Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NIOK Iroda


17 800 000 Ft

1027 Budapest, Margit krt. 58.1/4.
Tel.: 212-0232, 212-0233, Fax: 212-2374
e-mail: contact@niok.hu
http://www.niok.hu

13 000 000 Ft

A NIOK-ot 1993-ban alapította a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület azzal a céllal, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, mely a nonprofit szervezetek hosszú távú működését elősegíti. A NIOK olyan programokat alakit ki, amelyek a szervezetek munkájának szakszerűségét és eredményességét javítják, illetve erősítik a nonprofit szektornak a helyi önkormányzatokhoz, az üzleti szférához és a társadalom egészéhez fűződő kapcsolatait. Itt valósul meg a Soros Alapítványnak a nonprofit szféra fejlesztésére működtetett programja is.

INFORMÁCIÓ NONPROFITOKRÓL ÉS NONPROFITOKNAK

Információszolgáltatás
A program célja, hogy aktuális magyar és nemzetközi ismeretekkel, pályázati lehetőségekkel lássák el a civil szervezeteket, s közben a széles közönség számára is felvilágosítást adjanak a nonprofit szervezetek működéséről.
Az irodába befutó, információt kérő évi közel 10 000 telefonhívás, az a NIOK-ot személyesen felkereső 500 személy, a rengeteg postai és elektronikus levél, valamint a NIOK internetes honlapját használók 12 000-es száma jelzi, hogy erre a típusú szolgáltatásra folyamatosan igény van. A felhasználók gyarapodása az előző évihez képest 20%-os növekedést mutat.

Nonprofit Önarckép '99
A program célja, hogy a szervezetek bemutathassák magukat másoknak és egymásnak.
A szervezetek nyílt felhívásra, kérdőív kitöltésével jelentkezhetnek be az adatbázisba. A kérdések alapján konkrét adatokat kaphatunk alapításukról, tevékenységükről, költségvetésükről, munkatársaikról, szolgáltatásaikról és adószámukról. A program már harmadik éve működik, s 1405 szervezet adatai kerültek be az adatbázis internetes változatába, mely nyomtatott formában is megjelent.

Tanácsadás
A nonprofit szakma könyvekből nehezen sajátítható el, ezért gyakorlott szakemberek segítségével az iroda személyes konzultációkat szervez alapítványok és egyesületek részére. Kezdő lépésként a szervezetek általában a NIOK jogi, adózási-könyvelési, majd ezt követően pályázatírási és PR tanácsadásait veszik igénybe. A szolgáltatás nagyon népszerű, előzetes bejelentkezéssel lehet igénybe venni. Idén Budapesten megközelítően 350-en, a vidéki partnerirodákban több mint 2000-en látogatták a tanácsadásokat.

„Adjon egy részt a civileknek!" - 1%-os kampány
A NIOK 1999-ben már harmadik alkalommal segítette az 1996. CXXVL törvény működését, mely kimondja, hogy az adózók adójuk egy százalékáról rendelkezhetnek egy általuk kiválasztott civil szervezetjavára.
A kampány elsődleges célja az volt, hogy a több mint 4 millió rendelkezésre jogosult magánszemély közül a lehető legtöbb értesüljön a lehetőségről, és kapjon kedvet az adakozásra. Ezenkívül megfelelő technikai háttér (adatbázis, telefonos szolgálat, zöld szám, internet) biztosításával segítették az adózók választási lehetőségét - az ország civil szervezeteinek egyenlő esélyt teremtve. A telefonos szolgálathoz mintegy 300-400 hívás érkezett naponta. A telefonálók 48%-a betegeket segítő szervezetek felől érdeklődött. 1999-ben az adózók 38%-a rendelkezett adója 1%-áról, s az érvényes nyilatkozatokból összesen 2,3 milliárd forintot kaptak a civil szervezetek.
Az 1%-os törvény működésével kapcsolatban kétféle kutatásban is részt vett a NIOK.

REGIONÁLIS CIVIL INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK HÁLÓZATA - RECIPROK
A program célja, hogy az országban szétszórtan működő civil szervezetek információ és szakmai segítség iránti igényét kielégítése. A program három éve működik. Debrecenben, Kaposvárott, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Tatabányán végeznek a NIOK partnerei hiánypótló munkát a következő témákban:
· információszolgáltatás,
· tanácsadás,
· képzés,
· inkubátor tevékenység,
· hálózatépítés.
A vidéki szervezetek az előző évhez képest mintegy 30%-kal több ügyfelet fogadtak.
A program kiemelkedően fontos a régiók civil szervezeteinek: sikerült a helyi tapasztalatokat és igényeket beépíteni a programokba, kialakult a szolgáltatást rendszeresen igénybevevők köre, és a helyi szakértők csoportja.
Nagy szakmai elismerést jelent, hogy a program szerkezetét és céljait, megvalósítási megoldásait átvette a DemNet és a Miniszterelnöki Hivatal regionális hálózatuk kialakításakor.

NONPROFIT SZEKTOR A TÁRSADALOMBAN

4 800 000 Ft

Önkéntes program
A program célja, hogy egymásra találhassanak azon személyek, akik önkéntes munkát kívánnak végezni, és azok a szervezetek, amelyeknek önkéntes segítségre van szüksége. 1999-ben 40 önkéntest váró budapesti szervezet adatait tartotta nyilván a NIOK. Munkájukat képzéssel, szakanyagokkal, konzultációkkal segítette. A szervezetek több mint 50%-a kapott új önkéntes munkatársat a program révén, akik általában hosszú távon vállalják a szervezet munkájának segítését.

Díjak
1995-től a NIOK a Soros Alapítvánnyal együtt alapított díjakkal kívánja jutalmazni azokat a gazdasági szervezeteket és magánszemélyeket, amelyek/akik az adakozásban élenjárnak, illetve azokat a civil szervezeteket, amelyek példaértékű munkát végeznek. A médiában elhelyezett felhívásokra közel 200 jelölés érkezett. Az 1999-es év díjazottjai:
Az Év Adakozásban Élenjáró Gazdasági Szervezete díjat az ÁB-Aegon Általános Biztosító Rt. kapta tudatos munkájáért, mellyel hosszú távra elkötelezett támogatási politikát alakított ki. E tudatosság azt jelenti, hogy közel tíz éve előre meghatározott területeket támogatnak, hosszú távú támogatási irányokban gondolkodnak, és a szociális felelősségvállalás területén is igyekeznek versenyre késztetni más nagyvállalatokat.
Az Év Adakozásban Élenjáró Magánszemélye Friderikusz Sándor lett. A kuratórium azért döntött úgy, hogy Friderikusz Sándort díjazza, mert azonfelül, hogy saját pénzét jótékony célokra fordítja, műsorain keresztül más embereket is adományozásra buzdít.
Az Év Nonprofit Szervezetének a kuratórium a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítványt választotta. A csoport (mely orvosokból, alpinistákból, búvárokból, kutyavezetőkből és tolmácsokból áll) fáradságot, időt nem kímélve ment életet. Tagjai önkéntesek, mentési és felderítési tevékenységüket karitatív módon, saját felszereléseikkel és kutyáikkal végzik. Ők ott segítenek, ahol már senki más nem tud, ahol a tűzoltók, mentősök meghátrálnak.
Idén újdonság volt, hogy a kuratórium külön oklevéllel jutalmazta Bartha Viki, 12 éves kislányt, ajövő adományozóját, aki 120 télapócsomagot ajándékozott beteg hajléktalanoknak.
A NIOK Alapítvány fő támogatói 1999-ben:
Akció Kft., British Know How Fund, Charles Stuart Mott Foundation, Citibank Rt, MATÁVRí., Sasakawa Peace Foundation, Soros Alapítvány, The Úrban Institute, USAID, Voluntary Service Overseas és egy anonym szervezet.
Következő fejezet >>
Tartalom>>