Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Vezetőképzés és közgazdaság


ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

A pályázó az MKKE Gazdasági Jogi Tanszékével együtt Budapesten 6 hetes angol nyelvű kurzust szervez oktatók és hallgatók számára, ahol a piacgazdaság jogi és intézményes alapjairól szerezhetnek ismereteket a Cardozo Egyetem által biztosított élvonalbeli amerikai szakemberektől. A kurzus magyarországi költségeinek fedezetére kapták a támogatást.
270.000.- Ft

Konzumbank Rt.

A bank tőzsdei bróker tanfolyamot szervez.
18.250.- USD forinttérítéssel

Körösi Gábor, Mátyás László

A két pályázó és Székely Isván közgazdászok „Gyakorlati öko-nometria" címmel könyvet írtak a modern ökonometria eredményeiről. A könyv megjelentetéséhez szükséges fedezethiányt a Bizottság pótolta.
60.000.- Ft

Magyar Gazdasági Kamara

Az Alapítvány közreműködésével a nyugdíjas vállalati vezetőket egyesítő Executive Service Corps nevű szervezet tapasztalt szaktanácsadókat küld Magyarországra. 1989-ben 8 tanácsadó töltött néhány hónapot magyarországi vállalatoknál, és adottszakvéleményt a vállalatok vezetőinek az irányítás javításának lehetőségeiről.
60.633.- USD

Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete

A pályázók dán — magyar diák — tapasztalatcsere lebonyolítására kaptak pénztámogatást, és az információátvitel gyorsítása céljára egy telefax berendezést.
120.000.- Ft

MKKE Business School

Az Alapítvány három évre adott tizenöt fős ösztöndíjkeretet a budapesti közgazdaságtudományi egyetemnek fiatal oktatók kiképzéséhez a közgazdász-képzés reformja keretében. Az amerikai egyetemeken tanuló közgazdászok hazatértük után oktatói feladatot látnak majd el. Az összeg egy részéből amerikai szakemberek érkeztek Magyarországra, hogy a közgazdászképzés tananyagának kidolgozásában vegyenek részt
180.000.-USD
Következő fejezet >>
Tartalom>>