazza az 1985. május 1. előtt megszavazott, de csak jelen beszámolási időszakban
kifizetett tételeket is.

MTA—Soros Alapítvány Bizottság Titkárságának működési költségei
Állandó foglalkoztatottak bére
1 197 468,- Ft
Szakértői és tisztelet díjak
1 039 624,- Ft
Az Alapítvány külföldi vendégeinek költsége
774 433,- Ft
Általános költségek
1 922 680,- Ft
Működési költségek összesen:
4 934 205,- Ft
Kifizetések mindösszesen:
65 244 619,- Ft


3. Korábban megszavazott, de csak 1987-ben Ml. azt követő években kifizetésre kerülő pályadíjak:
Általános pályázatok:
48 965 959,- Ft
Irodalmi ösztöndíjak:
7 150 000,- Ft
Társadalomtudományi ösztöndíjak:
7 192 100,- Ft
Tervezett kifizetések mindösszesen:
63 308 059,- Ft


4. Deviza támogatások forint-ellenértéke

Befizetések 1985. május 1. és 1986. december 31. között
113 075 936,- Ft
Várható befizetések
43 402 348,- Ft


5. Az Alapítvány által kifizetett deviza támogatások 1985. május 1. és 1986. december 31. között

Általános pályázatok

Vezetőképzés
611 645,- USD
Könyvtárak
304 275,56 USD
Fénymásológép-program
786 688,74 USD
Történelem (továbbá régészet, politológia)
113 336,- USD
Szociológia (továbbá néprajz)
61 000,- USD
Közgazdaságtan
3 175,- USD
Zenetudomány
4 000,- USD
Közoktatás, iskolaügy (benne zene- és nyelvoktatás)
149 795,79 USD
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
73 149,02 USD
Ifjúságügy (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)
13 000,- USD
Közművelődés
227 280,- USD
Előadóművészet (színház, zene, tánc, báb)
41 733,- USD
Vizuális művészet (film, fotó, képzőművészet)
95 983,51 USD
Természettudomány
58 728,- USD
Egészségügy
118. 425,- USD
Egyéb
141 427,12 USD
Általános pályázatok összesen:
2 804 541,74 USD
Konferencia részvételhez támogatás
96 250,- USD
Oxfordi ösztöndíjasoknak támogatás
39 128,- USD
Támogatás tudományos közlemények megjelentetéséhez
5 772,- USD
Irodagép beszerzések a Titkárság részére
26 448, 55 USD
Mindösszesen:
2 972 140,29 USD
Tartalom>>