Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Külföldi felsőoktatási információs központok
4 013 334 Ft


E program keretében az Alapítvány a külföldi, főként USA-beli felsőoktatásról információt nyújtó magyarországi központok hálózatát működtette. A 2002-es évvel a program lezárult, új források nem nyílnak a folytatásra. A tanácsadó irodáknak helyet adó intézmények átvették és lehetőségeikhez képest továbbviszik ezek működtetését, beépítik az intézmény tevékenységébe. A központok létrejöttében döntő szerepe volt a rendszerváltás után tömegesen jelentkező igénynek külföldi felsőoktatási képzésre. A központok az Alapítvány, az akkor még létező US Information Agency (USIS) budapesti irodája és a helyet adó intézmény (többnyire egyetemi vagy más intézményi könyvtár) hármas együttműködésében és közös támogatásával jöttek létre a 90-es évek elején. A közös finanszírozási forma megmaradt. 2002-ben nyolc központ működött az alábbi helyeken (zárójelben a 2002-ben dolgozó tanácsadók neve):

– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Diákközpont (Garancsy Júlianna)
– Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest (Gál Györgyné)
– Miskolci Egyctem, "Inforrás" Hallgatói Információs és Tanácsadó Központ (Kollár István és Magyar Ágnes)
– Debreceni Egyetem, Pályázati Iroda (Szafkó Tamás)
– Szegedi Tudományegyetem, Központi Könyvtár (Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó)
– Pécsi Tudományegytem, Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda (Nagy Zsuzsanna}
– Veszprémi Egyetem, Könyvtár (Kun Szabó Tiborné, Pákozdy Szilvia)
– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Pályázati Iroda, Szombathely (Horváth Ilona)

Az információs központok meghatározott nyitvatartási időben működnek (átlag heti 15-20 óra), jórészt egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók keresik föl őket külföldi továbbképzési és pályázati lehelőségek után kutatva. A központok széles körű hazai és külföldi kapcsolataik révén sokfajta anyaghoz hozzájutnak. A Soros Alapítvány rajtuk keresztül is terjeszt saját és más szervezetek által felajánlott pályázati programokat.

A működés fenntartásában három partner működik együtt, a fogadó intézmény, az amerikai Külügyminisztérium Oktatási és Kulturális Ügyek Irodája és a Soros Alapítvány.

Az Alapítvány támogatása a technikai háttér (számítógép, fénymásoló) korszerűsítésében, kiadványok vásárlásában, nemzetközi szervezeti tagdíjak fedezésében, a munkatársak továbbképzési költségeinek fedezetében nyilvánult meg. Ezen túl ösztöndíj jellegű jutalomban részesíti a tanácsadókat.

A nemzetközi felsőoktatási tájékozottság érdekében 2002-ben a szegedi központ munkatársa részt vett a NAFSA, az amerikai felsőoktatási intézmények konferenciáján San Antonioban (Texas, USA), a kiutazás költségeihez a rendező szervezetek részleges ösztöndíjait is elnyerte. A pécsi központ munkatársa amerikai felsőoktatási szakembert hívott meg workshop tartására, melynek költségeihez az Alapítvány is hozzájárult. A BME-n működő központ munkatársa az amerikai Külügyminisztérium irodájának szervezésében Zágrábban vett részt az amerikai felsőoktatási tanácsadók részére szervezett továbbképzésen, melynek költségeit részben az Alapítvány viselte.

A megszerzett ismeretek terjesztése, átadása a személyes tanácsadásban történik, ill. rákerülnek a központok honlapjára is. Az amerikai Külügyminisztérium Oktatási és Kulturális Ügyek Irodája szállítja az ún. Minimum Reference Bookshelf kiadványait, minden központ esetében – a központ munkájától függően – más-más értékben, valamint esetenként támogatást ad az informátorok képzéséhez és továbbképzéséhez. Ez a támogatás a Soros alapítványi hozzájárulás megszűntével is, attól függetlenül továbbra is rendelkezésre áll.

A fogadó intézmény (egyetemi/főiskolai vagy más intézményi könyvtár, pályázati iroda, diáktanácsadó központ) a bútorozott helységet adja, számítógép és internet-csatlakozást, fedezi a fenntartási költséget (rezsi, telefonköltség) és a munkatárs bérét.
Tartalom>>
Következő fejezet >>