Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK


Külföldi tudományos rendezvények
96.300 dollár és 1.368.000 forint 1985-86-ban
115.000 dollár és 1.829.101 forint 1987-ben
122.305 dollár és l .670.733 forint 1988-ban

1988-ban 718 negyven évnél fiatalabb szakember jelentkezett szakmai értekezleten való részvételre, s közülük 288-an kaptak támogatást: 243-an az ott-tartózkodás költségeire, 45-en pedig az útiköltségre. A korhatárt 1989-től 45 évre emelték fel.

Dubrovniki tanfolyamok
1.560 dollár 1985-86-ban
12.400 dollár 1987-ben
13.710 dollár 1988-ban

A dubrovniki egyetemközi központ angol nyelvű nemzetközi társadalomtudományi szemináriumain 45 évesnél fiatalabb szakemberek vehetnek részt. 1988-ban hatvankilenc magyar résztvevője volt a tanfolyamoknak, s valamennyien támogatást kaptak az alapítványtól az ott-tartózkodáshoz.

Rövid tanulmányutak
75.000 dollár és 1 .002342 forint 1987-ben
125.794 dollár és 974.690 forint 1988-ban

A 307 jelentkező közül 151 kapott (legfeljebb három hónapra szóló) támogatást külföldi kutatóhelyen végzendő munkához, tanfolyamon való részvételhez. 29-en repülőjegyet kaptak, a többiek az ott-tartózkodás költségeire napidíjat.

Általános ösztöndíj
250.000 dollár 1986-1987-ben
250.000 dollár 1987-1988-ban
225.000 dollár 1988-1989-ben

A 405 pályázat közül a budapesti értékelő bizottság 71-et továbbított New Yorkba, s az ottani testület 23 ösztöndíjat ítélt oda. Tizen 1988-ban kezdték meg tanulmányútjukat, tizenhárman 1989-ben. A harmadik kiírás határideje 1989 januárjában járt le. Az amerikai ösztöndíjbizottság úgy határozott, hogy művészeti és alkalmazott tudományos területek művelőinek a jövőben nem ad ösztöndíjat, a többi pályázót pedig arra biztatja, hogy keressenek más támogatót is, például fedezze a költségek egy részét a fogadó intézmény, mert ez minden vizsgánál jobb biztosíték a pályázat értékességére.

Oxfordi posztgraduális ösztöndíj
100.000 dollár és 346.488 forint 1986-1987-ben
100.000 dollár és 500.000 forint 1987-1988-ban
90.000 dolláros keret 1988-1989-re

Az oxfordi egyetem ingyen fogadja a doktori tézisükön dolgozó egyetemet végzett fiatal magyar szakembereket (vagyis nem számít fel nekik tandíjat), az alapítvány pedig ösztöndíjat ad nekik. Az oxfordi fogadó fél előre közli, hogy milyen kutatási témákra lehet jelentkezni, s az alapítvány és a Művelődési Minisztérium által felállított budapesti bíráló testület javaslata alapján a nyertesek kiválasztásában is az oxfordiak mondják ki az utolsó szót. A program forintkerete az ösztöndíjasok utiköltségét fedezi. 1988-ban tizen kezdték meg tanulmányaikat a program keretében. Névsorukat a mellékletben közöljük.

Oxfordi posztdoktorális ösztöndíj
50.000 dollár és 500.000 forint 1987-1988-ban
70.000 dolláros keret 1988-1989-re

Hathónapos aspirantúra.
Ezt a harmincöt évesnél nem idősebb, kandidátusi értekezésükön dolgozó szakembereknek szervezett programot 1987-ben hirdették meg először, s az 1988-1989-es tanévben öt kutató utazott Oxfordba az alapítvány ösztöndíjával, ketten féléves helyett egyéves ösztöndíjjal. Az ő névsoruk is a mellékletben szerepel.

Leuveni Katolikus Egyetem
70.000 dollár 1988-ban

Az 1988-89-es tanévre a hatvanegy pályázó közül tizenhárman kaptak ösztöndíjat: heten tíz hónapra, hatan pedig fél évre. Az egyetem által ajánlott programok leírását a mellékletben, a pályázati feltételek között ismertetjük.

Közgazdász ösztöndíjak
150.000 dollár és 200.000 forint 1987-ben
180.000 dollár és 200.000 forint 1988-ban

Az alapítvány három évre adott tizenöt fős ösztöndíjkeretet a budapesti közgazdaságtusományi egyetemnek fiatal oktatók kiképzéséhez a közgazdász-képzés reformja keretében. Az amerikai egyetemeken tanuló közgazdászok hazatértük után oktatói feladatot látnak majd el. Az összeg egy részéből amerikai szakemberek érkeztek Magyarországra, hogy a közgazdászképzés tananyagának kidolgozásában vegyenek részt. 1988-ban a tizenöt budapesti végzett közgazdászhoz három pécsi is csatlakozott, ezért emelkedett meg a támogatás összege.

Bloomington, Indiana Egyetem
60.000 dollár 1988-ban

A tizennyolc jelentkező közül négyen kaptak őszöndijat egy tanévre. A judaisztika, az amerikanisztika és a társadalomtudományok tárgykörében lehetett ösztöndíjra pályázni.

Nyári angol nyelvi továbbképzés
450.000 dollár 1987-ben 450.000 dollár 1988-ban

70 angol szakos tanár, 46 egyetemi hallgató és négy fordító nyert ösztöndíjat 1988-ban, s öt egyetemen vettek részt tanfolyamokon. Az alapítvány kikérte az előző évi nyertesek véleményét, és az ő tapasztalataik alapján ezúttal intenzívebb módszertani képzést kaptak a tanfolyamok résztvevői. 1989-ben csak tanároknak hirdették meg a pályázatot.

Tanfolyam középiskolai verseny-helyezetteknek
50.000 dollár 1987-ben
50.000 dollár 1988-ban

Ezen a pályázaton olyan diákok indulhatnak, akik az elmúlt évek valamelyik középiskolai angol nyelvi versenyén az első negyven között végeztek. A fogadó intézmény, a Choate Rosemary Hall oktatói mindkét évben igen elismerően nyilatkoztak a magyar diákok nyelvtudásáról, s az utóbbiak is nagyon hasznosnak ítélték a kinttartózkodást. Az első két évben az okozott gondot, hogy sok szemrehányás érte a bizottságot, amely a pályázók közül kiválasztotta a nyerteseket. 1989-re az a határozat született, hogy a pályázati feltételeket teljesítők közül nyilvános sorsolással választják ki az Amerikába utazó húsz diákot.
Következő fejezet >>
Tartalom>>