Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Zene


Breuer János

A pályázó zenekultúránk Arnold Schönberghez, századunk zeneszerző klasszikusához fűződő kapcsolatait kutatja főleg könyvtári, anyaggyűjtő munka alapján, monografikus igénnyel. A kutatás folytatásához kapott további támogatást.
96.000.- Ft

Bárdos Lajos Társaság

A társaság névadója születésének 90. évfordulója alkalmából, a Bárdos emlékév keretében rendezendő ünnepségsorozat költségeihez kapta a támogatást.
300.000.- Ft

Csongrád Megyei Művelődési Központ

A pályázó intézmény a KÓTÁ-val közösen Népzenei Gyűjtő-és Alkotótábort szervez Szegeden 150 fő részvételével. A támogatást az erdélyi áttelepültek részvételi díjára és egyéb kiadásokra fordítják.
50.000.- Ft

Gonda János

A Jazz című, évente háromszor megjelenő kiadvány a műfajjal foglalkozó egyetlen nyilvános szaklap az országban. A Zeneművészek Szövetsége nem tudja biztosítani a lap kiadásához szükséges anyagi fedezetet. A Bizottság a lap folyamatos megjelentetését segíti a támogatással.
180.000.- Ft

Győr-Sopron M. Tanács Ifjúsági Osztály

1989 nyarán huszadik alkalommal találkoztak Fertődön az Országos Ifjúsági Zenei Táborban középiskolás fiatalok, hogy a közös muzsikálás örömét, a szakmai továbbfejlődés lehetőségét keressék. A tábor működtetéséhez kapták a hozzájárulást.
70.000.- Ft

Kiss Ferenc és Stoller Antal

A pályázók a kárpátaljai magyarság hangszeres zenei hagyományait és táncéletének gyűjtését végzik.
Havi 5.000. - Ft fejenként egy évre

Kodály Zoltán Kórusiskolái Egyesület

A kórusiskola résztvevői a magyar és az egyetemes karirodalom darabjain keresztül sajátíthatják el az igényes muzsikálásban való jártasságot. Az egyesület speciális oktató tevékenységének költségeire kapott támogatást
120.000.-Ft

Kosa Gábor

A pályázó a számítógép bevezetésével jelkapcsolat által vezérelt kamaraműveivel eredetit alkotott a zeneművészetben. Kutatásainak folytatásához kapott támogatást.
60.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>