Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGÉSZSÉGÜGYDr. Antalóczy Zoltán
A belgyógyász professzor a "New York Academy of Sciences' tagsági díjára kapott forinttérítés ellenében valutatámogatást.
85 USD

Autismus Kutatócsoport
Megalakították az Autisták Érdekvédelmi Szervezetét. A csoportban jelenleg 31 fő vesz részt, gyermekpszichiátriai speciális ambulanciát, családgondozói csoportot, egy kísérleti osztályt és két óvodai csoportot működtetnek. Eredeti munkatervükön túl jelenleg krízis-intervenciós csoportot szerveznek. Munkájukban az Autizmus Alapítványra is támaszkodnak. A csoport vezetője Balázs Anna, egy évig ösztöndíjat kap az Autizmus Alapítvány menedzselésére.
Havi 10.000 - Ft ösztöndíj, 12 hónapra

Baranya Megyei Tanács Kórház Rendelőintézet — Pécs
Az intézet negyedszázada oktatja a PÓTÉ Altalános Orvosi Kara negyedéves magyar- és idegennyelvű hallgatóinak a pulmonológiát. A szemléltető oktatás minőségének javítása érdekében egy videó bronchoscop berendezés beszerzését támogatta az Alapítvány, melynek forint-ellenértékét az intézménynek ki kell fizetnie.
70.000 DM

Csillag Katalin
A pályázó „Az acetilátor fenotipus meghatározása koffeinnel" témájú kutatásához szükséges vegyszer beszerzésére kapott valutatámogatást.
125 USD

Egészségforrás Alapítvány
A rákbetegekkel foglalkozó szakemberek számára szervezett tanfolyam amerikai előadóinak útiköltség-térítésére kaptak az Alapítványtól támogatásként 4 db menettérti repülőjegyet.

Dr. Ember István
A pályázó a Debreceni Orvostudományi Egyetem Higiéniai és Epidemiológiai Tanszékének munkatársa. Féléves ösztöndíjat kapott az Országos Egészségügyi Intézettől, hogy tudományos kutatást folytasson New Yorkban, az American Institute of Health-nél. Az Alapítvány fedezte az útiköltségét.
800 USD

Epilepsziások Érdekvédelmi Egyesülete
Az egyesület 1989-ben alakult, céljuk az epilepsziában szenvedők és családjuk felvilágosítása, iskolai és társadalmi beilleszkedésük elősegítése, és érdekképviseleti feladatok ellátása. Ennek érdekében kazettákat és kézikönyveket vásárolnának. Ehhez kaptak az Alapítványtól vissza nem térítendő valutatámogatást.
341 USD

Dr. Erdei Judit
A pályázó Londonba utazott, hogy a Royal Postgraduate Medical School Gyermekgyógyászati és Neonatológiai Tanszékén tanuljon. Az Alapítvány fizette a klinikai részvétel díját.
750 USD

Farkas Pál
A pályázó mélyinterjúkat készít mozgássérültekkel, családtagjaikkal, orvosaikkal-ápolóikkal és a szociális gondozás szereplőivel. A tanulmánykötet elkészítéséhez járult hozzá az Alapítvány.
Havi 10.000 - Ft ösztöndíj 12 hónapra, és 40.000 - Ft dologi kiadásokra.

Dr. Fehér Gabriella
A pályázó a SOTE Kísérleti Kutatási Tanszékének munkatársa. Budapest-Chicago-Budapest repülőjegyet kapott, hogy elfogadhassa a Wisconsini Orvosi Egyetem fiziológiai kutatásokra irányuló meghívását.
800 USD

Dr. Barbara Gosink
A San Diego-i Orvosi Egyetem radiológus professzora útiköltség-támogatást kapott, hogy előadás-sorozatot tarthasson a Sopronban megrendezett radiológus tanfolyamon az ultrahang-technológiáról.
900 USD

Gót h László
A Sümegi Kórház laboratóriumvezetője tudományos kutatásához hiányzó vegyszer beszerzésére kapott vissza nem térítendő valutatámogatást.
38 USD

Gyógyszer — gyógyászati eszközök
A Brother's Brother Alapítvány olyan gyógyszert, gyógyászati eszközöket és orvosi könyveket gyűjt össze és adományoz különböző országoknak, amelyeket USA-beli gyógyszeripari cégek adományoztak. A Magyarország számára hasznos eszközöket a Soros Alapítvány szállítja, a kiválasztást és a szétosztást a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára felügyelete mellett egy szakemberekből álló bizottság végzi. 1990. végéig 60 magyar kórház és számos orvosi egyetemi könyvtár vett részt a programban. A leszállított anyagok értéke 5 millió dollár volt. Az Alapítvány a szállítási költségeket fedezte.
65.000 USD

Hastings Center
A központ egy bio-orvosi projektre kapta a támogatást mintegy reagálásként arra, hogy Magyarországon és más kelet-európai országokban egyre nagyobb az érdeklődés olyan vitás kérdések iránt, mint pl. az abortusz, a halálhoz való jog, stb. Az Alapítvány egy ösztöndíj-programot támogat, amely orvosokat, jogászokat és más szakembereket juttat el az Egyesült Államokba, támogatja szakemberek képzési műhelyeit, valamint oktatási anyagok terjesztését.
30.000 USD

Magyar Radiológus Társaság
Egy amerikai-magyar radiológus csereprogram lebonyolításához adott támogatást az Alapítvány.
100.000 – Ft

Dr. Marton Anna
Az Alapítvány útiköltséget fizetett a pályázó mikrobiológus számára, hogy októberben Atlantába utazhasson az „Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy" -ra
1.135 USD

Molnár Gábor
A pályázó 1989 óta tagja az International Society of Psychoneuroendocrinology-nak. A társaság a pályázót valódi tagnak választotta meg 1990-től, és ennek értelmében éves tagdíjat kell fizetnie. Támogatásként az 1990-es és 199l-es tagdíját kapta.
100 USD

Mozgássérültek Állami Intézete
A Marcibányi téren működő intézet kézműves műhelyeket hozott létre, ahol a náluk gondozott 320 mozgássérült fiatal igényei szerint, hasznosan tudja eltölteni szabadidejét. A támogatást a műhely felszerelésére, és a meghívott oktató tiszteletdíjára kapták.
212.000 – Ft

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
A betegekből szerveződő klub rehabilitációs programjainak költségeire kapott ismételten támogatást.
200.000 – Ft

Nagy Sándor
A magyar Élettani Társaság 56. vándorgyűlésének megrendezését támogatta a Bizottság.
120.000 – Ft

Nemzetközi Welness Program
Az Alapítvány továbbra is támogatta Susan Shapiro, az American Cancer Society (Amerikai Rákellenes Társaság) szaktanácsadója és kollégái erőfeszítéseit, hogy magyar középiskolások számára tanácsokat adjon a drogokkal, alkohollal és öngyilkossággal kapcsolatos problémákról.
5.790 USD

Orvostovábbképzö Egyetem
A hemodynamikai laboratóriumokban végzett szívkatéteres ül. katéterterápiás beavatkozások (mint pl. a koszorúserek ballonkatéteres tágítása) során készült kinofilmek és spotfilmek azonnali és megfelelő minőségű kidolgozásához szükséges filmhívó berendezés beszerzésére kaptak valutatámogatást forint befizetése ellenében.
1.000.000 – BFr

Dr. Schweighoffer Tamás
A SOTE immunbiológusa vendégösztöndíjas volt Bethesda-ban, a National Cancer Institute-ban. Az Alapítvány fizette a repülőjegyet.
800 USD

Dr. Selmeci Gábor
Az Esztergomi Városi Kórház munkatársa ösztöndíjat kapott a New York University Medical Center-tői, hogy a kábítószereknek az agyi neurotranszmisszióra gyakorolt hatását kutassa. Az Alapítvány úti- és könyvköltséggel támogatta őt.
1.108 USD

Szabó Elek
A pályázó orvos a New York-i Tudományos Akadémia egy évi tagsági díját kérte és kapta támogatásként.
65 USD

Szemlencse-program
Az Alapítvány beültethető műanyag szemlencséket kapott adományként, melyeket orvosi ajánlás alapján ingyen osztottak szét szürkehályogban szenvedő, idős betegek között. 1990-ben országszerte 300 lencsét illesztettek be.

Szent-Györgyi Albert OTE
Magyarországon tartják az Anatomische Gesellschaft nemzetközi konferenciáját. Az alapítványi támogatás lehetőséget nyújt fiatal hazai és kelet-európai szakemberek részvételéhez.
200.000 – Ft

Dr. Tóth Kálmán
A pályázó a Pécsi Orvostudományi Egyetem docense, kutatási ösztöndíjat kapott a Dél-"Kaliforniai Egyetem Fiziológiai és Biofizika Tanszékére. Az Alapítvány repülőjegyet vásárolt részére.
800 USD

Vesebetegek Országos Egyesülete
Az egyesület az idén alapítványi feladatokat is el kíván látni, elősegítve ezzel többek között a vesebetegeket életben tartó hemodialízis-kapacitás növelését. Két fő alkalmazására és rezsiköltségekre kapták a támogatást.
250.000 – Ft

Dr. Zoltán Kálmán
A pályázó kutató-ösztöndíjat kapott a Massachusetts General Hospital Neurosebészetén. Az Alapítvány személyi kiadásokra adott támogatást.
477 USD
Következő fejezet >>
Tartalom>>