Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LAP- ÉS FOLYÓIRATTÁMOGATÁS

A Soros Alapítvány külön laptámogatási programjának célja a kulturális és közéleti lapok támogatása. A program újszerűsége abban nyilvánul meg, hogy a közvetlen anyagi támogatás mellett közvetett módon is igyekszik segítséget nyújtani a kulturális kiadványoknak, a szakmai tanácsadás, lapmenedzselés és terjesztés területén. Ebben az évben egyedi támogatásban a következők részesültek*:

AETAS
1.000.000 Ft
szegedi történész folyóirat
Alföld
4.000 $
Irodalmi és művelődési folyóirat. Technikai eszközökre.
Beszélő
6.000.000 Ft
A lap további megjelentetésére, valamint a négykötetes szamizdat Beszélő-összkiadás kiadására
BUKSZ, Budapesti Könyvszemle
2.000.000 Ft
1989 óta negyedévenként megjelenő kulturális folyóirat, mely a szűkebb szakmának és a nagyközönségnek szóló könyvkritikákat közöl.
Café Bábel
1.000.000 Ft
Negyedévenként megjelenő társadalmi folyóirat, mely társadalomelméleti alapkérdések problémacentrikus megközelítésére vállalkozik.
Élet és Irodalom
3.000.000 Ft
Kulturális és társadalmi folyóirat. A lap megjelentetéséhez, riport- és glosszaversenyük folytatásához és a hasonló mentalitású külföldi lapokkal való kapcsolatteremtésre kaptak támogatást.
Emberhalász
1.500.000 Ft
A folyóirat, a hit-művészet-társadalom témakörében olyan egyedi, emberközeli látásmódot szeretne meghonosítani, amely a hit és az ember természetellenes távolságának áthidalását célozza.
Egyház és Világ
1.200.000 Ft
1990 áprilisában indult, kéthetente megjelenő független egyházi folyóirat, a protestáns lelkészek önszerveződése révén. Céljuk, hogy a hazai protestáns egyházakon belül, az egyházi központoktól függetlenül, sajtónyilvánosságot és szabad információáramlást biztosítsanak.
Európai Utas
1.000.000 Ft
A lap terjesztéséhez, valamint nemzetközi találkozók, vitaestek szervezéséhez kaptak támogatást.
Filmvilág
4.000.000 Ft
Filmművészeti havilap, mely a magyar és a nemzetközi filmművészet alkotásainak kritikai, elemző színvonalas tájékoztatója, 1979. szeptember óta jelenik meg.
Harmadik Part
900.000 Ft
„Teljességügyi értesítő", különböző alternatív irányzatokat ismertető lap.
*A támogatás a lapok többségénél a folyamatos megjelentetést tette lehetővé, ezért ezt külön nem tüntetjük fel.
Hiány
500.000 Ft
szociálliberális folyóirat
História
1.000.000 Ft
A közgondolkodást foglalkoztató történeti-politikai kérdéseket elemző, tizenkét éve megjelenő folyóirat.
Holmi
2.000.000 Ft
Hócipő
1.500.000 Ft
és 4.300 $
Szatirikus kétheti lap. Támogatásban részesültek elképzeléseik további megvalósításához, valamint fotóarchívumuk bővítésére és technikai eszközökre.
Kárpátalja
1.000.000 Ft
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kiadványa
Kincskereső
1.000.000 Ft
irodalmi kulturális lap
2000 Irodalmi és Társadalmi Havilap
4.000.000 Ft
Klio
400.000 Ft
Nyíregyházi és debreceni történészek által indított szemléző-tájékoztató folyóirat a történelemtudodomány tárgyköréből.
Könyvvilág
1.000.000 Ft
A magyar könyvszakma társadalmi és érdekvédelmi szervezete hozta létre azzal a céllal, hogy az egyetemes és hazai könyvkultúra értékeit széles körben propagálja.
Liget
500.000 Ft
Irodalmi és ökológiai folyóirat. A lap fenntartásához, valamint a Noé Bárkája enciklopédia rovat folytatásához részesültek támogatásban.
Magyar Lettre Internationale
2.000.000 Ft
Európai politikai és kulturális folyóirat, melynek célja a magyar tudomány és kultúra bekapcsolása Európa szellemi vérkeringésébe. A lap kiadásához és rendezvényeik szervezéséhez kaptak támogatást.
Magyar Napló
1.500.000 Ft
A lap kiadásához és a Merlin Színházban szervezett Magyar Napló-estekhez
Magyar Narancs
3.000.000 Ft
Mozgó Világ
5.000.000 Ft
Múzsák Magazin
267.000 Ft
Negyedévenként megjelenő kultúrtörténeti folyóirat, irodalmi, képző- és iparművészeti, néprajzi, zenei, technikatörténeti, interdisciplináris írások közlője.
Muzsika
2.200.000 Ft
Komolyzenei folyóirat, a magyar és a nemzetközi zeneélet jelenségeinek tolmácsolója. A további megjelentetéshez és a Koncert Kalendárium című melléklet szerkesztéséhez kaptak támogatást.
Nappali Ház
1.000.000 Ft
Negyedévenként megjelenő irodalmi és művészeti szemle. A legújabb magyar irodalommal, a magyar és egyetemes művészeti folyamatokkal kapcsolatos tanulmányokat közöl
Phralipe
1.500.000 Ft
irodalmi és közéleti kisebbségi folyóirat
Politikatudományi Szemle
500.000 Ft
Társadalmi szaklap, mely szakmai és kommunikációs fórumot kíván biztosítani politológusok számára.
Régió
500.000 Ft
Elméleti folyóirat, amely a nemzeti, etnikai kisebbségekkel foglalkozó társadalomtudományi, történelmi, szociológiai, nyelvészeti és politológiai tanulmányok fóruma.
Rubicon
1.000.000 Ft
Történelmi magazin, célja a történelmi ismeretterjesztés és népszerűsítés.
Szombat
2.000.000 Ft
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata. A lap megjelentetéséhez és a szerkesztőség technikai felszereltségének javítására részesültek támogatásban.
Színház
1.500.000 Ft
a magyar színházművészet havi szakmai folyóirata
Társadalmi Szemle
1.000.000 Ft
Tekintet
500.000 Ft
Kulturális szemle, tematikus számaik további megjelentetéséhez kaptak támogatást.
Valóság
2.000.000 Ft
Veritas
500.000 Ft
Filozófiai és theológiai témájú, kéthavonta megjelenő folyóirat.
Világosság
2.000.000 Ft
A tematikus számok megjelentetéséhez
Következő fejezet >>
Tartalom>>