Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Könyvtár-támogatás

5 000 000 Ft


Helyzetükből adódóan a kistelepüléseken működő könyvtárak egyszerre töltenek be klasszikus könyvtári funkciókat, és teremtenek lehetőséget a közösségi élet különböző formáinak gyakorlására. Ez utóbbiban kívánt a Soros Alapítvány pályázati programja segítséget nyújtani.
Az Alapítvány a községi könyvtáraknak az információs források létrehozásában, a civil fórumok megteremtésében, a barátságos környezet kialakításában nyújtott támogatást.

146 pályázat érkezett, amelyből 52 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Algyői Könyvtár és Tájház, Algyő
A 2002. évi közösségi rendezvények lebonyolítása, berendezések beszerzése
100 000 Ft
Általános Iskola-Óvoda és Kettős Funkciójú Könyvtár, Tiszadada
A könyvtár új berendezéseinek beszerzése
100 000 Ft
Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár, Dóc
A könyvtár berendezésének bővítése
100 000 Ft
Általános Művelődési Központ Könyvtára, Kemence
Olvasóterem kialakítása, s az ehhez szükséges bútorok, olvasólámpák, könyvállványok beszerzése
170 000 Ft
Általános Művelődési Központ Községi Könyvtára, Üllés
Olyan programsorozat szervezése, amelynek célja az információszerzés mellett a véleménycsere
100 000 Ft
Általános Művelődési Központ, Kunszállás
A könyvtári szolgáltalások nyitottabbá, elérhetőbbé télele
200 000 Ft
Egyesített Közművelődési Intézmény Nagyközségi Könyvtár, Szegvár
Gazdasági, jogi és tanulásnoz szükséges anyagok rendelkezésre bocsátása a lakosság részére, az információhordozók korszerűsítése
100 000 Ft
Hunyadi János Általános Iskola és Könyvtár, Nagymágocs
Barátságos könyvtári környezet kialakítása
60 000 Ft
Írott Kert Közalapítvány, Máriakérnénd
A Kemer István Község és Nemzetiségi Könyvtár alkalmassá tétele közösségfejlesztési célok megvalósítására, eszközök beszerzése
50 000 Ft
Iskolai és Községi Könyvtár, Bánokszentgyörgy
A könyvtári állomány fejlesztése
100 000 Ft
Iskolai és Községi Könyvtár, Versend
Új programok szervezése a közösségi élet fejlesztése céljából
100 000 Ft
József Attila Klubkönyvtár, Somogyaszaló
A könyvtár belső terének átrendezése, bútorainak felújítása, mesesarok és ifjúsági kuckó kialakítása
50 000 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Könyvtára, Közművelődési és Sporlintézménye, Kisszállás
Barátságos inspiráló környezet kialakítása a könyvtárban
100 000 Ft
Közösségi Ház és Könyvtár, Mályi
Egy klubszoba kialakítása
100 000 Ft
Községi és Iskolai Könyvtár, Kömlő
A könyvtár elhasználódott bútorainak kicserélése
100 000 Ft
Községi és Iskolai Könyvtár, Szűcsi
A könyvtár berendezésének felújítása
100 000 Ft
Községi Klubkönyvtár, Tiszaleny
Korszerű, kellemes könyvtári környezet kialakítása
100 000 Ft
Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönye
A könyvtár szolgáltatásainak olyan módon való bővítése, hogy a könyvtár közösségi színtér is legyen
50 000 Ft
Községi Könyvtár, Dunaszekcső
Könyvtári közéleti esték
50 000 Ft
Községi Könyvtár, Hernádszentandrás
Olyan információs bázis kialakítása, ami lehetőséget biztosít a felzárkózásra a vidéken élő fiatalok számára
100 000 Ft
Községi Könyvtár, Kakasd
A könyvtár működési feltételeinek javítása esztélikusabb, barátságosabb berendezés vásárlásával
200 000 Ft
Községi Könyvtár, Lovasberény
Az információs szolgáltatások körének bővítése, barátságos könyvtári környezet kialakítása
100 000 Ft
Községi Könyvtár, Nagykörű
A számítógép vásárlása, internet hozzáférés biztosítása
100 000 Ft
Községi Könyvtár, Sarkadkeresztúr
A könyvtár épületének felújítása, berendezése
100 000 Ft
Községi Könyvtár, Tatárszentgyörgy
Az intézmény kultúrált, barátságos kialakításához szükséges berendezési tárgyak, felszerelések beszerzése, számítógépes adatfeldolgozás
100 000 Ft
Községi Könyvtár, Zalakomár
A könyvtár bútorzatának cseréje, a technikai felszerelések bővítése
100 000 Ft
Községi Közkönyvtár, Tószeg
A könyvtár helyiségeinek barátságosabbá, kényelmesebbé, otthonosabbá tétele
100 000 Ft
Községi Művelődési Ház és Könyvtár, Jászszentandrás
Működő kisközösségek életterének barátságosabbá tétele. Könyvtári olvasószoba berendezésének korszerűsítése
100 000 Ft
Községi Önkormányzat, Nemesapáti
Információs források bővítése és a civil kezdeményezésekre nyitottá váláshoz barátságos környezet kialakítása
100 000 Ft
Magyarmecske Község Önkormányzata, Magyarmecske
A községi könyvtár közösségi funkciójának erősítése
100 000 Ft
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár, Palotás
A település lakossága, Önszerveződő közösségei számára infrastrukturális fejlesztés a könyvtár keretén belül
50 000 Ft
Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Érsekvadkert
A könytár barátságosabbá télele, fórumok megtartásához a személyi feltétélek megteremtése
100 000 Ft
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtára, Bokod
Információs források létrehozása, barátságos környezel kialakítása
100 000 Ft
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
Programsorozat óvodásoknak, általános iskolás tanulóknak
50 000 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár, Hegyfalu
A fogadótér és a kutalóhely átalakítása a könyvtár használhatóbbá tétele érdekében
100 000 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár, Hidasnémeti
Barátságos, kultúrált könyvtár kialakítása
100 000 Ft
Nagyközségi Könyvtár, Bábolna
Bútorok beszerzése, berendezési tárgyak felújítása
100 000 Ft
Nagyközségi Könyvtár, Dömsöd
Csoportos foglalkozások, tanfolyamok, közösségi rendezvények megrendezéséhez megfelelő bútorzat kialakítása
100 000 Ft
Nagyközségi Könyvtár, Kába
A barátságos és korszerű könyvtár kialakítása az újonnan átadásra kerülő épületben
100 000 Ft
Nagyközségi Könyvtár, Tápiószecsó
Szirén-program beszerzése, székek, asztalok vásárlása
50 000 Ft
Nagyközségi Önkormányzat Könyvtára, Maglód
Bútorok beszerzése
100 000 Ft
Nagyközségi Önkormányzat Községi Könyvtára, Recsk
Barátságos környezet kialakítása a könyvtárban
100 000 Ft
Okány Község Önkormányzatának Községi Könyvtára, Okány
A könyvtári infrastruktúra fejlesztése
100 000 Ft
Önkormányzati Közösségi Színtér és Könyvtár, Kisbágyon
A könyvtári helyiség otthonosabbá tétele az olvasósarok megvilágításával, folyóirat tartó állvány, fali képnek is alkalmas puzle vásárlásával
35 000 Ft
Pilis Nagyközség Önkormányzat Könyvtára és Közművelődési Intézménye, Pilis
Bútorok beszerzése
100 000 Ft
Polgármesteri Hivatal, Murony
A gyermekkönyvtár barátságos környezetének kialakítása, játszóházi program szervezése
100 000 Ft
Polgármesteri Hivatal, Nagykereki
Regionális rendezvények tartása, információs szolgáltatáshoz számítógépes rendszer kialakítása
100 000 Ft
Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár, Rum
A könyvtár barátságos környezetének kialakítása, szolgáltatási körének bővítése
150 000 Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Köröstarcsa
Az általános iskolával közös programok megvalósítása, állománygyarapítás, tárgyi feltételek fejlesztése
50 000 Ft
Széchenyi István Általános Művelődési Központ, Nádasd
A könyvtárszoba barátságosabbá tétele
125 000 Ft
Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, Csánytelek
Barátságos környezet, harmonikus közösségi szintér kialakítása, rendezvények lebonyolításához székek vásárlása
60 000 Ft
Szigethalom Önkormányzat Községi Könyvtár, Szigethalom
Közösségi szolgáltatások nyújtása
100 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>