Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A szakkollégiumi hálózat bővítése

9 850 000 Ft

E kategóriában az Alapítvány olyan kollégiumoknak kívánt komplex támogatást nyújtani, amelyek szakkollégiummá akarnak válni, az SZKR (1. fent) kritériumait meghatározott időn belül teljesíük, működési és szervezeti rendjükben, követelményrendszerükben, valamint tevékenységükben ez irányú lépéseket tettek. Ebben a programban pályázhattak azok a szakkollégiumok is, melyek az 1998/99-es tanévre nem kaptak felkérést a három meghívásos pályázati kategóriában. A támogatást alapvető infrastruktúra beszerzésére, ill. felújítására, képzési és kulturális programokra, könyvbeszerzésre, kiadvány-előállításra stb. lehetett kérni.

23 pályázat érkezett, amelyből 15 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Bercsényi Építész Szakkollégium, Budapest
A tanév tavaszi szemészten programjainak előadói díjaira (előadás- és beszélgetéssorozat, szakmai kurzusok)
500 000 Ft
EVK Szakkollégium, Budapest
Tutorális képzések, két tábor finanszírozása
1 242 000 Ft
GÁTÉ Kollégiuma, Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, Gödöllő
Szakmai és szervezeti felépítés fejlesztése
285 000 Ft
Győri Széchenyi Szakkollégium, Győr
Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a szakkollégiumi tagok tudományos tevékenységéhez és a szakkollégium működéséhez - előadási díjak, bemutatkozó és tudományos kiadványok
456 000 Ft
Heller Farkas Szakkollégium, Budapest
Szakmai előadások, táborok szervezése; egyetemi képzést kiegészítő pénzügyi és gazdaságpolitikai ismeretek bővítése
550 000 Ft
JPTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium, Pécs
Szakkollégiumi kurzusok oktatóinak, felvételi pályázatok elbírálásának díjazása, tutori munka, valamint meghívott előadók díjazása
900 000 Ft
JPTE-POTE Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs
Szakkollégisták egyéni kutatómunkájának támogatása, szakkollégiumi kurzusok
272 000 Ft
Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium, Miskolc
Drámapedagógia és drámajátékok, szakkollégiumi foglalkozások, előadóestek finanszírozása
150 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Műhely Szakkollégium, Piliscsaba
Egyéni Morális képzés; emelt szintű nyelvoktatás; számítógépes továbbképzés, közéleti és szakmai jellegű előadások szervezése
3 210 000 Ft
POTE Szent Mór Kollégiuma, Pécs
Szemináriumok, kurzusok szervezése
192 000 Ft
Sántha Kálmán Szakkollégium, Debrecen
Kurzusok, évközi előadások, szakmai napok, évkönyv és havi kiadványok készítése
438 000 Ft
Sík Sándor Piarista Egyetemi Kollégium, Szeged
HD és memóriabővítés a számítógépekben, könyvtárbővítés, oktatási célú videokazetták és CD-ROM-ok vásárlása
285 000 Ft
Soproni Egyetem Kollégium Diákcentrum, Sopron
Szakmai, kulturális, társadalomtudományi programok
100 000 Ft
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szeged
A Szakkollégium egyetemi oktatást kiegészítő, jelenlegi képzési struktúrájának továbbfejlesztése, a már meglévő kurzusok üzemeltetése, kiadványok
1 200 000 Ft
Veszprémi Egyetem Jedlik Ányos Kollégium, Veszprém
A környezetvédelem, számítástechnika, idegenforgalom, szociológia, pszichológia és irodalom-filmkultúra szakterületeken szakmai munkacsoportok indítása
300 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>