Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Szakkollégiumi intézménytámogatás

22 847 000 Ft

Az Alapítvány e pályázat révén az általa meghatározott körben, a hagyományosan elismert, jól működő szakkollégiumok számára kívánt komplex támogatást nyújtani. A támogatás célja e szakkollégiumok tevékenységének fenntartása, bővítése és az egyenletesen magas színvonal biztosítása. A pályázók körét korábbi pályázatok alapján az Alapítvány határozta meg annak figyelembevételével, hogy az intézmények mennyire feleltek meg az SZKR-ben (1. fent) leírt kritériumoknak. A támogatást alapvető infrastruktúra beszerzésére, ill. felújítására, képzési és kulturális programokra, könyvbeszerzésre, kiadvány-előállításra stb. lehetett kérni. A Kuratórium az oktatási és tudományos programok közül előnyben részesítette azokat, amelyek kapcsolódnak az egyetemi, főiskolai képzéshez, annak megújításához, szakmailag azt kiegészítik és elmélyítik.

Mindegyik pályázó támogatást kapott.

Támogatott pályázatok

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, Budapest
Körök, képzési programok, mesterkurzusok, könyvtárfejlesztés, Fordulat című periodika kiadása
2 300 000 Ft
BDTF Németh László Szakkollégium, Szombathely
Tehetséggondozás program, előadások, hétvégi szemináriumok, nyári tábor, valamint egyéb programok támogatása
563 000 Ft
ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest
Tutorial, kurzus, szakmai hét, jogi szaknyelv tanulása, szakmai rendezvényeken való részvétel, konlerencia, könyvtárfejlesztés, szakkollégiumi kiadvány
5 000 000 Ft
ELTE Bolyai Kollégium, Budapest
A szakmai oktató- és nevelőmunka fenntartásának és fejlesztésének támogatása, külföldi meghívottak útiköltségének, tartózkodásának kiadásai stb.
4 500 000 Ft
Rajk László Szakkollégium, Budapest
Kurzusvezető tanárok fizetése, tananyagok sokszorosítása, III. Közép-Európa Konferencia, vidéki szakmai programok, könyvtárfejlesztés
4 784 000 Ft
Széchenyi István Szakkollégium, Budapest
A szakkollégium működésének biztosítása: a kurzus- és tutorrendszer fenntartása, a kollégium táborainak megrendezése, kiadványainak megjelentetése
3 700 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>