Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Közoktatás, iskolaügy


Ambrus-Lakatos Loránd

Kedvezményezett közgazdasági témájú disszertációját az Egyesült Államokban védte meg. A pályázati költségekhez járult hozzá az Alapítvány.
400.- USD

Arató András

Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézete kifejlesztett vakok számára egy beszélő iskolai számítógépet Ennek továbbfejlesztett változata már beszélő szövegszerkesztővel és háttértárolóval is rendelkezik. A támogatást 4 db ilyen — BraiLab Plus — számítógép vásárlására kapták, melyet a Vakok Általános Iskolájában oktatási célra hasznosítanak majd.
660.000.- Ft

Balaskó Jenő Attila

A pályázó gimnáziumi tanár vakok számára dolgozott ki komplex oktatóprogramot. A pályázónak ösztöndíjat és a programhoz szükséges eszközök beszerzésére dologi kiadásokat szavazott meg a Bizottság.
Havi 5.000. - Ft egy évre, és
70.000.- Ft

Baranyai Tiborné

A pályázó a magyarországi latintanítás visszaállításáért dolgozik, ezért megírta az általános iskola 7. osztályának szóló latinkönyvet. A 8. osztályos könyv megírásához kapott másfél évre ösztöndíjat.
Havi 8.000.- Ft

Burai Katalin

A pályázó tehetséges cigány nemzetiségű általános iskolás gyerekek számára dolgozott ki oktatási-nevelési programot, mely elsősorban a készségtantárgyakkal és a színjátszással foglalkozik. A programhoz szükséges oktatási eszközök beszerzésére és egyéb kiadásokra kapott támogatást.
72.000.- Ft

Bősze Kornélia

A pályázó gyógypedagógiai tanár már több könyvet, novellát, verseskötetet írt át Braille-írásra minden ellenszolgáltatás nélkül. Elromlott Braille-írógépe helyett új gépet kapott.
775.- USD forinttérítés nélkül

Csorba László

A kutatók a Természettudomány története c. oktatási program kidolgozásához és a már folyó tantárgykísérlet lebonyolításához kaptak támogatást.
165.000.- Ft

Gyengénlátók Általános Iskolája

Az intézményben az 1989/90-es tanévtől lehetőség nyílik a tanult idegen nyelv szabad megválasztására. Ez a gyengén látó gyerekek számára nagyjelentőségű, mivel számukra a cirill betűs ABC megtanulása nagy nehézségeket okozott. Az angol és német nyelvoktatás beindításához kaptak támogatást.
101.000.- Ft

Rezes Ferenc és társai

Egy gyógypedagógus és három számítástechnikus speciális szoftvereket készítenek elmefogyatékos gyermekek iskolai oktatásához. Az elkészült szoftvereketa pályázók kötelesek más iskolák rendelkezésére bocsátani.
300.000.- Ft

Széchenyi István Szakkollégium

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szakkollégiumában bevezetik a college-rendszert, ennek keretében kiscsoportos „tutor" rendszerű szakmai képzést alakítanak ki. A program feltételeinek megteremtését biztosítja az Alapítvány.
1 millió Ft és egy fénymásológép

Törökbálinti Kísérleti Iskola

Az új általános iskolai tananyag reformját készíti elő az az anyanyelvi kommunikációs képességfejlesztő program, amely a pályázó intézményben folyik. Három új iskolai tárgy (szexuális kultúra, japán nyelv és kultúra, ökológia) bevezetésével kísérleteznek.
1.350.000.- Ft

Zsámbéki Tanítóképző Főiskola

A főiskola 1986 óta évente nyári honismereti szakkörvezetőképzést szervez tanítóképző főiskolák és tanárképző intézmények hallgatói számára.
150.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>