Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TERMÉSZETTUDOMÁNYBolyai János Matematika Társulat
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiákon a magyar versenyzők az első tíz hely valamelyikét általában megszerzik. A társulat a Művelődési Minisztérium támogatásával tartja szakköreit, amelyek igen fontosak a tehetséggondozás szempontjából. Ebben az évben Kínában rendezik meg a versenyt, amelyre hat versenyző és két kísérő tanár utazik. Egy korábban megítélt, de fel nem használt összeget erre az utazásra fordíthatják, s ezt az Alapítvány most kiegészíti.
430.000 – Ft

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
A Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely a John Hopkins Egyetemmel közös szervezésben Debrecenben lesz. A meghívott előadók költségeire, és a rendezés kiadásaira kapott támogatást az ELTE TTK és KLTE Elméleti Fizikai Tanszéke.
170.000 – Ft

Edward Goldberg
Az Alapítvány repülőjeggyel támogatta a San Diego-i Kalifornia Egyetem Scripps Oceanográfiai Intézete professzorát, hogy előadást tartson az áprilisban Budapesten megtartott „IV. Nemzetközi Konferencia Környezetünk Jövőjéről: a Bioszféra túlélése" című rendezvényen.
1.444 USD

JATE Jugoszláviai Karsztexpedíció
A szegedi egyetem 53 geográfus hallgatója 6 vezető kísérővel expedíciót szervezett, melynek keretében gyakorlati felkészítést kivannak adni egy külföldi ország földrajzi problémáinak korszerű módszerekkel végzett vizsgálatához.
26.500 DM

Kovácsné Dr. Bodrogi Ilona
A pályázó geológus krétakori földtani képződmények inikropaleontológiai vizsgálatával foglalkozik. Legújabban a Gerecse hegységet tanulmányozza, ehhez azonban Ausztria és Bajorország területén is kutatásokat kell végeznie. Dologi kiadásainak fedezésére kapta a támogatást.
20.000 – Ft

Magyar Madártani Egyesület
Az egyesület fő célja a madár- és természetvédelem, a madártani kutatások szorgalmazása. Tagjai elsősorban a fiatalok közül kerülnek ki, s az ő természetvédelmi ismereteik elmélyítése céljából rendszeresen több hetes madár- és természetvédelmi táborokat szerveznek számukra. Évente 20-40 tábort működtetnek, ahol tudományos kutatást is folytatnak. A támogatást tábori eszközök beszerzésére — mikroszkóp, látcső, stb. — fordítják.
288.000 – Ft

MTA Csillagászati Kutató Intézet
A Bajai Obszervatórium szakkönyvek beszerzéséhez kapott támogatást. Kutatómunkájukat fénymásológéppel is segítjük.
166.000-Ft

Nemzetközi Örökség
A szervezet nyári környezetvédelmi vezetőképző táborokat szponzorál, melyekben fiatal résztvevők megtanulják, miként lehetnek csoportjaik szóvivői környezetvédelmi témákban. Az Alapítvány útiköltséget és ösztöndíjat fizetett két magyar résztvevőnek, akik a nyarat az Egyesült Államokban töltötték.
1.000 USD + útiköltség

Dr. Rudnai Péter
A pályázó augusztusban Torontóba utazott, hogy részt vegyen a fedett-téri légszennyeződés témakörében rendezett konferencián. Az Alapítvány támogatta, hogy észak-amerikai útja során környezetvédelmi orvosi kísérleteket nézhessen meg Philadelphiában a Pennsylvaniai Egyetemen, New Yorkban a Mount Sinai Orvosi Egyetemen, valamint a Lowelli Egyetem Egészségügyi Tudományok Igazgatóságán és Massachusettsben, a Harvardi Közegészségügyi Iskolában.
900 USD

Paul Steiner, Ph.D.
Dr. Steiner, a Marylandi Egyetem Botanikai Tanszékének adjunktusa, a Magyar Tudományos Akadémia meghívására előadásokat tartott a Kertészeti Egyetemen, valamint a Növényvédelmi Intézet munkatársaival folytatott eszmecserét a gyümölcskertek betegségeinek kezelési problémáiról. Az Alapítvány hozzájárult az útiköltségéhez.
500 USD

Természettudományi Múzeum Könyvtára
A hatékonyság növelése érdekében a könyvtár korszerű, számítógépes adatkezelési és nyilvántartási rendszerre kíván áttérni, amellyel egyben lehetőséget biztosítana a tudományos könyvtárak nemzetközi számítógépes hálózatába való bekapcsolódásra.
600.000 – Ft

Termodinamika Története Konferencia
Ez évben Veszprémben került megrendezésre ez a nemzetközi tudománytörténeti konferencia. A meghívottak itt-tartózkodásának költségeire fordítják az alapítványi támogatást.
100.000 – Ft

Thuróczy Csaba
A pályázó biológus szakterülete a hártyásszárnyúak kutatása. A munkájához szükséges pontszárító berendezést kapta támogatásként, melynek forint-ellenértékét a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága fizeti.
2.465 GBP
Következő fejezet >>
Tartalom>>