Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
SOROS ALAPÍTVÁNY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT


Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ néven 1994. májusáig 16 közép-kelet-európai országban alakult már meg hasonló felépítésű és funkciójú iroda a Soros Alapítványok mellett. A központok fő feladata minden országban a kortárs képző- és iparművészet, valamint néhány országban az előadóművészet támogatása, átfogó és naprakész információszolgáltatás az érdeklődő szakemberek (hazai és külföldi művészettörténészek, kiállításrendezők, magángalériások, újságírók, művészek és diákok) számára. A komputeres adatbázis, a diatár, az egyes művészek dokumentációs anyaga, a katalógus-könyvtár és audiovizuális dokumentációk, a nemzetközi ösztöndíjakra vonatkozó adatok, az aktuális kiállítások és események listája, valamint a kiállítási adattár bárki számára hozzáférhetőek.

A budapesti Központban eddig 49 modern és kortárs magyar művész munkásságáról készült átfogó dokumentáció. A dokumentációkat a Képzőművészeti Kuratórium által összeállított válogatás szerint, a Központ által felkért művészettörténészek írják meg, az egységesen kialakított tematika alapján. Minden dokumentációt az adott művész 30-40 munkájáról készített fekete-fehér fotó és színes dia egészít ki. Az átfogó dokumentációk mellett a Központ fenntart egy un. számítógépes diatárat, melybe minden kortárs magyar képzőművész elküldheti dokumentációját (életrajz, kiállítási lista, bibliográfia, és maximum 20 színes dia). A művészek által beküldött diák közül kettő az állandóan vetítendő diatárba kerül, melynek alapján az érdeklődők áttekintést nyerhetnek a kortárs magyar művészetről, s a kiválasztott művészek további dokumentációját is megtekinthetik.
A Központban a katalógus-könyvtár mellett, az érdeklődők mintegy húsz mértékadó külföldi művészeti folyóirat számait is megtalálhatják.
Művészek és művészettörténészek, művészeti managerek számára fontos információforrás a Központ adattára hazai és külföldi ösztöndíjakról és csereprogram-lehetőségekről.

A Központ 1993. évi kiállítása, "POLIFÓNIA - A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben" címmel került megrendezésre november 1-30. között. A Képzőművészeti Kuratórium pályázati felhívásában olyan művészek jelentkezését kérte, akik bármely műfajban és médiumban gondolkodva, társadalmi vonatkozású problémákat dolgoznak fel munkáikban. A 70 pályázatból kiválasztott 28 projekt - amelyben több mint 30 művész vett részt - Budapest utcáin, terein, tömegközlekedési eszközökön, a legkülönbözőbb reklám- és információhordozókon, a sajtóban és az elektronikus médiában került megvalósításra, hogy ilyen formán, a mindennapi élet összefüggésébe ágyazva közvetítse a közönség felé a művészeket jelenleg foglalkoztató témákat. Az egyhónapos eseménysorozatot december 4-én, a Budapesti Francia Intézetben megtartott nemzetközi szimpozion zárta, ahol magyar és amerikai művészettörténészek és kritikusok vitatták meg a POLIFÓNIA által felvetett kérdéskör elméleti és gyakorlati vonatkozásait. A Soros Alapítvány és más amerikai alapítványok kezdeményezéseként indított "ArtsLink" kulturális csereprogram keretében 9 hazai pályázó közül Csejdy András író nyerte el az öt hetes amerikai ösztöndíjat 1993 november-decemberében. A program 1993-tól kezdődően, évente 10 kelet-európai művész és 10 művészeti manager számára biztosít lehetőséget amerikai tanulmányútra, s ugyanakkor 10 amerikai művész és 10 manager utazhat ugyanennyi időre Közép-Kelet-Európa valamelyik országába. A pályázattal kapcsolatos szervezési feladatokat a Soros Művészeti Központ látja el.
1993-ban a Képzőművészeti Kuratórium összesen 2 millió forint támogatást ítélt meg pályázó részére a kortárs magyar képzőművészet körében, kiállítások dologi költségeibe',, illetve kiállítási katalógusok nyomdai költségeihez való hozzájárulásként.

Block Csoport
100.000 Ft
Katalógus a Csoport 1990-1993 munkáiról

Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár
100.000 Ft
Performance fesztivál szervezése a Barokk témájára (A fesztivál nem valósult meg,
ezért a pénzt 1994-ben visszautalták)

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
100.000 Ft
A Stúdió fennállásának 35. évfordulójára történeti áttekintés évkönyv formában

Halász Károly, képzőművész
100.000 Ft
Átfogó katalógus 25 év munkásságáról két kiállításhoz (Paksi Képtár, Paks;
Fészek Galeri, Budapest)

Július Gyula, képzőművész
100.000 Ft
Katalógus (Uitz Terem, Dunaújváros; Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár)

Liget Galéria, Budapest
100.000 Ft
"Liget Galéria 1990-93" c. kiadvány nyomdai előkészítése

Maurer Dóra, képzőművész
100.000 Ft
Monográfia kiadása hazai és külföldi egyéni kiállításokhoz

Mulasics László, festőművész
100.000 Ft
Olasz-angol-német nyelvű katalógus kiadása a Velencei Biennálé kiállításához

NA-NE Galéria, Budapest
200.000 Ft
Kiállítási tevékenységük támogatásaként

Peternák Miklós, képzőművész
100.000 Ft
"Új képfajták a gyakorlatban" címmel kiállítás rendezés és katalógus kiadása

Révész László, festőművész
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Műcsarnok-Palme Ház)

Sebők Éva, festőművész
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Fészek Galéria, Lajos utcai Kiállítóterem)

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
400.000 Ft
Dokumentumkötet három évtized székesfehérvári kiállításairól

Szilágyi Lenke, fotóművész
100.000 Ft
Retrospektív kiállításához kétnyelvű katalógus kiadása
(Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza)

Várnai Gyula, képzőművész
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Óbudai Társaskör Galéria, Fészek Galéria, Liget Galéria)

Zwickl András, művészettörténész
100.000 Ft
"Minta érték nélkül" c. kiállítás katalógusa
Következő fejezet >>
Tartalom>>