Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Egyetemi és főiskolai oktatók a szélsőjobboldal ellen

6 410 345 Ft


A program célja az volt, hogy felhívja a diákság figyelmét a magyar politikai és közéletben, valamint az egyetemeken és főiskolákon újabban mind nagyobb tért hódító szélsőjobb hatásokra, és hogy ezáltal a bennük rejlő veszélyek időben felismerhetőkké váljanak. Nyílt pályázat keretében pályázhatott bármely egyetem vagy főiskola oktatója, oktatócsoportja, hogy szabadon választható kurzus (előadássorozat, speciális szemináriumok) formájában ismertesse meg a diákokat a liberális értékrenddel, a kritikus gondolkodás lényegével és a nyitott társadalom felépítésével. A kurzus tematikus keretei: a szélsőjobboldali nézetek térhódításának okai, megjelenésének módozatai (antiszemitizmus, cigányellenesség, sovinizmus stb.), története, stratégiai eszköztára, s ebből kiindulva az ellenük folytatott küzdelem lehetséges formái. A Kuratórium kívánatosnak tartotta, hogy a kurzus a jelenlegi európai szélsőjobboldali törekvésekbe ágyazva foglalkozzék a speciálisan magyarországi problémákkal. Előnyt élveztek azok a pályázók, akik az egyetem/főiskola minél átfogóbb rétegét tervezték megszólítani. A pályázat benyújtásához szükséges volt a befogadó intézmény nyilatkozata is.

16 pályázat érkezett, melyek közül 13 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Bibó István Közéleti Társaság, Budapest
A liberalizmus és a nyílt társadalom eszmeiségének terjesztése, a magyar társadalom időszerű kérdéseinek megvitatása
1 500 000 Ft
Blaskó Ágnes, Budapest
Erdély Miklós: Verzió című, a tiszaeszlári vérvádat feldolgozó játékfilmjének elemzésén keresztül a hallgatók megismertetése az antiszemitizmussal
253 000 Ft
Dessewffy Tibor, Budapest
Bevezetés a politikai kommunikáció elméletébe és gyakorlatába a tömegmédia korában
500 000 Ft
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Szociálismunkás-képző Tanszék, Budapest
Az amerikai Shoah Alapítvány holokauszt túlélőkkel készített videó-interjúinak felhasználásával "Rasszizmus-antirasszizmus" című kollégium
100 000 Ft
Filmira Bt., Oroszlány
A Porrajmos-Cigány holokauszt és a Fekete Lista című dokumentumfilmek sokszorosítása
996 345 Ft
Hülvely István, Budapest
A szélsőjobboldali extremizmus történetéből, általános jellemzőiből kiindulva a jobboldali szélsőséges politikai magatartás elemzése
200 000 Ft
Molnár Miklós, Budapest
A kirekesztő eszmék kritikája az angolszász liberális hagyományok alapján
300 000 Ft
Móra László Xavér, Budapest
A szociodráma és pszichodráma módszer alkalmazásával két kurzus szervezése
396 000 Ft
Nemes Judit, Budapest
A Párbeszéd a Toleranciáért Program oktatói csoportjának kétnapos hétvégi szemináriuma és háromnapos rendezvénysorozata
400 000 Ft
Nguyen Luu Lan Anh, Budapest
A tanár és pszichológia szakos hallgatók toleranciájának elmélyítése és elméleti-gyakorlati felkészítése a demoratikus értékek átadására
200 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged
Négy kurzus szervezése
360 000 Ft
Tóth András, Budapest
Kurzus a szélsőjobboldali pártokról, aktivistákról és szavazókról
400 000 Ft
Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak, Budapest
Előadássorozat: Szélsőjobboldali nézetrendszerek, Előítéletesség, oktatás, Kisebbségi kérdések, Nyitott társadalom, liberális értékek, theológia, egyházak
500 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>