Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
SZÍNHÁZ, ZENE, VIZUÁLIS MŰVÉSZET


Ábrahám Mariann
A magyar származású muzsikus, Varró Margit szellemi hagyatékának kétnyelvű kiadását készíti el a támogatás segítségével.
100.000.- Ft

Akadémia Rézfúvós Kvintett
Az együttes a hazai és nemzetközi kamarazenei élet állandó résztvevője. Korábban vidéki koncertek tartására kaptak támogatást, most jő minőségű hangfelvételeket készítenek, és folytatják vidéki koncertsorozatukat e támogatás segítségével.
500.000.-Ft

Albert Schweitzer Kórus
Az együttesben négy különböző, mégis gyakran együttműködő művészeti kollektíva: vegyeskar, kamarakórus, gyermekkar és kamarazenekar működik. A kórusok tagjai valamennyien amatőrök, a zenekar amatőr tagjait zeneiskolai tanárok egészítik ki egységes együttessé. Külföldi hangversenykörútjuk költségeihez járultunk hozzá.
150.000.- Ft

Bárdos Lajos Társaság
A Társaság korábban már kapott támogatást a jubileumi Bárdos-évhez kapcsolódó hangversenyek költségeihez. Ebben az évben tanfolyamokat szerveznek, kórusokat és iskolákat támogatnak, valamint a Bárdos-hagyaték rendezését, újabb művek felkutatását is megkezdik.
200.000.- Ft

Barcs Városi Önkormányzat
A barcsi rézfúvós kamarazenei fesztivál az elmúlt 12 év során egy szerény országos találkozóból nemzetközileg is jegyzett, az egész műfajt megmozgató rendezvénnyé lett. A következő fesztivál zsűrijébe a névadó Philip Jones mellett további tekintélyes szakembereket sikerült meghívniuk. A külföldiek vendégül látásának költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
500.000.- Ft

Bartók Archívum
Az Archívum megjelenteti Bartók Béla írásainak kritikai kiadását 8 kötetben, melynek első két kötete a Zeneműkiadónál már megjelent. A két következő kötet nyomdakész kéziratát készítik el támogatásunkkal.
350.000.- Ft

Békési Állami Zeneiskola
A Békés-larhosi Zenei Napok keretében kerül sor a VI. Tarhosi Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny megrendezésére a zeneművészeti szakközépiskolák zongora szakos hallgatói számára.
200.000.- Ft

Czidra László és Klembala Géza
Az 1750 előtt íródott, zenei előadással foglalkozó munkákat összegzik, útmutatásaikat rendszerezik, és kottapéldákkal illusztrálják az Adalékok a barokk zene előadási gyakorlatáhozFafúvós és billentyűs hangszerek című kézikönyvükben, melyben gyakorlati tanácsokat is nyújtanak saját tapasztalataik alapján.
Személyenként 8000.- Ft 12 hónapra

Czidráné Bodza Klára és Paksa Katalin
Magyar népi énekesiskola című könyvben a népdalok eredeti, hagyományos hangzásvilágát, különböző tájak zenei jellegzetességeit gyűjtik össze a pályázók meghosszabbított ösztöndíjas idejük alatt.
Személyenként 6000 Ft ösztöndíj 12 hónapra

Czövek Lajos
1990-ben elkezdett népdalgyűjtő munkáját folytatja Kárpátalján, Ugocsa megyében további egy évig.
Havi 8000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár
Az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák IV. Országos Kórustalálkozójának a kaposvári főiskola adott otthont. A találkozón közel 1000 énekes látogatott a városba. Az ő szállásköltségük egy részét biztosította a támogatás, így az együttesekre csak az étkezés és utazás kiadásai maradtak.
250.000.-Ft

Dienes Gedeon
A magyarországi mozdulatművészet múltjának és fejlődésének feldolgozására, valamint Isadora Duncan művészete magyarországi vonatkozásainak kutatására kapott támogatást
150.000.- Ft

Erdélyi Lajos
Az Erdélyből áttelepült újságíró-fotóművész Az erdélyi zsidó temetők vallomása és Erdélyi arcok és sorsok a nagyvilágban címmel írott és fényképezett albumok elkészítéséhez kapott támogatást.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapra

Forgács Péter
Az archívum további folyamatos működéséhez kaptak újabb támogatásként l db videokészüléket és készpénztámogatást.
800.000.- Ft

Gödöllő Városi Petőfi Művelődési Központ
Három alkalommal rendezték meg segítségünkkel a vidéki színházi stúdiók és az alternatív színházak találkozóját. Ebben az évben a művelődési tárca vállalta az anyagi támogatást, elismerve, hogy a találkozó rangot vívott ki a hazai színházi találkozók között. Az alkotóközösségi díjak fedezetét biztosítottuk a találkozóra.
300.000.- Ft

Göncz Zoltán
A támogatás segítségével J. S. Bach: A fúga művészete zárófúgájának teljes rekonstrukcióját végzi.
Havi 8.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Halmos Béla
A pályázó népzenekutató számos tanulmányt publikált már, s előadásokat tartott nemzetközi konferenciákon. Most monográfiát készít Maneszes Márton „Kántor” magyarszováti prímás és énekes életéről.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Interart Fesztiválközpont
A Fesztiválközpont rendszeresen szervez nemzetközi rendezvényeket, melyen lehetőséget kínálnak a környező országokból érkező fiatal muzsikusok továbbképzésére és nemzetközi bemutatására is. Ez év nyarán Szombathelyen nemzetközi Bartók Szemináriumot és Fesztivált rendeztek, melynek költségeihez hozzájárultunk.
500.000.- Ft

Járdányi Gergely
A pályázó művész a Zeneművészeti Főiskolán szerzett nagybőgőtanári diplomát, majd a Bécsi Zeneakadémia világhírű professzoránál, Ludwig Streichemél tanult. Célja, hogy vidéki és budapesti koncertjei alkalmával megismertesse a nézőközönséggel a nagybőgőt, mint szólisztikus hangszert, ezen kívül a nagybőgő irodalmát is szeretné gyarapítani a támogatás segítségével.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa
A kórus 1989-ben alakult, hangversenyeiket a megye különböző településein tartják. Céljuk, hogy a kórusművészet klasszikus alkotásait, a magyar kóruskultúra hagyományait ébren tartsák.
100.000.- Ft

Jászsági Népi Együttes
A pályázó együttes ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ez alatt a húsz esztendő alatt az együttesben több ezer fiatal ismerkedett meg a magyar népi kultúra értékeivel. Ez évben szerveztek először Csángó Fesztivált, melyre 1992-ben a gyimesi, moldvai, hétfalusi csángók mellett már Kárpátaljáról, Felvidékről és a Vajdaságból is szeretnének csoportokat hívni. A határainkon túl élő résztvevők utazási költségeihez járultunk hozzá.
300.000.- Ft

Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezete
Országos ifjúsági zenei versenyek díjazottjai a Jenusses Musicales segítségével részt vehetnek nemzetközi versenyeken és mester-kurzusokon. A fiatalok utazási költségeihez járultunk hozzá.
500.000.- Ft

Kárpáti András
A pályázó 1990-ben védte meg kandidátusi értekezését, melynek témája „A pythagoreus hagyomány és a görög zeneelmélet kezdetei”. A munkát a bíráló bizottság nemzetközi jelentőségűnek ítélte, így kívánatos angolra fordítása. Ezt a munkát támogatja az Alapítvány.
50.000.- Ft

Kiss Ferenc és Stoller Antal
A kárpátaljai magyarság táncélete és hangszeres zenei hagyományainak gyűjtése az utóbbi években kezdődhetett el. A pályázók korábban kapott ösztöndíjuk segítségével több sikeres gyűjtőutat végeztek. További munkájuk biztosítására kapták az újabb támogatást.
Személyenként havi 10.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Konkoly Elemér
Népzenei gyűjtőmunkára kapott ösztöndíjával megkezdte Magyamemegye község hangszeres népzenei monográfiájának elkészítését. A megkezdett munka folytatására kapott további támogatást.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 18 hónapra

Kulturinnov
A vállalat hazánkban először szervezett zenei menedzsertanfolyamokat. A támogatásból az előadói díjakat fizetik, és oktatási segédanyagokat készítenek.
250.000.- Ft

Közművelődés Háza, Tatabánya
Cseh Tamás és Kovács László ötlete alapján rendezték meg Tatabányán A legvidámabb barakk a Kádár-korszakban című „kiállításszínházi” rendezvénysorozatot. A kiállításszínház vizuális, akusztikus és dramaturgiai eszközökkel jeleníti meg a szóban forgó 30 év szellemiségét, a másként gondolkodás keserűen ironikus mosolyával tekintve akkori önmagunkra.
500.000.- Ft

László Ferenc
A pályázó Bartók Béla emlékezete a Bánságban és Erdélyben című könyvét írja, melyhez további egy évre kapott támogatást.
100.000.- Ft

Liszt Ferenc Emlékmúzeum
A Régi Zeneakadémián működő intézmény hármas célja a Liszt-hagyaték ápolása, tudományos feltárása és bemutatása, a hazai Liszt-kutatás segítése és összehangolása, valamint tevékeny részvétel a nemzetközi Liszt-kutatásban. A támogatás segítségével a Liszt Tematikus Katalógus problémáinak megvitatására nemzetközi konferenciát szerveztek.
100.000.- Ft

Liszt Ferenc Társaság
A társaság 1993-ban lesz száz éves. Költségvetésük 17 év óta állandó, s így éneke rohamosan csökken, s az, hogy önfenntartóvá váljanak, csak hosszabb időszak után várható. Liszt szellemi örökségének ápolására és a társaság működési költségeire kapták a támogatást.
200.000.-Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
A Főiskolán rendezendő mesterkurzusok külföldi előadóinak meghívásához, valamint a kurzusokkal kapcsolatos kiadásokhoz járultunk hozzá.
1.400.000.- Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Hangszerészképző Iskolája
A magyarországi hangszerkészítés és -javítás az elmúlt 40 évben folyamatosan romlott, s ma már részben sem képes kielégíteni a zenei és oktatási intézmények igényeit. Az elméleti képzés és a gyakorlati oktatás szervezése ez év szeptemberétől a főiskolán történik, ami biztosítékot ígér a képzés színvonalára. Az iskola beindításának kezdeti nehézségein kíván segíteni a támogatás.
500.000.- Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozata
1992-ben rendezik meg az V. Országos Szolfézs-Zeneelméleti-Karvezetés találkozót, melyre a határainkon túl élő magyarság képviselőit is meghívják. A szakmai találkozó eddigi hármas témakörét — bemutató előadások, tudományos előadások, énekkar hangversenyek — megtartva, bővíteni kívánják szekcióülések szervezésével, melyek az általános és középiskolai énektanítás, valamint a zeneiskolai szolfézstanítás megújítására hivatottak javaslatokat összeállítani.
200.000.- Ft

Magyar Fuvolás Társaság
A Magyar Fuvolás Társaság és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Zenekonzervatóriuma az INTERART Fesztiválközponttal együttműködve Nemzetközi Szimpóziumot és Szólófuvolaversenyt rendez 1992. április 28-tól május 3-ig Szegeden. A világ legkiválóbb fuvolaművészei fogadták el a meghívást a rendezvényre, akik nemcsak a fellépést vállalták, hanem a tanítást és a zsűrizést is.
240.000.- Ft

Magyar Zenei Tanács
Az intézmény tevékenységének célja a magyar zenei élettel kapcsolatos kérdések megválaszolása, információszolgáltatás, melynek alapja a kortárs zenére alapozott könyvtáruk. A felhalmozódott anyagmennyiség figyelemmel kísérésének megkönnyítésére egy számítógépet kaptak.

Martenica Táncegyüttes
A hazai nemzetiségi táncházmozgalomban résztvevő fiatalokból alakult az együttes 1982-ben, azóta saját erőből tartják fenn magukat. Több nemzetközi fesztiválon vettek részt nagy sikerrel, az idén Pálma de Mallorcán szerepeltek, ahol megnyerték a fesztivál fődíját. A támogatást ruhatáruk felújítására, kiegészítésére kapták.
100.000.- Ft

MTA Zenetudományi Intézet Táncosztálya — Fügedi János
Világviszonylatban a legelterjedtebb mozgáslejegyző módszer a Lábán Rudolf nevéhez fűződő kinetográfia. Ez év nyarán nemzetközi konferenciát rendeztek Magyarországon, melynek házigazdája az MTA Zenetudományi Intézetének Táncosztálya volt. A konferencia költségeinek részbeni fedezésére kapták a támogatást.
100.000.- Ft

Merlin Színház
Budapest első angol nyelven játszó színháza a Merlin. A nyári idegenforgalmi szezonban nagy sikerrel mutatták be Molnár Ferenc Játék a kastélyban című darabját, és a színház keretein belül működő színészképző műhely is jó eredményekkel működik. A színitanoda működését segíti a támogatás.
1.500.000.- Ft

Multi Média Színház
A műfajában és minőségében különleges színház új bemutatóihoz és működési költségeihez kapott újabb támogatást.
470.500.- Ft

Muzsika Szerkesztősége
A folyóirat szerkesztőségében kialakult szellemi műhely önállóságának megőrzése érdekében kialakítják a lap saját menedzselési rendszerét.
300.000.- Ft

Nagy Zsolt
Karmesteri repertoárjának bővítésére és a nemzetközi zenei életben való részvételre kapott támogatást. Havi 10.000.- Ft 12 hónapra

Nógrádi Péter
A zeneszerző-zenetanár pályázó előző támogatását meghosszabbítva újabb egy éves ösztöndíjat kapott új zeneművek alkotására.
Havi 8.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Nyílt Társadalom Alapítvány — Románia
A Kolozsvári Soros Alapítvány támogatta a Fiatal Képzőművészek nemzetközi kiállításának Médium 2. című sepsiszentgyörgyi programját, melyen romániai és külföldi művészek vettek részt. A program plakátjainak és katalógusainak elkészítéséhez járultunk hozzá.
300.000.- Ft

Nyíregyházi Állami Zeneiskola
1977 óta háromévenként Nyíregyházán kerül megrendezésre az ország zeneiskolás növendékeinek zongorista versenye. Az 1992-ben hatodik alkalommal megtartandó versenyre már külföldi fiatalok is meghívást nyertek, így a verseny a tehetségkutatás mellett a tapasztalatcserének is komoly fóruma lesz. A verseny költségeihez kaptak támogatást.
200.000.- Ft

Országos Óvónőképző Zenei labor, Sopron
A soproni Óvónőképző Főiskola immár 8 éve ad otthont a zenei tábornak. A Kodály Zoltán szellemében működő tábori énekkar munkájának színvonalát kezdettől fogva Ugrin Gábor Liszt-díjas karnagy személye biztosítja.
50.000.- Ft

Örökség Egyesület — Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
A hazai néptáncmozgalom évvégi reprezentatív seregszemléjét immár 20 éve rendszeresen megrendezik. A bemutatóra azok a gyermek táncegyüttesek, felnőtt művészeti csoportok és hagyományőrző együttesek kapnak meghívást, akik abban az évben kimagasló művészeti alkotásokat hoztak létre.
200.000.- Ft

Pro Musica Universitatum Egyesület, Pécs
A felsőoktatási intézmények zenei együttesei munkájának támogatására alakult az egyesület, amely évente országos találkozót szervez, fellépési lehetőséget, szakmai megmérettetést nyújtva a kórusoknak. A találkozó kiadásaihoz járultunk hozzá.
50.000.- Ft

Sándor György
A művész új szerzői-előadói estjének megírásához kapott támogatást
Havi 12.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapig

Sáry László
A pályázó zeneszerző alapító tagja volt az Új Zenei Stúdiónak, ahol azóta is dolgozik mint zeneszerző és előadó. Ezen kívül több sikeres külföldi bemutatója volt, s több mint 50 műve jelent meg nyomtatásban. Munkásságát a párizsi Magyar Műhely alapította Kassák Díjjal, valamint itthon Erkel Díjjal jutalmazták. Ösztöndíjának ideje alatt Pilinszky János Végkifejlet című kötetében található egyfelvonásos művet dolgozza fel operai formában.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Sebő Ferenc
Vikár Béla népzenei gyűjteményének kritikai kiadásra való előkészítéséhez nyújtott tavaly támogatást az Alapítvány. A hiánypótló kezdeményezés folytatásához kapott további támogatást.
Havi 12.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapra, és 100.000.- Ft dologi kiadásokra.

Sípos János és Csáki Éva
Törökországban népzenei gyűjtő, lejegyző és elemző munkát végeznek, és ezzel párhuzamosan az anyag dokumentálását is elkészítik. Személyenként havi 10.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra

Sugár Miklós
Zeneszerzői tevékenységének folytatásához kapott ösztöndíjtámogatást
Havi 8.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapra

Szegedi Vaszy Viktor Operastúdió
Az Operastúdió 1990. szeptemberében alakult és vette fel a szegedi operai élet kimagasló egyéniségének, Vaszy Viktornak a nevét. Céljuk a fiatal énekes nemzedék felkarolása és az operaénekesi pályára való felkészítése. Folyamatos működésüket segíti a támogatás.
350.000.- Ft

Szentendrei Musica Beáta Vegyeskar
Az 50 tagú vegyeskar eddig városi és szövetkezeti kórusként működött, korábbi fenntartóik azonban nem tudják tovább támogatni őket. Országosan és nemzetközileg is elismert együttes, így több külföldi meghívásuk volt, melyek egy részének a támogatás segítségével eleget tudtak tenni.
100.000.- Ft

Szkéné Színház
A Mozgásszínházak VII. Nemzetközi Találkozója megrendezését támogatta az Alapítány.
1.200.000.- Ft

Szolnoki Országos Néptáncfesztivál
A kétévenként megrendezett fesztivál a magyar néptáncmozgalom egyik kiemelkedő eseménye, ahol az ország 15-20 élvonalbeli együttese szakmailag megmérettetik. A fesztivál rendezési költségeinek nagy részét különböző szponzorok vállalták, a hiányzó összeget kapták meg támogatásként.
325.000.- Ft

Tomkins Énekegyüttes
Az együttes három hangversenyt tart Pest-Buda világi és egyházi zenei darabjaiból. A hangversenyeken szereplő művek eddig ismeretlenek, szinte teljesen feltáratlanok és publikálatlanok voltak.
200.000.-Ft

Vállaj-i Polgármesteri Hivatal
A Nyírbátori Zenei Tábor vonószenekarának közreműködésével évente tartanak hangversenyt Vállajon a műemlék jellegű római katolikus templomban. A táborral párhuzamosan alkotóház is működik, melyen az idén erdélyi és kárpátaljai művészek is részt vettek. E rendezvények lebonyolítását támogattuk.
100.000.- Ft

Veres Pálné Gimnázium Kórusa, Budapest
A kórus több évtizede igen magas színvonalon működik, több nyugat-európai országban felléptek. Idén meghívást kaptak Finnországba. Útiköltségük felét a szülők fedezik, másik felét a támogatás biztosította.
200.000.- Ft

Vikár Béla Vegyeskar, Kaposvár
A kórus 65 éves múltra tekinthet vissza, tagjai a város és környéke énekelni szerető és tudó lakói. További működésüket az eddigi támogatók nem tudják biztosítani. A támogatást fenntartási költségeikre és nemzetközi versenyeken való részvéteké kapták.
200.000.- Ft

Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Esztergom
A hagyományos zsámbéki Tanítóképző Zenei tábor megrendezését segítette az Alapítvány támogatása. 200.000.- Ft

Wilheim András
John Cage a huszadik századi zenei élet központi egyénisége. Az MTA Zenetudományi Intézetének munkatársa monográfiát ír róla, melyben megkísérli a legújabb kori zenetörténet irányzatainak interpretációját is.
Havi 11.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapra

Zsarátnok Együttes
A balkáni népzenét játszó együttes nagy sikerű táncházaihoz korábban már kapott támogatást. Idén a balkáni országokban megrendezésre kerülő népzenei fesztiválokon való részvételhez kaptak hozzájárulást.
50.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>