Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
East-East program


14.668.811 Ft + 4.686 USD

Az East-East Program 1991. óta működik azzal a célkitűzéssel, hogy Kelet-Európa népei, országai között elősegítse a valódi kommunikáció és együttműködés kialakulását. A program céjja az eltelt évek alatt nem változott.

Az East-East program magyarországi Kuratóriuma 1994-ben azt tekintette feladatának, hogy lehetőségei szerint támogassa azokat a pályázatokat, amelyek ebben a témában a Soros Alapítvány segítségét kérik. A mellékelt lista tartalmazza az East-East program keretein belül támogatott rendezvényeket és kiadványokat, valamint azokat a találkozókat, melyekhez a kelet-európai Soros alapítványi hálózat partnerirodáin keresztül csatlakozott a budapesti Soros Alapítvány.

A támogatottak a következők voltak:

ALFT Általános Iskolai Szakcsoportja, Budapest
A külföldi alapiskolákban a fizikát magyarul tanító tanárok Ankétjának költsége
89.000 Ft
Artpool Alapítvány, Budapest
Polyphonix hangköltészeti fesztiválra Reá Nikonovna és Serge Segay orosz művészek meghívása
64.900 Ft
Bahia Kiadó, Budapest
Homoródi Diáktalálkozón való részvétel
50.000 Ft
Balassi Kiadó, Budapest
D. Molnár István: Görög katolikusok a lengyel pápa hazájában c. könyv kiadása
400.000 Ft
Bereményi Könyvkiadó, Budapest
Miskolczy Ambrus: Eszmék és Téveszmék c. művének megjelentetése
200.000 Ft
Berzsenyi D. Tanárképző Főiskola. Uralisztikai Tanszék,Szombathely
Hungarológiai nyári Egyetem
150.000 Ft
BKE Politikatudományi Tanszék. Budapest
The Organization and Europeanisation of Business Inter-ests in East Central Eurape c. konferencia
150.000 Ft
Brouhaha Budapesti Iroda. Budapest
CIRCLE Kerekasztal, Kelet-Európai Nyitás
200.000 Ft
Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek Tszk., Budapest
Rat Viorel (romániai egyetemi oktató) meghívása
46.000 Ft
Center fór European Studies, Budapest
East Central European Festival szombathelyi megrendezése
550.000 Ft
Centre fór Creative International Programs, Moszkva
Russia át the Crossroads-Cruise c. rendezvényen 2 fő részvétele
740 USD
Éger György, Budapest
Részvétel a „Transformation in Eastem Europe" c. nemzetközi konferencián (útiköltség támogatás)
850 USD
ELTE AJTK, Budapest
A MOSAIC szervezet közgyűlésén szállás és étkezés költségeinek fedezése
126.080 Ft
ELTE Angol-Amerikai Intézet Budapest
Az Universitatea Sibiu-val való együttműködés támogatása
400.000 Ft
ELTE BTK Angol Nyelv és Irodalom Tanszék. Budapest
Négy romániai diák részére havi 16.000 Ft ösztöndíj biztosítása
320.000 Ft
ELTE BTK Kulturális Menedzserképző Program, Budapest
A kultúra menedzselésének kérdései Északkelet-Magyarországon és a régióban
204.000 Ft
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék. Budapest
Nemzetközi Convivium Szimpózium budapesti ülésszakának megrendezése
220.000 Ft
ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Budapest
A Román Tanszék könyvtárfejlesztése
300 USD
Erdélyi Iskolapolgár Alapítvány, Budapest
Állampolgári Technikák az Iskola Világában c. program megvalósítása
350.000 Ft
Értelmiség '94 Nyári Egyetem, Szeged
Tradíció és megújulás c. nyári egyetem megrendezése
100.000 Ft
Erzsébet Vigadó, Kulturális Egyesület, Önkormányzat, Boly
Kelet-európai svábok találkozóján a tiszteletdíjak fedezése
95.000 Ft
Európa Könyvkiadó Kft., Budapest
Viktor Jerofejev: Az orosz szépség című könyvének kiadása
200.000 Ft
Fiatal Néprajzkutatók IV. Konferenciája, Budapest
Határainkon túli magyarok c. tudományos konferencia
18.990 Ft
Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár
A környező országokból meghívott előadók tiszteletdíja
30.000 Ft
Holnap Kiadó KFT, Budapest
Ismail Kadaré: A piramis c. mű megjelentetése
276.000 Ft
Írók Szakszervezete, Budapest
Pegazus ifjúsági irodalmi pályázat nyári tábora
60.000 Ft
JAK, Budapest
JAK műfordító tábor megrendezése
560.000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok
Európai őstörténet c. konferencia
400.000 Ft
JÁTÉ BTK Udmurt Munkacsoport, Szeged
Nyelvjárásgyűjtő- és tanulmányút az Udmurt Köztársaságban
200.000 Ft
JÁTÉ Filozófia Tszk.. Szeged
Együttműködés a BABES-BOLYAI Tud. Egyetem Filozófia Tszk.vel és az Újvidéki Tud. Egyetem Magyar Intézetével
240.000 Ft
JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Szeged
A Gyűjtemény koordinációs tevékenységének folytatása
500.000 Ft
JÁTÉ Új és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tszk., Szeged
Belgrádból és Lodzból vendégprofesszorok meghívása
78.000 Ft
Jelenkor Kiadó, Pécs
A legújabb cseh költészet antológiája; M. Viewegh és R Huelle műveinek megjelentetése
1.000.000 Ft
Jelenkor Kiadó, Pécs
Tomaz Salamun könyvének bemutatója
200 USD
József Attila Gimnázium, Budapest
Gyűlölet-szeretet-felelősség címmel történelmi szeminárium az Auschwitzi Párbeszédközpontban
293.170 Ft
József Attila Kör, Pécs
Közép-európai Fiatal írók találkozója c. rendezvényre költség-kiegészítés
300.000 Ft
JPTE BTK Hallgatói Önkormányzati Testület Pécs
JPTE BTK Bölcsésznapok külföldi vendégeinek költségei
62.250 Ft
JPTE BTK Politológia Tanszék, Pécs
A regionális nemzetközi politikai válság természete és összetevői (A délszláv válság és környezete) c. konferencia
330.000 Ft
Kalligram Kiadó, Pozsony
Juraj, Spitzer: A történelem szomorúsága c. mű megjelentetése
300.000 Ft
Kalligram Kiadó, Pozsony
Lorenovic, Iván: Labirintus és emlékezet c. művének megjelentetése
300.000 Ft
Kárpátaljai Falukutató Csoport, Budapest
„Visk: a 'külön'-böző koronaváros" - szociológiai és antropológiai terepmunka a kárpátaljai Visken
96.000 Ft
Kézfogások Alapítvány. Gyula
Román nyelvű Képes Gyula kötet kiadása
300.000 Ft
Kiss Ilona, Budapest
Az olvasói megítélés változásai Magyarországon és a volt Szovjetunióban c. elóadás (moszkvai útiköltség-támogatás)
361 USD
Kossuth Lajos Tudományegyetem II. éves biológus hallgatói, Debrecen
Közös szakmai programok szervezése az ungvári egyetem hallgatóival
66.000 Ft
Kovács István, Vasad
Malamud Performance Festival-ra való kiutazás támogatása
20.205 Ft
Kőbányai János. Budapest
SZARAJEVÓI JELENTÉS Riportul Szarajevóba egy megkezdett dokumentum sorozat folytatásához
1.500 USD
Kőrösí Csorna Sándor Kéttannyelvű Gimnázium,Budapest
Tanulói kézikönyvek költségeihez való hozzájárulás
80.000 Ft
Kráter Műhely Egyesület Budapest
Nikolaj Hajtov: Szilaj elbeszélések c. elbeszélés kötetének kiadása
270.000 Ft
Kráter Műhely Egyesület, Budapest
Vlagyimir Nabokov: Terra incognita c. kötetének kiadása
150.000 Ft
Laczházi Aranka, Budapest
A német értelmiség szerepe a XIX. sz.-i lettországi művelődésben (tanulmányút)
800 USD
Magyar Olvasástársaság, Budapest
A 9. Európai Olvasáskonferencia támogatása
200.000 Ft
Magyar Politikatudományi Társaság, Budapest
Az európaizálódás kihívása a régióban c. konferencia
180.000 Ft
Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest
Könyvkiadás (D. Semusin: Belarusz; Az orosz fasizmus tegnap l., Az orosz fasizmus ma II.)
750.000 Ft
Magyar Szociológiai Társaság, Budapest
Families and Educators fór Global Citizenship c. szimpózium kelet-európai résztvevőinek költségei
150.000 Ft
Magyarnándor Önkormányzat Magyarnándor
Magyar-Szlovák Kulturális és Folklór Fesztivál
180.000 Ft
Magyar-Szlovák Fórum. Békéscsaba
Kétnyelvűség, állampolgári nevelés c. háromnapos szimpózium megrendezése
213.500 Ft
MASZK (Magyarországi Alternatív Színházi Központ), Szeged
Nyári színházi fesztivál megrendezése
550.000 Ft
MTA Atommagkutató Intézete. Debrecen
A „Fizikusnapok" c. rendezvény erdélyi résztvevőinek költségeihez való hozzájárulás
25.000 Ft
MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest
Rákos Péter hetvenedik születésnapját köszöntő kötet kiadása
150.000 Ft
Orpheus Szerkesztőség és Brain Bt., Budapest
Az őskönyv- megjelenésére rendezett könyvbemutató
100.000 Ft
Pécsi Liberális Klub, Pécs
„Nyílt társadalom és barátai" c. nyári egyetem megrendezése
600.000 Ft
R.S.9 Stúdiószínház, Budapest
Piatra Neamtz-i Nemzetközi Fesztiválra utazási költség fedezése
131.200 Ft
Reguly Társaság, Budapest
Rokon Népek Napi rendezvényeihez kapcsolódó finnugor különszám megjelentetése
83.000 Ft
Seneca Kiadó és Brain Bt., Budapest
A Mutáns könyvek és a Változatok a változásokra c. sorozat
500.000 Ft
Serényi Dénes, Debrecen
„Peace, Humán Rights and the Responsibility of Intellectu-als" c. rendezvényre való utazás
10.000 Ft
Századvég Kiadó, Budapest
Az Eurázsia-mozgalom (Idea Russica) c. mű megjelentetése
300.000 Ft
Századvég Kiadó, Budapest
Az orosz esztétikai gondolkodás klasszikusai sorozat elindítása (Bahtyin)
300.000 Ft
Századvég Kiadó, Budapest
Bojtár Endre: A balti kultúra a régiségben c. munkájának megjelentetése
300.000 Ft
„Túlsó Part” Csoport, Százhalombatta
Alkotótábor kelet-európai képzőművészeknek
100.000 Ft
Varga Andrea Tünde. Budapest
Második Világháborús romániai antiszemitizmus történetének dokumentumfilmes feldolgozása
150.000 Ft
Víg Enikő. Budapest
Pétervár mint mítosz és történelem a XX. sz. -i orosz költészetben
20.916 Ft
Vörös István, Budapest
Részvétel a Nemzetközi Bohemista Találkozón (Csehország) és a szatmárnémeti nemzetközi költőtalálkozón
150 USD
Weber Katalin, Pécs
Lengyelországi tanulmányút
550 USD

A Soros Alapítványi hálózat partnerirodái által szervezett rendezvények közül a következőkőn való magyar részvételt támogatta az East-East Program:

Cuttural Initiative Foundation and Civil Society Foundation, Moscow
Fascism in Post-Totalitarian Society
International Renaissance Foundation
Workshop in Orai History and Life Stories in Sociological and Historical Research
International Renaissance Foundation, Kiev
Security in Europe: Central European Component
Open Estonia Foundation
Family as the Carrier of Tradition
Open Estonia Foundation
Women and Education
Open Society Fund-Bratislava
10th Project IstrapolKana
Open Society Fund, Croatia
XIII. Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae
Open Society Fund - Prague
Assistance to Refugees
Open Society Fund Prague
Christianity-Judaism-lslam in Europe át the Close of the 20th century
Open Society Fund Prague
Forum for European Journalism Students Annual Meeting
„Manipulálton of the Media"
Open Society Fund .Prague
Seeding a Network (SAN)
Open Society Fund-Prague
Perspectives of Sustainable Living
Open Society Fund-Prague
World War l .Modem Democracy and T. G. Masaryk
Open Society Fund-Slovenia
Adult Education and Democracy
Open Society Fund Slovenia
Ethno-Religious Nationalist Conflicts and Communications: The Experience of Eastem Europe
Open Society Fund-Sofia
Summer School in Bulgárián Language and Culture for Foreign Specialists and Students of Bulgárián and Slavonic Studies
Open Society Fund, Sofia
Obsnost i mnogoobrazije Slavjanskih jazykov
Soros Humanitarian Foundation, Yugoslavia, Novi Sad
Az újvidéki BTK Hungarológia szakára vendégoktatók támogatása
Soros Foundation – Paris
Au Pied de la Lettre
Soros Foundation for an Open Society, Románia
Media Elité in Turmoil
Soros Foundation, Belarus
Privatization of Municipal Property
Soros Foundation for an Open Society, Románia
Regulating Civil Society: the Regulator/ Environment for NGOs
Soros Humanitarian Foundation, Croatia
Zagreb's Glossary of 20th c. Ludism
Soros Yugoslavia Foundation
What we can do for ourselves?
Stefan Batory Foundation
New Germany in the New World
Stefan Batory Foundation
Summer School of Economics
Stefan Batory Foundation
Culture of the Time of Transition
Stefan Batory Foundation
Fall Seminar of the Summer School of Economics
Következő fejezet >>
Tartalom>>