Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZOKTATÁS, ISKOLAÜGY

Ady Endre Akadémia, Debrecen
Az ötéves nyári egyetem szakmai továbbképző programjaihoz kapta a támogatást.
720.000.- Ft

Baranyai Tiborné
A pályázó tanárnő latin nyelvkönyvsorozat megírásához kapott korábban támogatást az Alapítványtól, melynek első és második kötete meg is jelent. Az új támogatás segítségével elkészíti a trilógia harmadik kötetét, mely Janus Pannoniusról szól.
Havi 12.000.- Ft ösztöndíj 18 hónapra

Csenyétei Általános Iskola
A falu „válságövezetben” van, ahol az elmúlt évtizedekben megszüntettek minden intézményt — iskolát, orvosi rendelőt —, s megindult egy elsorvadási folyamat. A múlt tanévben újraindították az iskolát, s új óvodát létesítettek. Az iskola és az óvoda további működéséhez kapták a támogatást.
820.800.- Ft

Kultúra, néprajz, hagyomány az oktatásban
A programban több személy — néprajzos, pedagógus, művészettörténész, szociológus — és több intézmény — óvoda, általános iskola, művelődési ház — vesz részt közösen. Céljuk olyan módszerek kidolgozása, melyek lehetővé teszik, hogy az oktatás folyamatába beépüljön különböző korok és népek kultúráinak, hagyományainak néprajzi és népművészeti sajátosságainak megismerése. A program személyi- és dologi kiadásaihoz kaptak hozzájárulást.
1.937.000.- Ft

Miskolci Műszaki Egyetem Management Szakkollégium
A szakkollégium technikai felszereléseket vásárolt a kapott támogatásból.
300.000.- Ft

Oktatáskutató Intézet
Az elmúlt két évben megkezdődött az állam oktatási monopóliumának lebontása. Ennek kapcsán az egyházi iskolák mellett alakultak magániskolák is, de nagyon csekély számban. Ezt a folyamatot szeretné elősegíteni az a tanácskozás, melyhez a támogatást adtuk.
130.000.- Ft

Századvég Politikai Főiskola
A Főiskola pártoktól független, alapítványi formában működő, nem profitorientált oktatási intézmény. Célul tűzi ki, hogy elterjessze a szakszerű politikai gyakorlat mintáit, és ezáltal a politizálásban a professzionalizmusra helyezze a hangsúlyt; olyan gyakorlati szakembereket képezzen, akik a politikai szervezetek működését hatékonyabbá teszik; az eltérő politikai érdekeket képviselő hallgatók közös képzésével hozzájáruljon a demokratikus politikai kultúra mintáinak elterjesztéséhez; segítse a kisebbségeket, a civil társadalom és az érdekképviseletek szervezeteit a kormányzati és parlamenti döntések befolyásolásában; bevonja az oktatásba a politikai élet szereplőit, és lehetővé tegye a diákokkal való közvetlen kapcsolatteremtést; az oktatáshoz szükséges könyveket megjelentesse.
Az Alapítvány Kuratóriuma a Századvég Politikai Főiskolának odaítélt 2 db AT 386-os, 5 db XT 286-os számítógépet, lézerprinten, flipchart táblát és tartozékokat, valamint készpénztámogatást.
5.420.000.- Ft

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola
Az iskola vállalkozott az amerikai Junior Achie vement szervezet „alkalmazott közgazdaságtan” programjának hazai kipróbálására. Szaktanterem kialakításához kapták a támogatást.
30.625.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>