Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÉS A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE


A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány 1990. óta állnak kapcsolatban egymással. Együttműködésük gyakorlati jellegű, mindig konkrét ügyekhez kapcsolódik, így egymás tevékenységét segítik és kiegészítik.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fővárosi és vidéki csoportjai több alkalommal fordultak kéréssel a Soros Alapítványhoz, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány 1990. óta több segélyszállítmányt juttatott el közösen a határon túlra. A segélyszállítmányok tartalmát és a szállítási költségeket a Soros Alapítvány biztosítja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, jól szervezett hátterével gondoskodik a segélyszállítmányok célba juttatásáról, és intézi az esetenként bonyolult, szállítás körüli szervezési teendőket.
A kialakult jó kapcsolatra alapozva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat magyarországi vezetősége és a Soros Alapítvány Kuratóriuma 1993. november 26-án nyilvánosan és ünnepélyes keretek között is deklarálta együttműködési szándékát és ez alkalomból együttműködési megállapodás aláírására került sor, melynek szövegét itt ismertetjük.

"EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány között

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány vezetősége megállapítva, hogy a két szervezek célkitűzései sok tekintetben megegyeznek, és működési körük számos területen érintkezik, valamint meggyőződve arról, hogy a szociális tevékenységük esetenkénti összehangolása növeli a két szervezet működésének hatékonyságát, s a magyar társadalom javára válik, elhatározzák, hogy megkötik a jelen Együttműködési Megállapodást.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatának tekinti, hogy minden megkülönböztetés nélkül segítséget nyújtson, egészségügyi, anyagi vagy szociális okokból nehéz helyzetbe került embertársainak. Önkéntes segítők közreműködésével magánszemélyektől és intézményektől adományokat gyűjt és továbbítja az arra rászorulóknak. Közreműködik egészségügyi és szociális intézmények létrehozásában és működtetésében.

A Soros Alapítvány a nyílt társadalom kialakulását kívánja elősegíteni és ebből a célból támogatásokat nyújt a magyar kultúra, tudomány, oktatás, közművelődés és egészségügy különböző területein. Az intézményi reformtörekvések és az állampolgári szerveződések támogatásával a társadalmi és szociális problémák hatékony és humánus kezelését kívánja elősegíteni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány megállapodnak abban, hogy
- a működési körüket érintő társadalmi, szociális és egészségügyi kérdésekről kölcsönösen informálják egymást;
- az e körbe tartozó konkrét kérések, illetve pályázati programok esetében megvizsgálják a konkrét segítségnyújtás lehetőségét;
- támogatják azokat az intézményi vagy állampolgári szerveződéseket, amelyek egészségügyi és szociális problémák megoldása, illetve enyhítése érdekében működnek;
- közösen megvalósított támogatási és segítségnyújtási programjaik keretében előnyben részesítik a modell értékű megoldásokat;
- együttműködnek más hazai és külföldi jótékonysági szervezetek által pénzben vagy természetben nyújtott adományoknak, segélyeknek a rászorulókhoz történő eljuttatásában Magyarországon és külföldön;
- informálják egymást a szociális szférában dolgozók hazai és külföldi továbbképzésének formáiról és azt lehetőségeikhez képest anyagilag támogatják.

A Soros Alapítvány jelen Együttműködési Megállapodás keretében vállalja, hogy a továbbiakban anyagi támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretszolgálat szervezeteinek infrastruktúrájuk kiépítéséhez.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány megállapodnak abban, hogy a fent szerinti együttműködésük érdekében vezetőik, illetve az általuk megbízott személyek rendszeres konzultációk tí tartanak és a konkrét programokra eseti megállapodást kötnek.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány megállapodnak abban, hogy a jé Együttműködési Megállapodás keretében végzett tevékenységükről, az általuk nyújtott támogatásokfái összehangoltan tájékoztatják a nyilvánosságot."

A Soros Alapítvány az együttműködés kezdeteitől, 1991-től 1993. végéig a következőkfcjfcl segítette a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezeteinek működését:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja
A Csoport irodai munkájának könnyítésére (1991-ben)
320.000 Ft
és 2.840 $
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja
1.500.000 Ft
Miskolc városában és vonzáskörzetében (Nyékládháza, Felsőzsolca) lakó mozgássérült
gyermekek óvodába, iskolába szállításához egy mikrobusz vásárlására (1992-ben)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja
2.646.250 Ft
Szociális ellátó bázis (szociális gondozó és ápolóképző iskola) létrehozásához - a bázis
működtetésére, szociális munkások díjazására, valamint számítógépre, printerre és
egy fénymásoló gépre
A Soros Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az alább felsorolt esetekben
együttműködve juttatott el irodai és gyógyászati eszközöket külföldre:

Kolozsvárra, a helyi rádió és televízió részére
320.000 Ft
1 db fénymásoló szállítása (1990. január)

A Nagyváradi Református Püspökség számára
320.000 Ft
1 db fénymásoló szállítása (1990. október)

Csíkszeredára a Megyei Kórház részére
50.000 $
Három alkalommal szemészeti orvosi felszerelés szállítása (1992. június-augusztus)

Az erdélyi kórházak ellátására
12.000.000 Ft
1200 db műanyag szemlencse szállítása Kolozsvárra (1992. szeptember)

A belgrádi Soros Alapítványhoz
767.660 $
Négy kamion gyógyszer kiszállítása (1993. szeptember)

Az erdélyi kórházak ellátására
1.700.000 Ft
Ismételten műanyag szemlencsék szállítása Kolozsvárra (1993. szeptember)
Következő fejezet >>
Tartalom>>