Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Középiskolai kollégiumok speciális, modellértékű programjainak támogatása

11 094 000 Ft

A pályázat célja a középiskolai kollégiumok olyan speciális, modellértékű programjainak támogatása volt, amely elősegíti a pedagógiai gyakorlat korszerűsítését a kollégiumokban. Olyan, középfokú oktatásban részt vevő diákokat fogadó kollégiumok nyújthattak be pályázatot, melyek modellértékű kollégiumi programjaik megvalósításához kértek támogatást, és vállalták, hogy a programmegvalósítás eredményeinek dokumentációját mások számára is hozzáférhetővé teszik.

118 pályázat érkezett, amelyből 55 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Ady Endre Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd
Ifjúsági lelkisegély-szolgálat
105 000 Ft
Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium, Budapest
Ablak a társadalomra - avagy tanuljuk meg a tudatos felelősségvállalást a diákjogok és érdekek képviseletében
100 000 Ft
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad
A kollégiumi német nemzetiségű csoport klubszerű működtetése
200 000 Ft
Bercsényi Miklós Gimnázium Kollégiuma, Törökszentmiklós
10-18 éves középiskolai tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és a népi hagyományok ápolása
150 000 Ft
Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon, Biharkeresztes
Esélyteremtés a kollégiumi diákok számára a 14-18 éves korosztályban a manapság szükséges kulturális feltételek biztosítására
100 000 Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Játék és ismeretterjesztő filmek bemutalásával a szabadidő hasznos eltöltése mellett új ismeretek átadása a kollégium diákjai számára
100 000 Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
A toleranciára nevelés, a kommunikáció, a Kreativitás, valamint az együttműködés és konfliktuskezelés fejlesztése
300 000 Ft
Collegium Martineum Alapítvány, Mánfa
Modellértékű kollégiumi program kidolgozása, amely normál középiskolai kollégium keretei között is alkalmazható
1 000 000 Ft
Collegium Martineum Alapítvány, Mánfa
Tehetséggondozás továbbtanulni szándékozó fiatalok számára
500 000 Ft
Cseresnyés Kollégium, Hódmezővásárhely
A középiskolai lizika oktatás és természettudományi képzés hatásfokának, érdekességének, vonzerejének növelése
200 000 Ft
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, Békéscsaba
Képzőművészet, irodalom, műelemzés komplexitása a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás érdekében
200 000 Ft
Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Kiskunmajsa
A kulturális élet fellendítése, szabadidő hasznos és egészséges eltöltése
110 000 Ft
Dráva Völgye Középiskola Kollégiuma, Barcs
Segítségnyújtás, programajánlat a szabadidő hasznos eltöltésére, az ehhez szükséges alapvető tárgyi és anyagi [eltételek megteremtése
160 000 Ft
Dunamelléki Református Egyházkerület Diakónusképző Szakiskola és Kollégium, Budapest
A diákok leendő hivatásukra való szakmai, lelkületi leikészítése
200 000 Ft
Eötvös József Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kollégiuma, Miskolc
Értékek és szakmák gyökerei a szülőföld hagyományos népi mesterségeiben, munkáiban
200 000 Ft
Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégium, Kecskemét
Könyvtárhasználat, irodalmi elemzések, helyesírás gyakorlása, pályaválasztás segítése
100 000 Ft
Ferenczy Noémi Kollégium II. sz. Varga Katalin Középiskola Kollégiuma, Budapest
A kollégiumban lakó halló tanulók, elsősorban eü. Szakközépiskolások és hallássérültekkel foglalkozó pedagógusok sajátítsák el a siketek jelbeszédét
80 000 Ft
Hajnóczy József Középiskolai Kollégium, Pécs
Komplex kollégiumi felkészítő program a médiaismeret és a vizuális nevelés terén
300 000 Ft
Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola, Tata
A tanulók testi, lelki és szociális fejlődésének segítése
110 000 Ft
Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kollégiuma, Győr
A német és az angol nyelv önálló tanulásához nyelvmester kezdő, középhaladó, haladó multimédia CD-anyagokkal a tanulók iskolán kívüli nyelvi felzárkóztatása
60 000 Ft
Jókai Mór Középiskolai Kollégium, Békéscsaba
14-18 éves tanulók egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének Kialakítása
200 000 Ft
Jókai Mór Középiskolai Kollégium, Békéscsaba
Elfelejtett technikák - kézműves klub a kollégium diákjainak számára
210 000 Ft
József Attila Középiskolai Kollégium, Székesfehérvár
A korszerű kollégiumpedagógia elemeiből építkező modellértékű program, amely a képességfejlesztést irányozza elő
230 000 Ft
Kaffka Margit Középiskolai Leánykollégium, Zalaegerszeg
A pedagógiai programban megfogalmazott tanulást segítő és kiegészítő szabadidős programok, tehetséggondozás - nyelvtanítás megvalósítása
115 000 Ft
Káldor Miklós Kollégium, Budapest
Képzési, pszichológiai, kreativitásfejlesztő és közösségi programokkal
a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, a kollégisták komplex, hatékony fejlesztése
500 000 Ft
Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma, Komló
Hazánk néprajzának megismertetése, a hagyományok ápolása, védelme, a kreativitás fejlesztése, kézimunka és kézművesség tanítása
100 000 Ft
Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma, Komló
A kulturális hátrányok csökkentését és a nívós művelődést segítő Thália Baráti Kör programja szerinti nevelő hatások kimunkálása
100 000 Ft
Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma, Komló
A beilleszkedéssel megkűzdő magatartás pedagógiája, a szülőkkel való hatékonyabb együttműködés
45 000 Ft
Kodály Zoltán úti Középiskolai Kollégium, Pécs
Személyiségformáló program
170 000 Ft
Komját Aladár Kollégium, Budapest
Hátrányos helyzetű dyslexiás tanulók személyiségfejlesztése, tanulásuk segítése, az esélyegyenlőség megteremtése
110 000 Ft
Kossuth Lajos Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Kollégiuma, Tiszafüred
Egy speciális rendezvénysorozat megismertetése a diákokkal - a térség több évszázadra visszanyúló hagyományai
200 000 Ft
Kossuth Lajos Gimnázium Kollégiuma, Mosonmagyaróvár
A kollégium pedagógiai programjának minőségközpontú fejlesztése
274 000 Ft
Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium, Ipari Szakmunkásképző és Kollégium, Hódmezővásárhely
Bentlakásos fazekastábor keretében pályaorientáció, a fazekas, a kerámiaformázó,porcelánfestő és a gipszmintakészítő szakmára jelentkezett 8. osztályosok számára
200 000 Ft
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Szécsény
Felkészülés a családi életre szakkör - Czeizel Endre azonos című könyve alapján, egybekapcsolva a családi élet fontos tényezőjével, az ételkészítéssel
140 000 Ft
Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Jászberény
A Teleház kollégisták és nem kollégisták részére kínált programjainak támogatása
300 000 Ft
Luther Márton Kollégium, Nyíregyháza
A századforduló szocializálódási folyamatában a fiataloknak jól kell ismerniük önmagukat, el kell igazodniuk bonyolult kapcsolatrendszerekben, az egészség megőrzése
200 000 Ft
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat
Gyermekgondozás-témakörökben elméleti és gyakorlati tartalommal megtöltött foglalkozások megtartása
170 000 Ft
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, Kisújszállás
A szociológia, pszichológia, egészségügy, zene, irodalom, képzőművészet, néprajz, idegenforgalom stb. ismeretanyagának bővítése
100 000 Ft
Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium, Fehérgyarmat
Végvári Játékok elnevezéssel négy határ menti kollégium tanárainak és diákjainak szakmai-kulturális-sport találkozója
100 000 Ft
Munkácsy Mihály Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Kollégiuma, Zalaegerszeg
A felzárkóztatás és tehetséggondozás egymásra épülő megvalósítása a kollégiumi diákkörök keretében a kollégium sajátos nevelési lehetőségeinek felhasználásával
220 000 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiuma, Aszód
Az idegen nyelvek eredményes elsajátítását, nyelvvizsga megszerzését segítő foglalkozások szervezése
150 000 Ft
Puskás Tivadar Szakközépiskola Berzsenyi Dániel Kollégiuma, Szombathely
A társadalmi, közéleti aktivitás felkeltése, az eligazodás segítése
200 000 Ft
Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola és Kollégium, Kaposvár
Sokszínű Európa program: saját értékeink és más európai népek közös kultúrkincsének felfedezése, az egyes népcsoportok specifikumainak megismerése
200 000 Ft
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium, Szekszárd
Komplex személyiségfejlesztő program
150 000 Ft
Savaria Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely
Felzárkóztató program matematikából a leendő 9. évfolyamos rászoruló kollégisták számára
55 000 Ft
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiuma, Nyíregyháza
Praktikus ismereteket nyújtó foglalkoztatások
250 000 Ft
Szalézi Kollégium, Balassagyarmat
Angol nyelvi szakkollégium indítása
300 000 Ft
Szalézi Kollégium, Balassagyarmat
Vallástörténeti szakkör indítása
140 000 Ft
Szalézi Kollégium, Balassagyarmat
Háztartási, ételkészítési és felszolgálói ismereteket adó szakkör indítása
140 000 Ft
Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, Törökszentmiklós
Légy egyenrangú polgár Európában címmel komplex személyiségfejlesztő program megvalósítása
200 000 Ft
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém
A város, az iskola és a kollégium diákjai számára építész szakkollégium létrehozása
300 000 Ft
Teleki Blanka Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr
A művészet mindenkié - a kollégiumi szakközépiskolások műveltségfejlesztése
200 000 Ft
Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium, Zalaegerszeg
Az informatikaoktatás fejlesztése, önismereti és személyiségfejlesztési tréning, háztartástani ismeretek elsajátítása
200 000 Ft
Városi Kollégium, Szolnok
A konstruktív életvezetés magatartásformáit alakító, a szövetségi rendszer előnyeit kihasználó sokszínű tevékenységformák működtetése
450 000 Ft
Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma, Pusztaszabolcs
Hagyományőrző táncszakkör, ügyességfejlesztő főzőcske szakkör, kulturális programok megvalósítása
200 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>