Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Felsőoktatási Együttműködési és Programinnovációs Pályázat

4 840 000 Ft


A 2001/2002-es tanévvel lezárult a Soros Alapítvány három évig tartó programja, melynek keretében 25 egyetemi és főiskolai oktatási egység részesült támogatásban. A program célja az volt, hogy támogassa a bölcsészet- és társadalomtudomány területén komplex, az oktatási és kutatási alapegységek széleskörű és szoros együttműködésén alapuló, tartalmukat és módszerüket tekintve pedig innovatív képzési programok kialakulását. Az Alapítvány hozzá kívánt járulni a keresztirányú dialógushoz az azonos tudományterületeken tevékenykedő hazai és külföldi oktatók és kutatók között, közelítve ezzel a hazai felsőoktatás színvonalát a nemzetközi normákhoz. Ezért olyan, több partner együttműködésén alapuló programok segítését indította el, amelyek tartalmukban és módszereikben korszerűek, de a hagyományos szervezeti keretek között jelenleg nehezen találnának támogatót. A Kuratórium a program méltó befejezéseként a legeredményesebb pályázóknak még a 2002/2003-as tanévre is nyújtott támogatást, erre a célra közel 5 millió forint állt rendelkezésre. Annak eldöntéséhez, hogy mely intézmények részesüljenek ebben az utolsó támogatásban, az Alapítvány összefoglaló anyagokat gyűjtött minden támogatott intézménytől, 2002 áprilisában pedig mini-konferenciát rendezett, amelyen a pályázók az addig elért eredmények rövid ismertetésén túl előadták terveiket az oktatási programok folytatására. A Kuratórium mindezek alapján döntött arról, hogy a rendelkezésre álló összegből milyen megosztásban, és mely intézményeknek nyújt támogatást

14 pályázat érkezett amelyből 5 részesült támogatásban.

Támogatot pályázatok

Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Ókortörténeti Tanszék, Debrecen
Ókortörténeti speciális program történelem, latin és ógörög szakos hallgatok számára
1 640 000 Ft
ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék Doktori Iskola, Budapest
A Tanszék doktori programjának graduális szintü szakmai előkészítése, oklatási formáinak innovatív átstrukturálása, doktoranduszainak és tanárainak bekapcsolása a nemzetközi tudományos kutatás rendszerébe
1 900 000 Ft
ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék, Budapest
"Az irodalom anlropológiai lehetőségei" – a hallgatók egyéni kutatói készségének fejlesztése
1 000 000 Ft
ELTE BTK Szociológiai Intézet Humánökológia Szakirány, Budapest
Humánökológia graduális képzés egyetemközi együttműködéssel – tankönyvírás
150 000 Ft
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék, Esztergom
Értékközpontú filmterjesztö, speciális képzés –- oklatási segédanyagok készítése
150 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>