Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Középiskolai kollégiumok helyi közösségi programjainak támogatása

11 002 000 Ft

A pályázat célja a középiskolai kollégiumok nyitottabbá tétele volt. A program olyan helyi szintű együttműködések megvalósulását segítette, amelyek eredményeként a kollégium a közösségi és szakmai élet központjává, valamint a helyi igények alapján az oktatási, kulturális, idegenforgalmi élet egyik helyszínévé válik. Olyan, a helyi önkormányzattal, iskolával, illetve civil szervezettel együttműködő középiskolai kollégiumok adhattak be pályázatot, amelyek vállalták, hogy a kollégiumot & közösségi élet centrumaként működtetik, szolgáltatásokat nyújtanak, programokat szerveznek, és elsősorban a diákoknak, de a vonzáskörükben élő, esetleg az oda látogató más érdeklődők számára is.

103 pályázat érkezett, amelyből 57 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Ady Endre Középiskolai Fiúkollégium, Szeged
Az 1999/2000-es tanévre szóló közősségi program támogatása, amelynek fő célkitűzése a kollégium nyitottabbá tétele, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése
250 000 Ft
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, Kecskemét
Érdekes emberek, érdekes találkozások program keretében élményszerű ismeretek átadása a tudományos, kulturális, gazdasági és politikai élet kiválóságainak megismerésével
200 000 Ft
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, Kecskemét
Disco, drog, értelmes élet, értelmetlen halál
100 000 Ft
Általános Iskola, Vendéglátóipari Szakiskola és Diákotthon, Kadarkút
Mentálhigiénés programok, sportprogramok, tanulói képességfejlesztő, tanulást segítő programok
200 000 Ft
Apor Vilmos Iskolaközpont Kollégiuma, Győr
Olyan művelődési program megvalósítása, amely egyaránt szolgálja a tanulók szabadidejének hasznos és értelmes eltöltését, valamint a közösségteremtés fórumait
200 000 Ft
Apponyi Sándor Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel
A tanulóifjúság és a falusi lakosság kulturális igényének és szórakozásának kielégítése, hiánypótló feladat ellátása a falu életében
200 000 Ft
Arany János Középiskolai Kollégium, Békéscsaba
A kollégium nyitottá tétele a lakótelepi diákok és nyugdíjasok számára
200 000 Ft
Baja Városi Kollégium, Baja
A kollégium közösségi térré alakítása kulturális programok segítségével, a középiskolás korosztályt érintő problémák feldolgozása, megbeszélése
200 000 Ft
Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon, Biharkereszt
Lehetőség biztosítása képzőművészeti alkotótábor szervezésével a bihari térség szűkebb környezetében a tehetségek kibontakoztatására
250 000 Ft
Bocsor István Középiskolai Kollégium, Pápa
Személyiségfejlesztő tréning
100 000 Ft
Bólyi Német Nemzetiségi Diákotthon, Boly
Egy helyi és kistérségi kisugárzású diákcentrum létrehozása
300 000 Ft
Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet Kollégiuma, Eger
Nyitott kapuk programok az 1999/2000-es tanévre három project segítségével: tudomány, egészség, társadalom
80 000 Ft
Cseresnyés Kollégium, Hódmezővásárhely
A kollégium közösségi életének kibővítése új kulturális és művészeti formák megjelenítésével
200 000 Ft
Diákotthon Kollégium, Tapolca
A kollégiumban zajló közösségi programok bővítése új lehetőségekkel, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére
200 000 Ft
Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Kiskunmaisa
A város kulturális életének fellendítése, bármely korosztálynak tartalmas és egészséges időtöltés szervezése
200 000 Ft
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola Kollégiuma, Velence
Együttműködés a helyi és más intézményekkel, szervezetekkel
250 000 Ft
Eötvös József Szakképző Intézet Kollégiuma, Berettyóújfalu
Népek tánca címmel rendezvénysorozat nem csak kollégiumhasználók részére
100 000 Ft
Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskola, Somogyzsitfa
Erdei iskolai tábor szervezése az ismeretbővítés és a helyes nevelés céljával
250 000 Ft
Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégium, Kecskemét
Számítástechnika a kollégiumban, napi foglalkozások az érdeklődésnek megfelelően, az iskolai tananyag kiegészítése
137 000 Ft
Ferenczy Noémi Kollégium II. sz. Varga Katalin Középiskola Kollégiuma, Budapest
Hátrányos helyzetű, cigány nemzetiségű, csonka családból jövő, hallássérült tanulók szexuális felvilágosítása, társas érintkezésre és családi életre nevelő program
108 000 Ft
Hajnóczy József Kollégium, Pécs
Gazdag programok, vonzó közösségi tevékenységi formák és a feltételrendszer megteremtésével a jobb minőségű szakmai munka, ill a megyei bázisszerep erősítése
400 000 Ft
Hunyadi János Középiskolai Kollégium, Kalocsa
A megyei kollégiumok együttműködésének erősítése a diákönkormányzatokon keresztül
300 000 Ft
Jókai Mór Középiskola Kollégiuma, Kazincbarcika
A kollégium gyermekeknek és felnőtteknek szóló szolgáltatásokkal a közősségi élet központjává kíván válni
200 000 Ft
József Attila Középiskolai Kollégium, Székesfehérvár
Diákjogi felkészítő program szervezése bentlakással
200 000 Ft
József Attila Középiskolai Kollégium, Székesfehérvár
Nyitott szellemi műhely létrehozása
100 000 Ft
Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Kollégiuma, Záhony
A lakóhelyre és a kistérségre kiterjedő komplex diákközösségi programok az ismeretterjesztés, a diáknyilvánosság, ifjúsági közélet, az egészségvédelem stb. terén
80 000 Ft
Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma, Komló
A kollégiumban működő klub nyitottá tétele és programjának kibővítése a környezettudatos magatartás kialakítását segítő rendezvényekkel
200 000 Ft
Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola Leánykollégium, Kiskunfélegyháza
Közös programok szervezése múltunk megismerése céljából
143 000 Ft
Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium, Békéscsaba
A kollégisták optimális intellektuális és érzelmi fejlődésének biztosítása
150 000 Ft
Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium, Ipari Szakmunkásképző és Kollégium, Hódmezővásárhely
A középiskola és a kollégium diákjainak tehetséggondozása és a deviáns viselkedészavarok megelőzése, kezelése
300 000 Ft
Körösi Csorna Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma, Hajdúnánás
A kollégium nyitottabbá tétele
120 000 Ft
Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom
A filmművészet kiemelkedő alkotásai, döntően a középiskolás magyar irodalom és történelem tantárgyakhoz kapcsolódó filmalkotások bemutatása
200 000 Ft
Középiskolai Kollégium, Fonyód
A kollégium integrációjának elmélyítése Fonyód város életében
190 000 Ft
Középiskolai Kollégium, Szerencs
Kulturális programok, kézműves és egyéb manuális tevékenységekre épülő foglalkozások szervezése
250 000 Ft
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Kollégiuma, Balatonalmádi
A kollégium mint közösségi centrum támogatása
200 000 Ft
Mezőgazdasági Gépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Kollégiuma, Piliscsaba
Bekapcsolódás a falu kulturális és sportprogramjaiba
300 000 Ft
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, Kisújszállás
A közösségi élet és tevékenység kiszélesítése a sportmozgalom és az egészséges életmódra nevelés keretében
200 000 Ft
Művészeti és Kézművesipari Szakképző Iskola, Diákotthon, Debrecen
Népi hagyományokat felelevenítő, ismeretközlő, közösségformáló, kapcsolatteremtő és -építő programok
100 000 Ft
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Kollégiuma, Kaposvár
A közösséget fejlesztő és más közösségek számára modellértékű mentálhigiéniai program szervezése
250 000 Ft
Németh László Középiskolai Kollégium, Békés
Az általános műveltséggel, tanulással összefüggő ismeretek alkalmazására gyakorlati lehetőség biztosítása (versenyek, vetélkedők)
300 000 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiuma, Aszód
A helyi településsel közéleti kapcsolat kiépítése, amely s város oktatási, kulturális életét fejleszti és a kollégisták közösségi magatartását is befolyásolja
200 000 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiuma, Mezöbereny
Ismeretterjesztő előadás
69 000 Ft
Piarista Szakmunkásképző Iskola és Kollégium, Göd
Tartalmas és vonzó közösségi programok biztosítása a kollégistáknak és a helybeli érdeklődőknek
200 000 Ft
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium, Szekszárd
Csillagászati szakkör működtetése
200 000 Ft
Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium, Tab
Nyitott közösségi programok összeállítása és működtetése, amely egész évben biztosítja a tanulók, az érdeklődő városi fiatalok kultúrált szabadidő-eltöltését
200 000 Ft
Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola Kollégiuma, Miskolc
Irodalmi-képzőművészeti-kózéleti klub létrehozásával szellemi alkotóműhely kialakítása
200 000 Ft
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégiuma, Sátoraljaújhely
Komplex kollégiumi program, kultúra, életmódlormálás, hagyományápolás, jövőkép
200 000 Ft
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Diákotthon, Budapest
Négy közösségi programsorozat megvalósítása, amely elősegíti a diákok empátiás készségének, toleranciakészségének, önmaguk iránt érzett felelősségérzetüknek kialakulását
150 000 Ft
Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium, Zalaegerszeg
A kollégium tárgyi és személyi adottságainak a közősség szolgálatába állítása, annak kiterjesztése az eddig meglévő kapcsolatokon kívül egyéb célcsoportokra is
230 000 Ft
Teleki Blanka Leánykollégium, Pécs
Frankofon civilizációs klub létrehozása, Pécs középiskolás diákjai számára a francia nyelvű országok kultúrájának, történelmének, szokásainak megismerése
100 000 Ft
Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely
Hozzájárulás a tanulók testi-lelki ápolásához, a szabadidő hasznos és értelmes eltöltéséhez, segítségnyújtás az életben való eligazodáshoz
200 000 Ft
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj
A periferikus helyzetben élő tanulók felzárkóztatása, esélyegyenlőségének javítása a szabadidős tevékenységek színvonalának növelésével
200 000 Ft
Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola Kollégiuma, Nagykőrös
A néptánc és makettkészítö csoport tevékenységének kiszélesítése, nyitottabbá tétele, bekapcsolódás a város szervezeteinek kulturális életébe
120 000 Ft
Újszász Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma, Újszász
Programsorozat megvalósítása, amely alkalmas a diákok önművelődésének, tájékozódásának és kulturális pihenésének megvalósítására
125 000 Ft
Vajda János Kollégium, Bicske
A bicskei régió középiskolás korú fiataljai számára nyelvi, informatikai, főző-, valamint tánc- és illemtan-tanfolyamokon való részvétel biztosítása
200 000 Ft
Városi Kollégium, Szolnok
A város kollégistáinak ismereteket közvetítő, egyben a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló és szórakoztató kulturális programok megszervezése
200 000 Ft
Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Baktalórántháza
A város vonzáskörzetében élő 18-25 éves munkanélküli fiatalok számára elméleti és gyakorlati ismereteket adó tanfolyamok szervezése
300 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>