Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB


Ars Oculorum Alapítvány
170.000 Ft
Az 1994-ben tartandó Országos Középiskolai Művészettörténeti Verseny szakmai táborának költségeihez

Arts International, New York
200.000 Ft
A szervezet "Hogyan szerezzünk pénzt a kultúrára?" c. magyarországi szemináriumának
szinkrontolmácsolási költségeire

Acqua Alapítvány
250.000 Ft
A magyar-angol nyelvű, prózai és verses, fényképekkel illusztrált "Duna-Könyv" kiadására

Corvina Kiadó - Jovánovics György-monográfia
500.000 Ft
Hozzájárulásként a fenti kötet kiadási költségeihez

Czéh László, Váchartyán
22.000 Ft
A pályázó helytörténeti művének megvásárlására 50 példányban, melyet a helyi iskola diákjai számára
jutalomkönyv gyanánt fognak szétosztani

ELTE BTK
200.000 Ft
Török Endre irodalomtörténész, egyetemi tanár hetvenedik születésnapjára, jeles írók által
készítendő esszékötet költségeire

Gödöllői Galéria
250.000 Ft
A Galéria 1993. évi kiemelt jelentőségű kiállításainak és a hozzákapcsolódó rendezvényeknek a költségeire

Irodalmi kazetták - sorozat
600.000 Ft
Kortárs szerzők műveinek hangkazettán való megörökítésének költségeire, egyelőre négy kazettára

Iván Sanders, New York
10.000 $
Nádas Péter: Emlékek Könyve c. művének angolra fordításáért

Kapolcsi Művészeti Napok
500.000 Ft
A Kapolcsi Művészeti Napok megrendezési költségeke

Kerek Veronika
240.000 Ft
Egy éven át havi 20.000 Ft személyi és dologi támogatás Nemes Nagy Ágnes hagyatékénának
feldolgozási munkálataira

Magyar Esztétikai Társaság
150.000 Ft
A Társaság "Lukács György és az európai esztétika" címmel rendezendő konferenciájának költségeire

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
1.000.000 Ft
Támogatásként a Múzeum fenntartásához

Magyar Rádió, Vállalkozási Osztály
2.000.000 Ft
József Attila összes versének kazettán történő megjelentetéséhez

Maitreya Buddhista Alapítvány
340.000 Ft
A pályázó alapítvány könyvtára és olvasóterme számára beszerzendő könyvekre

Marái Sándor életmű gondozás, dr. Jáky János
160.000 Ft
A Márai-életmű gondozásával kapcsolatos költségek fedezésére

MTA Irodalomtudományi Intézet
150.000 Ft
Hozzájárulásként a VIII. Magyar-olasz művelődéstörténeti konferencia költségeihez

MTI Press
2.000.000 Ft
Kisregény pályázat költségeke. A zsűrit az MTI Press és a Soros Alapítvány közösen állította fel.

Nagy László Emlékház
500.000 Ft
Az iszkázi Önkormányzat részére, az Emlékház felújítására

Nemzetközi Eötvös Intézet Alapítványa
500.000 Ft
Az Intézet posztgraduális karmesterképző programjára

Pannonhalmi Főapátság
600.000 Ft
A Főapátságban 1994-ben kezdődő három éves orgonakoncert-sorozat első hangversenyeinek költségeire

Parnasszus Klub kamatmentes kölcsönként
15.000.000 Ft
A Kuratórium a kölcsön folyósítását abból a célból szavazta meg, hogy az írók Boltja kivásárolhassa a
Szépirodalmi Kiadóból annak a boltban birtokolt 88 %-os részesedését. A kölcsönszerződés lehetővé teszi,
hogy a törlesztőrészleteket az írók Boltja és az Alapítvány közötti esetenkénti megállapodás szerint
az írók Boltja kulturális rendezvényeinek költségeire, illetve kulturális műhelymunka céljára fordítsák.

Petőfi Irodalmi Múzeum
600.000 Ft
A "Petőfi és kora (1842-1849) - Képes bevezető a magyar irodalom világába" című tanulmánykötet
és kiállításvezető újra megjelentetésére, valamint egy dokumentumkötet elkészítéséhez az 1989-ig Párizsban
megjelenő Irodalmi Újság tiszteletére rendezendő konferencia alkalmából

Szépművészeti Múzeum, Budapest
100.000 $
Hajnal János, Rómában élő festőművész antik gyűjteményének megvásárlásához

Tokaji írótábor Egyesület
150.000 Ft
Az 1993. nyarán megrendeződő írótábor költségeire
Következő fejezet >>
Tartalom>>