Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Információs jogok és civil szervezetek

17 588 000 Ft

Az új számítógépes és Internetes technológiák elterjedésével nem azonos ütemben fejlődik az Információs jogok Ismerete, gyakorlata, elterjedése. Az autonóm személyiség kibontakozásának, a magánszféra megőrzésének, a közügyekben való tájékozott részvételnek alapvető feltétele, hogy az emberek kiismerjék az új információs technológiák előnyeit, és veszélyeit ismerjék jogaikat és jogérvényesítési lehetőségeiket. E tájékozottság és gyakorlat megszerzésének hatékony eszköze és terepe a civil szervezetek tevékenysége. A pályázat azon civil szerveződéseket és nonprofit szervezeteket kívánta támogatni, amelyek szószólói lehetnek e területnek és aktív részt vállalnak a problémák tudatosításában, a lehetséges megoldások elterjesztésében.

90 pályázat érkezett, amelyből 23 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, Budapest
Heti INFINIT privacy hírlevél megjelentetése Az információs jogok, személyes adatok védelme az új információs és kommunikációs technológiák korszakában címmel
400 000 Ft
Dessewffy Tibor, Budapest
Kompetencia, kontroll és felügyelet az információs korban című tanulmány
500 000 Ft
Drog Alapítvány, Budapest
Drogfogyasztók önrendelkezési jogának érvényesítése
1 200 000 Ft
Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger
Linux operációs rendszerek és más nyílt forrás-technológiák oktatása civil szervezetek részére
200 000 Ft
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány, Mórahalom
Közérdekű információkat szolgáltató és jogi tanácsadást megvalósító öt perces műsor elkészítése
260 000 Ft
FIKSZ Egyesület, Budapest
Interaktív rádióműsorok készítése
500 000 Ft
Galántai Zoltán, Gödöllő
A Big BrotherAward (Nagy Testvér Díj) magyarországi mutációjának létrehozása
700 000 Ft
Gépeskönyv Kft., Budapest
Gyermekvédelmi médiafigyelő honlap átadása és szolgáltatása komplex esettanulmánnyal, adatbázisokkal, szakirodalommal és interaktív lehetőséggel
700 000 Ft
INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Alapítvány, Budapest
Az Információs társadalom című kiadói program részeként a privacy-irodalom legfontosabb darabjainak beszerzése, annotálása, megjelentetése
800 000 Ft
Közkontroll Egyesület, Budapest
A közérdekű információhoz való hozzájutás jogi és gyakorlati kérdései tárgykórben ismeretterjesztő kiadvány és elektronikus hírlevél megjelentetése
1 000 000 Ft
László János, Budapest
Információs jogok és átláthatóság kutatása, és katalizálása a Pest megyei helyi társadalmakban
800 000 Ft
Magyar BSD Egyesület, Budapest
Komplex webes információs rendszer megvalósítása a szabad-szoftverek létjogosultsága, megismertetése és használata témakörében
300 000 Ft
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
A történeti és kortárs fotográfiák szerzői jogainak változása az internet és a digitális technológiák hatására: kutatás és CD-ROM összeállítása
900 000 Ft
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Budapest
A piaci szereplő önszabályozása, ilyen tevékenységet ellátó szervezet működtetése, a nemzetközi tapasztalatok és gyakorlat implementálása Magyarországon
2 500 000 Ft
Ökotárs Alapítvány, Budapest
A környezeti információkhoz való hozzáférés gyakorlata Magyarországon -részvétel a nemzetközi /Access Initiative-ban
750 000 Ft
Önkormányzati Levéltárak Tanácsa, Budapest
Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának 2001. évi közgyűlésének megrendezése
600 000 Ft
Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata, Budapest
Diákok megismertetése a nyilvánosság, az információs csatornák és az adatvédelem problémáival
200 000 Ft
Pro-Bono Alapítvány, Budapest
Információszabadsággal kapcsolatos kutatás, tréning és ismeretterjesztés
1 000 000 Ft
Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr
Reflex Eurorégiós Infolánc — adatokhoz való hozzájutás és jogvédelem a lakosság számára
800 000 Ft
Romano Glaszo Cigány Egyesület, Budapest
A hátrányos helyzet és az információs torradalom — vitafórumok
350 000 Ft
Támasz Egyesület, Szeged
Tájékoztató kiadvány elkészítése és hozzáférhetővé tétele a betegek számára az onkológiai központokban és Csongrád megyében
140 000 Ft
Társaság a Szabadságjogokért, Budapest
Program a jogalkotás nyilvánosságáért
1 488 000 Ft
Technika az Emberért Alapítvány, Budapest
E-privacy olvasókönyv, valamint alkalmi E-privacy kiadvány megjelentetése
1 500 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>