Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Könyvtártámogatás

28 678 000 Ft

A Soros Alapítvány változatlan céllal, de minden évben más-más területre összpontosítva ír ki könyvtár-támogatási pályázatot összhangban az Open Society Institute Network Library Program által meghirdetett stratégiával és kiírással. A program célja az esélyegyenlőség javítása az információ elérhetőségének terén, a magyarországi nyilvános könyvtárak új szolgáltatásainak és az ezekhez szükséges továbbképzés, metodika kidolgozásának támogatásával.
2001-ben a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő városi és megyei könyvtárak pályázhattak a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának fejlesztésére, egészségkárosodottak könyvtári ellátásának megszervezésére, közhasznú információs szolgáltatások javítására.

92 pályázat érkezett, amelyből 86 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Polgár
Közhasznú információs szolgáltatások fejlesztéséhez technikai eszközök beszerzése, dokumentumvásárlás
150 000 Ft
ÁMK Művelődési Központ és Könyvtár, Mezőkovácsháza
A megnövekedett és megváltozott lakossági igények kielégítése érdekében a már kialakult információs szolgáltatások bővítése
180 000 Ft
Babits Mihály Városi Könyvtár, Esztergom
Az Interneten és más adatbázisokban hozzáférhető forrásanyagok kézzel fogható formában történő megjelenítése érdekében lézernyomtató vásárlása
100 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára, Kecskemét
Közhasznú adatbázis kibővítése, valamint A közhasznú információk elektronikus forrásainak használata című tanfolyam megszervezése
1 000 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára, Kecskemét
Nemzetiségi könyvtári ellátást fejlesztő program a megyében
779 000 Ft
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján
A Nógrád megyében élő szlovák és német nemzetiségek könyvtári ellátásának javítása
100 000 Ft
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, Sarkad
A meglévő közhasznú információs sarok CD-ROM adatbázisokkal történő fejlesztése
300 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Megyei Könyvtár, Békéscsaba
Helyismereti témájú adatbázisok integrálása Textlib rendszerbe
434 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Megyei Könyvtár, Békéscsaba
20 nemzetiség lakta település könyvtárállományának gyarapítása
290 000 Ft
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár
Közhasznú információs adatbázis létrehozása a Vasi Megyház Területfejlesztési Önkormányzati Társulás már meglévő együttműködési hálózatára építve
303 000 Ft
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely
A kisebbségi ellátórendszer dokumentum-ellátásának javítása
100 000 Ft
Chernél Kálmán Városi Könyvtár, Kőszeg
A közhasznú információs szolgáltatások választékának növelése: a már meglévő adatbázisok bővítése, számítógépes hálózat fejlesztése
500 000 Ft
Csili Művelődési Központ, Budapest
A könyvtár információs szolgáltatásainak bővítése
325 000 Ft
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs
Baranya megye kisebbségének anyanyelvi irodalmi anyaggal való letéti ellátása
150 000 Ft
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs
Közhasznú szolgálat kialakítása
120 000 Ft
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
A megye nemzetiségeinek könyvtári ellátása
110 000 Ft
Debreceni Városi Könyvtár, Debrecen
A lakossági közhasznú/közérdekű információszolgáltatás korszerűsítése az esélyegyenlőség javítása érdekében
280 000 Ft
Dél-Alföldi Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató Központ, Szeged
A Nemzetiségi Könyvtár könyvállományának bővítése, foglalkozások szervezése (könyvtárhasználat, író-olvasó találkozók)
190 000 Ft
Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, Kazincbarcika
A helyi lakosság információellátásának további javítása
105 000 Ft
Eötvös Károly Városi Könyvtár, Fonyód
Technikai eszközök és dokumentumok beszerzése — adatbázis létrehozása kisrégión belül
600 000 Ft
Érdy János Könyvtár és Információs Központ, Szob
Az intézmény számítógéppel történő felszerelése, az auditív berendezési állomány felújítása, újabb dokumentumok beszerzése, térségi szolgáltatás nyújtása
200 000 Ft
Faludi Ferenc Városi Könyvtár, Körmend
Az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának kibővítése, városi szintű megszervezése és bekapcsolása a könyvtárhasználók széles táborába
62 000 Ft
Faludi Ferenc Városi Könyvtár, Körmend
A meglévő helyi közhasznú információs szolgáltatás korszerűsítése és bővítése
232 000 Ft
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
A cigányság könyvtári ellátásának fejlesztése, cigány irodalmi különgyűjtemény gyarapítása
100 000 Ft
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Korszerűbb, napjaink követelményeinek megfelelő rendszerben működő adatbázisra való áttérés
820 000 Ft
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Mozgáskorlátozott idős és beteg emberek részére könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok és ezek használatát segítő eszközök kölcsönzése, házhoz szállítása
339 000 Ft
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
A Vízivárosi Olvasóterem közhasznú tájékoztató szolgálatának továbbfejlesztése
500 000 Ft
Győr, Városi Könyvtár, Győr
Dokumentumok beszerzése, adatbázisok építése, új számítógépek beüzemelése
1 000 000 Ft
Hild Viktor Városi Könyvtár, Szolnok
Állománygyarapítás
600 000 Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Dokumentumok beszerzése a Tolna megyei német kisebbségi könyvtári ellátórendszer tagkönyvtárai számára
200 000 Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Nemzeti és etnikai kisebbségek számára új, rendszerszerű könyvtárak közötti szolgáltatások kidolgozása, működtetése Tolna megyében
200 000 Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
A kisebbségek számára nyújtandó anyanyelvi szolgáltatások propagandája, PR költsége (honlap készítése)
100 000 Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Technika eszközök és keresett dokumentumok beszerzése
200 000 Ft
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
Az olvasók rendelkezésére álló számítógépek számának növelése, szkenner és színes nyomtató beszerzése
130 000 Ft
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
Egészségkárosodott emberek könyvtári ellátásának megszervezése, kiemelten a házhoz kötött betegek, vakok és gyengénlátók számára
200 000 Ft
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
Könyvtári szolgáltatások kibővítése, a településeken élők számára hozzáférhető, használható információtárrá alakítása
500 000 Ft
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr
10 községi nemzetiségi könyvtár állománygyarapítása
150 000 Ft
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr
A Közhasznú Információs Szolgálat technikai fejlesztése: számítógép, CD-ROM-ok vásárlása
238 000 Ft
Könyvtár-Támogató Alapítvány, Békéscsaba
Segítségnyújtás a vakok részére: beszélő egységgel ellátott számítógép vásárlása
100 000 Ft
Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk
A Magyar Életrajzi Kalauz 2002. évi adatfeltöltési munkálatainak finanszírozása
1 000 000 Ft
Ladányi Mihály Könyvtár, Dévaványa
Közhasznú információs szolgáltatások fejlesztése érdekében saját adatbázis kiépítése Szirén integrált könyvtári rendszerrel
200 000 Ft
Ladányi Mihály Könyvtár, Dévaványa
Könyvet Házhoz szolgálat megszervezése
400 000 Ft
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Budapest
Vakok számára pontírású könyvek készítése
500 000 Ft
Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna
Könyvtári szolgáltatások bővítése: kötészeti, fax, szövegszerkesztő szolgáltatás, helyi jogszabályok digitalizálása
90 000 Ft
Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna
A városi könyvtárban működő Rábaközi Látássérültek Klubjának működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzése
300 000 Ft
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Új szolgáltatásként a közhasznú információszolgáltatás bevezetése, ehhez dokumentumháttér és adatbázis, adatbáziskezelő beszerzése
150 000 Ft
Mészáros Károly Városi Könyvtár, Hajdúdorog
Technikai eszközök és dokumentumok beszerzése
500 000 Ft
Mezőberényi Városi Könyvtár, Mezőberény
Közhasznú információs szolgáltatás fejlesztése: számítógép és CD-ROM-ok vásárlása
700 000 Ft
Miskolci Városi Könyvtár, Miskolc
A vakok és gyengénlátók számára vásárolt olvasógéphez Windows Eyes 3.1 verziójú képernyőolvasó program beszerzése
187 000 Ft
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
Könyvet Házhoz szolgálat megszervezése
258 000 Ft
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
A nemzeti/etnikai kisebbségek és a többségi társadalom együttélésének elősegítése, támogatása könyvtári eszközökkel
410000 Ft
Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár, Sajószentpéter
Helyi információs központ és közhasznú információs szolgáltatás bővítése
300 000 Ft
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Közhasznú információs iroda technikai fejlesztése és dokumentum gyűjteményének bővítése
185 000 Ft
Paksi Közművelődési Kht. Könyvtára, Paks
Helyi számítógépes adatbázis létrehozásához számítógép, könyvtári program, nyomtató, scanner és fax beszerzése
100 000 Ft
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
A vakok és gyengénlátók bevonása a könyvtár szolgáltatásaiba, ehhez speciális technikai eszközök beszerzése
300 000 Ft
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
20 órás tréning szervezése
150 000 Ft
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
Az 1997-ben megteremtett Lakossági Információs Szolgálat adatbázisának átalakítása, frissítése, Internetre helyezése
900 000 Ft
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Csepreg
Közhasznú információkhoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáférés fejlesztése érdekében technikai eszközök és kezelő szoftver beszerzése
500 000 Ft
Publika Magyar Könyvtári Kör, Debrecen
Elektronikus szolgáltatások közkönyvtárakban
1 715 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
A BAZ megyében élő nagyszámú, de döntő többségében roma kisebbségi könyvtári esélyegyenlőségének javítása
380 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
A közhasznú információs szolgáltatások fejlesztése, illetve ezek technikai feltételeinek és dokumentum hátterének bővítése
540 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyecsed
A városi könyvtár részére technikai berendezések beszerzése, információs hálózat kiépítése
400 000 Ft
Sylvester János Városi Könyvtár, Sárvár
Technikai eszközök és könyvtári dokumentumok beszerzése
250 000 Ft
Szabó Károly Városi Könyvtár, Nagykőrös
A közhasznú ismeretek nyújtását biztosító szolgáltatás számítástechnikai eszközeinek beszerzése
400 000 Ft
Szakszervezetek Megyei Könyvtára, Nyíregyháza
Közhasznú információs szolgáltató iroda létrehozása Nylregyháza-Jósaváros lakókörzetében
1160 000 Ft
Szakszervezetek Nógrád Megyei Könyvtára, Salgótarján
Közhasznú információs szolgáltatás fejlesztése, széleskörű elérhetőségének biztosítása érdekében technikai eszközök beszerzése
114 000 Ft
Szakszervezetek Nógrád Megyei Könyvtára, Salgótarján
Az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának megszervezése érdekében a vakok és gyengénlátók olvasási lehetőségének megteremtéséhez olvasógép beállítása
47 000 Ft
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó
A dokumentumállomány fejlesztése
100 000 Ft
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Mórahalom
Elektronikus dokumentumok
80 000 Ft
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös
Információs központ létrehozása
430 000 Ft
Városi és Iskolai Könyvtár, Zalakaros
Az információs szolgáltatások fejlesztése, új technikai eszközök (számítógép, scanner) beszerzése
130 000 Ft
Városi Könyvtár és Múzeum, Tapolca
A Tapolcán és környékén élő vakok és gyengénlátók olvasási lehetőségeinek javítására 100 db hangoskönyvtári mű, optikai nagyítók és lejátszó
170 000 Ft
Városi Könyvtár és Múzeum, Tapolca
A közhasznú információs szolgálat fejlesztésére számítógépes adatkezelő program, valamint adatbázis beszerzése és adaptálása
100 000 Ft
Városi Könyvtár, Békés
Számítógép és dokumentumok beszerzése
500 000 Ft
Városi Könyvtár, Göd
Számítógépes fejlesztés, fénymásolás lehetőségének biztosítása, könyvtári állomány gyarapítása
200 000 Ft
Városi Könyvtár, Lengyeltóti
A térség közhasznú információval való ellátásához a megfelelő eszközigény kialakítása
300 000 Ft
Városi Könyvtár, Mezőkövesd
Könyvet Házhoz szolgálat megszervezése
420 000 Ft
Városi Könyvtár, Püspökladány
A városban élő csökkentlátó felnőtt és gyermek olvasók hangoskönyvvel való ellátása
150 000 Ft
Városi Könyvtár, Ráckeve
Az egészségkárosodott olvasók elvárásait is kielégítő, az új szolgáltatásoknak megfelelő berendezési tárgyak beszerzése
65 000 Ft
Városi Könyvtár, Siklós
A HUNGARNET Internetes hálózata tagjaként a közhasznú információs szolgáltatásfejlesztése
500 000 Ft
Városi Könyvtár, Szentgotthárd
A közhasznú információs szolgáltatások fejlesztéséhez nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzése
250 000 Ft
Városi Könyvtár, Vásárosnamény
28 környező település és a Kárpátalján élő magyar lakosság információs igényeinek kielégítése céljából technikai berendezések
500 000 Ft
Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Túrkeve
Dokumentumok beszerzése a kézikönyvtár fejlesztése céljából
50 000 Ft
Városi Művelődési Központ és József Attila Könyvtár, Kunszentmárton
Számítógépes könyvtári hálózat kiépítésének megkezdése
250 000 Ft
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Zalalövő
Internet-sarok kialakításához szükséges technikai eszközök beszerzése, bérelt vonal előfizetése
200 000 Ft
Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaszentgrót
A könyvtár kommunikációs rendszerének fejlesztése, dokumentumok és technikai eszközök beszerzése
160 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>