Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A TITKÁRSÁG 1988. ÉVI JELENTÉSE


A titkárság jelentése ezúttal fog át másodízben naptári évet: az alapítvány költségvetésének “időszámítása" az első években kétszer is változott, ezért az első jelentés májustól májusig, a második májustól decemberig terjedő időszakról szólt. A két utolsó év adatai azonban már összevethetőek. Ezt a célt szolgálja az alábbi táblázat, amelyben az elfogadott pályázatok adatait foglaljuk össze fő témakörönként (zárójelben a benyújtott pályázatok számát közöljük):

Témakör
1984-85
1985-86
1987
1988
12 hónap
18 hónap
12 hónap
12 hónap
Általános pályázat
52 (218)
275 (853)
246 (662)
194 (600)
Társ.tud. öszt.díj
14 (43)
98 (366)
67 (170)
55 (174)
Irodalmi ösztöndíj
23 (52)
97 (320)
69 (198)
33 (128)
Konferenciarészvétel
260 (489)
314 (529)
219 (632)
Közlési díj
29 (34)
40 (42)
91 (92)
Ált. külf. ösztöndíj
28 (253)
23 (405)
Rövid tanulmányút
105 (195)
151 (307)
Oxford posztgraduális
11 (31)
14 (145)
10 (133)
Oxford posztdoktorális
12 (52)
5 (48)
York
1 (4)
Leuven
13 (61)
Bloomington
4 (18)
Dubrovnik
3 (4)
56 (57)
61 (86)
Nyári továbbképzés
162 (1037)
120 (800)
Középiskolai táborozás
10 (64)
10 (165)
Összesen
89 (313)
801 (2350)
1116 (3556)
967 (3248)

A pályázatok számának visszaesését már egymagában az is magyarázza, hogy 1988-ban az alapítvány nem írt ki pályázatot tízhónapos külföldi tanulmányútra: 1988-ban és 1989-ben az 1987-es év nyertesei utaztak (illetve utaznak) Amerikába. Az elfogadott programok aránya a beadott pályázatok számához képest alig valamivel ugyan, de csökkent. Az odaítélt összeg azonban nem lett kisebb, vagyis egy-egy pályázatra átlagban a korábbinál nagyobb támogatás jutott. Van azonban néhány program, amely immár tartós támogatásban részesül, s ez kétségkívül rontja valamelyest az új pályázatok esélyeit, hiszen a köztük elosztható öszeg emiatt kisebb lesz. Vannak programok, elsősorban az ifjúságiak között, amelyek nyilvánvalóan nem lehetnek ön-fenntartóak, a bizottság mégis értékesnek és támogatandónak tekinti őket. Máskülönben azonban arra törekszik, hogy egy-egy új elgondolás megvalósításához a kezdeti szakaszban nyújtson segítséget, abban a reményben, hogy azután a kezdeményezés megáll majd a maga lábán.
A továbbiakban a külföldi ösztöndíjakról, valamint az általános pályázat keretében elfogadott programokról és az alapítvány által közvetlenül (tehát nem a budapesti bizottság útján) nyújtott támogatásokról számolunk be. A fenti táblázatban szereplő többi pályázat nyerteseinek névsorát a jelentés mellékletében közöljük.
Az áttekinthetőség kedvéért ezúttal is tartalmuk szerint igyekszünk csoportosítani a programokat. Elismerjük, hogy ez a csoportosítás vitatható, mert az egyes kategóriák átfedik egymást.
Megjegyezzük még, hogy a jelentés arról tájékoztat, mekkora összeget ítélt oda egy-egy pályázónak a bizottság. Mint a jelentés mellékletében közölt pénzügyi adatokból is kiderül, ez korántsem esik egybe minden esetben a már kifizetett ősszeggel. A titkárság ugyanis gyakran részletekben fizeti ki az odaítélt támogatás összegét, és a pályázatok nyerteseivel kötött szerződés nem egy esetben feltételekhez (többnyire a program időarányos részének teljesítéséhez) köti a következő részlet átutalását.
Következő fejezet >>
Tartalom>>