Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Modellértékű általános és szakiskolai programok támogatása

24 000 000 Ft

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű diákok hatékony oktatását, felzárkóztatását és a munkaerőpiacon esélyeik javítását célzó, modellértékű pedagógiai programok megvalósításának eredményeit széles körben terjeszteni kész általános és szakiskolák kiegészítő támogatása volt.

22 000 000 Ft

73 pályázat érkezett, melyből 53 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

4. sz. Általános Iskola és Szakiskola, Gyömrő
Felzárkóztató és hiánypótló jellegű képzés, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés biztosítására
300 000 Ft
13. sz. Általános Iskola, Nyíregyháza
Individualizáción alapuló telzárkóztató program gyermek- és tevékenységközpontú osztálytermekben
300 000 Ft
Ádám Jenő Központi Általános Iskola, Kazincbarcika
Esti tagozatos tanulók támogatása általános iskolai tanulmányaik befejezésére
130 000 Ft
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Tiszaroff
Tanulók hátrányainak csökkentése integrált oktatás keretében, tanórán és tanórán kívül, egyéni részképesség-fejlesztéssel, számítástechnikai eszközökkel
400 000 Ft
Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Tiszabö
Híd az iskolában címmel előkészítő évfolyam indítása
500 000 Ft
Általános Iskola, Bér
Szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak felzárkóztató program
200 000 Ft
Általános Iskola, Budapest, Vili. Tolnai L. u.
Halmozottan hátrányos roma gyermekek integrációs esélyeit növelő, fejlesztő, felzárkóztató és pályaorientációs program
330 000 Ft
Általános Iskola, Csabacsüd
A majorságokban, tanyautcákon, tanyaközpontban élő, többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szocializációja
400 000 Ft
Általános Iskola, Magyarmecske
Helyi fejlesztő, hátránykompenzáló program hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
500 000 Ft
Általános Iskola, Mezösas
A hátrányos helyzetű tanulók oktatási, kulturális színvonalának emelése, a tanulás eszközigényének fejlesztése
200 000 Ft
Általános Iskola, Szendrölad
Hátrányos helyzetű diákok szociális fejlesztö-felzárkóztató programja
300 000 Ft
Általános Iskola, Óvoda és Logopédia, Gyöngyös
A gyermekek egész napos ellátásának biztosítása, rehabilitációs és habilitációs foglalkozások a hátrányok leküzdésére
200 000 Ft
Arany János Általános Iskola és Szakképző Iskola, Szakoly
A térségi intézményfenntartó társuláson belüli együttműködés
1 000 000 Ft
Aranytű Szakmunkásképző Iskola, Dunaújváros
A tanulók alkalmassá tétele az önálló anyagi egzisztencia megteremtésére
500 000 Ft
Ballá Róbert téri Általános Iskola, Pápa
A gyermekek fogyatékosságainak hátrányából származó tanulási nehézségek enyhítése
130 000 Ft
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon, Nyíregyháza
Értelmileg akadályozott gyermekek relatíve önálló emberré nevelése
300 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézménye, Tarhos
Képzési modulok tervezése a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára
400 000 Ft
Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, Budapest
Előzetes letartóztatásban lévő 18-24 év közötti fiatalok tanulása, pályaorientációja és reszocializációja gimnáziumi keretek között
540 000 Ft
Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza
Halmozottan hátrányos helyzetű szakiskolás fiatalok személyiségfejlesztése
600 000 Ft
Benedek Elek Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó, Heves
Többlépcsős modulból álló, kísérleti program halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyerekek pályaválasztásának segítése
200 000 Ft
Bessenyei György Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Bakonszeg
A gyermekek bandákba verődésének megakadályozása, a kulturált magatartás szabályainak erősítése, szakkörök működtetése
150 000 Ft
Bokrosi Általános Iskola és Óvoda, Csongrád-Bokros
Hátránykompenzáció a tanulói készségek és képességek fejlesztésén keresztül
300 000 Ft
Bozóky Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági Szakiskola, Pilismarót
Hátrányos helyzetű fiatalok segítése a munkavállalásban, társadalmi beilleszkedésben
300 000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány, Budapest
A reguláris képzésből kimaradt túlkoros, általános iskolát el nem végzett fiatalokkal végbizonyítványuk megszereztetése
800 000 Ft
Don Bosco Szakképző és Általános Iskola, Kazincbarcika
A szociálisan hátrányos helyzetű, társadalom peremére sodródott fiatalok reintegrációja, munkaerő-piaci érvényesülésük segítése
600 000 Ft
Eötvös József Általános Iskola, Győr
A halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, tanulási, magatartási, beilleszkedési, problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatása
600 000 Ft
Farkaslyuki Közoktatási Intézmény, Ózd
A problémás tanulók eredményes továbbhaladásának elősegítése, tehetséggondozás, pályaorientáció
500 000 Ft
Fazekas Mihály Általános Iskola, Debrecen
Halmozottan hátrányos helyzetű és cigány tanulók zenei képzése
380 000 Ft
Fazola Henrik Általános Iskola, Miskolc
Személyiség- és gyermekközpontú, hátrányos helyzetűeket hatékonyan segítő oktatási-nevelési program
400 000 Ft
Heves Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Eger
Hátrányos helyzetű gyerekek olvasás- és írászavarát megelőző módszer közkinccsé tétele
400 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképző Iskola és Kollégium, Szolnok
Olyan képzési modell létrehozása és fenntartása, amely komplex módon kezeli a hátrányok csökkentését mind az ismeretek, mind a képességek terén
1 000 000 Ft
József Attila Általános Iskola, Miskolc
Kognitív képességek fejlesztése verbális és manuális módszerekkel, cigány etnikumú gyermekeket oktató általános iskolában
600 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola, Kunhegyes
Szociálpedagógiai szempontú iskolai törekvések modellje egy általános iskola és arra építkező alternatív szakiskola gyakorlatában
350 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tatabánya
Gyermekközpontú oktatás, amely átalakítja a hagyományos tanítási módokat, és felzárkóztatja a hátrányos helyzetűeket
500 000 Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Mezőzombor
Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolai felszerelés biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése
200 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Baktakék
Felső tagozatos iskolaotthonos nevelési-oktatási forma szabadidős programjainak támogatása
500 000 Ft
Mályváskerti Általános Iskola, Újfehértó
Az iskola hátrányos helyzetű diákjainak oktatását segítő fejlesztő program
200 000 Ft
Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája, Miskolc
Felzárkóztató program alapján hatékonyabb oktatás és nevelés, eredményesebb szocializációs beilleszkedés, munkavállalás megkönnyítése
600 000 Ft
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest
Lépésről lépésre iskolai program működtetése
200 000 Ft
Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Komárom
Önálló életvitel kialakításához lehetőség biztosítása
300 000 Ft
Önkormányzati Szakiskola, Nagykallo
A végzett szakmunkások nyomon követése, munkába állításuk, továbbtanulásra való felkészítésük
500 000 Ft
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa Kézműves és Szolgáltató Szakiskola, Budapest
A munka világához, a választott szakmához kötődő szocializáció megvalósítása
800 000 Ft
Rakovszky Dániel Általános Iskola, Debrecen
Halmozottan hátrányos helyzetű, épértelmű, tanulási zavarokkal küzdő tanulók egyéni és mikrocsoportos fejlesztő foglalkoztatása
300 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Kaposvár
Hátrányos helyzetű gyermekek fejlődése érdekében, individualizáláson alapuló egyéni fejlettségi szinteket jól toleráló, már működő programok továbbfejlesztése
400 000 Ft
Remédium Alapítvány, Tatabánya
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek felzárkóztatása, szakmához juttatása, életesélyük javítása
600 000 Ft
Róbert Károly Általános Iskola, Budapest
Az életvezetéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek átadása hátrányos helyzetű fiatalok számára
300 000 Ft
Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Szolnok
A hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok szakképzése, érettségi megszerzésének elősegítése esélyeik javítása érdekében
500 000 Ft
Széchenyi István Általános Iskola, Tiszadob
Az oktatás hatékonyságát növelő tanórán kívüli foglalkozás az általános iskola kezdő szakaszában
300 000 Ft
Szegedi Alternatív Kísérleti Speciális Szakiskola, Szeged
Hátrányos helyzetűeknek szóló közismereti program szakmatanulásra felkészítő jellegének erősítése
420 000 Ft
Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas
A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és felzárkóztatása
400 000 Ft
Szent József Katolikus Szakiskola, Egyházasgerge
Hátrányos helyzetű fiatalok visszavezetése az iskolai képzésbe
400 000 Ft
Tóth Antal Általános Iskola és Diákotthon, Sopron
Pályaválasztás előkészítése szakközépiskolák, szakmunkásképzők, üzemek meglátogatásával, a szülök segítése sérült gyermekeik kezelésében
270 000 Ft
Várkerti Általános Iskola és Szakiskola, Várpalota
Iskolarendszeren belüli segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulók életesélyeik növeléséhez, társadalmi beilleszkedéséhez
500 000 Ft

2 000 000 Ft
A modellértékű általános- és szakiskolai programokat támogató pályázati jelentkezések kapcsán a kuratórium 2 000 000 Ft-os keretet különített el a modellértékű programokat megvalósító intézményeket, illetve tevékenységüket bemutató Soros Oktatási Füzet megjelentetésére.
Következő fejezet >>
Tartalom>>