Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Busines Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány

1023 Budapest, Bolyai utca 14.
Tel./fax: 315-0937; 315-1975
e-mail: bbf@bbf.hu
http://: www.bbf.hu

20 000 000 Ft

A BB Alapítvány kis- és középvállalkozások fejlesztésére jött létre 1990-ben.
Az Alapítvány célja, hogy általános és egyedi üzleti tanácsadást nyújtson, valamint szakirányú tréningprogramokat tartson a Magyarországon működő kis- és középvállalkozók számára. A BB Alapítvány célja nemcsak az, hogy a vállalkozókat megtanítsa tanulni és tanácsot kérni, hanem az is, hogy olyan szervezeteket támogasson, amelyeknek a megváltozott gazdasági feltételek között vállalkozóként kell viselkedniük a nonprofit szektorban. Ez az a fajta támogatás, amelynek révén a BB Alapítvány hozzájárulhat az erős civil társadalom megteremtéséhez.
1999-ban a BB Alapítvány 20 millió Ft támogatásból gazdálkodott, és 16 millió Ft bevétele volt. (Ez a bevétel „matching fund"-ként került a költségvetésbe, lehetővé téve a Soros Alapítvány támogatásának még szélesebb körű felhasználását.)


1. TANÁCSADÁS

6 380 000 Ft

Rövid és hosszú távú tanácsadás, amely az ügyfélnél és a BB Alapítvány irodájában zajlik, segítséget nyújtva a vállalkozóknak pénzügyi, marketing-, stratégiai és üzleti tervezés, exportlehetőségek, cégvezetéssel kapcsolatos kérdések, valamint a növekedés, illetve szervezetfejlesztés területein.
1999 folyamán a BB Alapítvány 69 tanácsadást tartott, melyből 34 a Növekedésmenedzsment programjának folyománya, a többi pedig hosszú távú szaktanácsadás volt. A tanácsadásra fordított összeg 11,4 millió Ft volt.

2. ÜZLETI SZEMINÁRIUMOK

7 550 000 Ft

(Növekedésmenedzsment programmal együtt)

A BB Vállalkozásfejlesztő Alapítvány egyik legjelentősebb tevékenysége vállalkozói tréningek szervezése országszerte. A BB Alapítvány 1999 során kétféle tréninget tartott:
Vállalkozáson belüli tréninget a cég alkalmazottainak (pl. csapatépítő, stratégiai tervezés) - ezeket a tréningeket az adott cég igényeinek megfelelően alakította ki, illetve nyílt, bármely vállalkozó által elérhető tréningeket, például:
 Hogyan vegyünk részt vásárokon, kiállításokon?
 Növekedésmenedzsment;
 Kommunikációs tréning.
A BB Alapítvány tréningein 1999-ben 155 vállalkozó vett részt.

3. NOVEKEDESMENEDZSMENT PROGRAM

Az 1996 óta sikeresen bonyolított programot 1999-ben a tanácsadói csapat továbbfejlesztette s a korábbi résztvevők igényei alapján kialakította a Növekedésmenedzsment H-t is.

A Növekedésmenedzsment I. program két részből áll:

Bentlakásos tréning
A háromnapos képzés intenzív, sok gyakorlattal tarkítva. A képzés célja kettős: egyrészt felhívni a vállalkozók figyelmét növekedésük lehetséges buktatóira, másrészt pedig összeállítani egy olyan listát, amely az egyes cégek egyéni problémáit, illetve a közeljövő feladatait és lehetőségeit tartalmazza. A tréning öt blokkból áll: személyes és kommunikációs készségfejlesztés; menedzsment és irányítás -hogyan bánjunk az emberekkel; marketing és prezentáció; és humánerőforrás-menedzsment.

Egyéni tanácsadás
A tréning során elkészített lista és a tréningen tanultak alapján a vállalkozók a következő héten elkészítik saját növekedési akciótervüket, amelyet egy félnapos egyéni konzultáció során a BB Alapítvány szaktanácsadói segítségével véglegesítenek, és amelynek alapján saját cégüket könnyebben át tudják segíteni növekedési nehézségein.
Mindezek alapján döntenek a vállalkozók arról, milyen tréning-, illetve tanácsadási igényeik vannak/lehetnek a jövőben, amelyek során a BB Alapítvánnyal hosszú távú kapcsolatot építhetnek ki.

A Növekedésmenedzsment H. vezetői készségfejlesztő program.

A kétnapos bentlakásos tréningen a vállalkozásvezetők saját kommunikációs stílusukkal, a konfliktuskezeléssel, tárgyalástechnikával, szervezeti formákkal és a stratégiai tervezéssel ismerkedhetnek meg, ill. alakítják ezeket saját cégükre szabva. 1999-ban 61 vállalkozó vett részt a programban, ami ennél lényegesen több embert jelent, hiszen a további fejlesztési tanácsadások, illetve tréningek az egész cég életét érintik, ahol esetenként 15-50 alkalmazott dolgozik.

4. INFORMÁCIÓS KÖZPONT VÁLLALKOZÓKNAK

1 870 000 Ft

Rövid tanácsadások során a BB Alapítvány tájékoztatást nyújt a magyar vállalkozók számára elérhető bankhitelekről, bel- és külföldi szervezetek hitelpályázati lehetőségeiről. Nyomtatott és elektronikus cégkatalógusai segítségével lehetséges üzleti partnereket keres ügyfelei számára.
Bankhitelekről, az Alapítvány 1999-ban 86 ügyfélnek adott bővebb felvilágosítást.
1999-ben az Alapítvány a fenti szolgáltatásokra összesen 3,4 millió Ft-ot költött, amelyben az iroda fenntartása nem szerepel. Az iroda bérleti díja és a működés finanszírozása 4,8 millió Ft-ba került.

5. ÚJ TEVÉKENYSÉGEK, TERVEK

4 200 000 Ft

A BB Alapítvány három szomszédos ország - Csehország, Szlovákia és Horvátország - nonprofit szervezeteivel közösen megalakította a Central European Business Women Academyt (CEBWA), mely regionális hálózatként fog működni, elsősorban információval segítve a vállalkozó nőket. Az első, bemutatkozó CEBWA konferenciát 1999 júniusában a BB Alapítvány szervezte. A második regionális találkozóra 2000 májusában került sor Szlovákiában, ahol az év legfontosabb feladataként a közép-európai adatbázis és weboldal kialakítása, valamint a hálózatépítés megalapozása volt a legfontosabb feladat.
A vállalkozók jobb, szélesebb körű kiszolgálása érdekében a BB Alapítvány 1998-ban elkezdett egy új forgóeszköz-hitel konstrukción dolgozni. A program várhatóan 2000 második felében indul, a partner egy kereskedelmi bank.
A projektekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre 1999-ben közel 8 millió Ft-ot fordított az Alapítvány.
A Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központtal együttműködve 2000 második felében indul az iskolavezetőknek szóló és a jövőben továbbfejlesztendő iskolamenedzsment program, melyet az Oktatási Minisztérium akkreditált képzésként már elfogadott. A háromnapos bentlakásos tréning felépítésében a növekedésmendzsment programra épít
Következő fejezet >>
Tartalom>>