Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LIBERÁLIS SZERVEZŐDÉSEK


Az Alapítvány e program keretében olyan kluboknak, egyesületeknek vagy más formában szerveződő állampolgári közösségeknek nyújt támogatást, amelyek működését a liberális, szabadelvű eszmék és értékek, ill. ezek magyar hagyományai határozzák meg.

Alapítvány az Európai Magyarországért
4.500.000 Ft
Az Alapítvány általános működési támogatására, valamint 3 db fénymásolóra és 3 db telefax készülékre

Alternatív Háló
250.000 Ft
Hozzájárulásként az Alternatív Háló fiatalok civil szerveződéseit támogató programjainak költségeire

Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja
500.000 Ft
Az intézmény kiadványainak költségeire

Budapest Könyvklub (T-Twins, Cserépfalvi és Párbeszéd kiadók)
200.000 Ft
A könyvklub szakmai rendezvényeinek költségeire

Egri Alternatív Kulturális Egyesület
900.000 Ft
Hangtechnikai berendezésekre, valamint a Kelet-Európai Napok c. rendezvénysorozatra

Független Gondolkodók Egyesülete
240.000 Ft
Az 1994. januári és februári "Füge Estek" költségeire

Hajnal István Kör
800.000 Ft
Az egyesület ügyviteli költségeire, újságjuk megjelentetésére, kiadványaik előkészítésére és előadói díjakra

Individuum Közművelődési Egyesület, Nyíregyháza
200.000 Ft
A filmklub-szervezéssel, előadássorozatok és önismereti csoportok szervezésével, támogatásával
foglalkozó Egyesület tevékenységének támogatására, videó felszerelésre és általános működési költségekre

Katolikus Társadalomtudományi Akadémia
1.300.000 Ft
és 4.000 $
Az Akadémia állandó kurzusainak és romániai tagozatának költségeire, valamint egy fénymásolóra
és egy teljes számítógép konfigurációra

Keresztény-Zsidó Társaság
650.000 Ft
Egy számítógépes konfigurációra és hálózati kártyák beszerzéséhez

Kéthly Anna Alapítvány
400.000 Ft
Kéthly Anna emigrációja alatt írt cikkeinek, memorandumainak könyv alakban történ 5 megjelentetésére

"Korridor" Politikai Kutatások Központja
8.000.000 Ft
Kutatási ösztöndíjakra és kutatásszervező alkalmazásának költségeire, valamint az intézmér|y
"Éves Jelentésiének és periodikáinak orosz nyelvű kiadására

MONA Magyarországi Női Alapítvány
1.000.000 Ft
A "Nőtanulmányok Magyarországon" és "A nők helyzete a posztkommunista országokban"
c. projektjeik támogatására

Mónus Illés Akadémia
1.000.000 Ft
és 5.100 $
Az oktatási, kutatói és publicisztikai tevékenységet folytató Akadémia tevékenységem támogatására,
valamint technikai eszközökre

MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest
450.000 Ft
A "New Democracy and Local Governance" címmel rendezendő konferencia budapesti költségeire

MÚOSZ Szolidaritási Alap
540.000 Ft
Azon nyugdíjas újságírók részére, akiket politikai okokból, elsősorban az 1956-os forradalomban
vállalt szerepükért üldöztek, kizártak a szövetségből és jelenleg alacsony nyugdíjból élnek

Nyilvánosság Klub
900.000 Ft
és 5.400 $
ltalános támogatásként a Klub tevékenységéhez, valamint egy számítógépes konfiguráció beszerzésére

Örökségünk Őrei - budapesti műemlékvédő ifjúsági szervezet
400.000 Ft
Ifjúsági műemlékvédelmi céhes tábor lebonyolításához

Polányi Mihály Szabadelvű Társaság
1.200.000 Ft
Támogatásként a Társaság 1993. évi működéséhez, a Polányi Archívum alapjainak lerakásához
és Polányi Mihály három munkájának kiadásához

Politikai Tanulmányok Intézete
600.000 Ft
Az "Új generáció - új gondolat"c. pályázat nyerteseinek díjazására

Raymond Áron Társaság, Pécs
522.000 Ft
Raymond Áron: Essai sur liberté c. művének megjelentetésére a Nemzetközi Raymond Arol Konferencia
alkalmából

"Sátoraljaújhely (Z.J.)" magyarországi csoportja
200.000 Ft
A "Sátoraljaújhelyi kitörés" évfordulójára rendezendő ünnepségsorozatra, a szomszédos országokból
érkező vendégek ellátási költségeire

Szárszó '93 - Farkasházy Tivadar
500.000 Ft
Egy rendhagyó szárszói találkozó megrendezésére, melyen értelmiségiek, ismert közéleti személyiségek
vettek részt, többfajta szellemi irányzatot képviselve.

Települési Akció Intézet, Székesfehérvár
300.000 Ft
Polgári információs rendszer előkészítő munkálatainak költségeire

Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség
150.000 Ft
A "Vallásszabadság és pluralizmus" c. konferencia megrendezésére

"Tégy a Gyűlölet Ellen" Alapítvány
3.000.000 Ft
Hozzájárulásként 6 hónapos futamidejű kamatmentes hitel kifizetéséhez

Tipográfia Testedző Egyesület
250.000 Ft
Az Egyesület 100 éves évfordulójára készítendő kiadványok megjelentetéséhez

Utópia Műhely
330.000 Ft
Műhelykurzusok és előadások költségeire, valamint dologi kiadásokra
Következő fejezet >>
Tartalom>>