Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Nevelőotthonok támogatása

20 000 000 Ft

A pályázat célja azoknak a nevelőotthonoknak a támogatása volt, amelyek korszerű nevelési elvekre épülő, az állami gondozottak helyzetét javító, társadalmi integrációjukat és felzárkóztatásukat elősegítő, munkaerő-piaci esélyeiket javító programokat valósítanak meg. A pályázat keretében támogatást lehetett kérni a nevelőotthonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségének javítását, kiemelten az iskoláztatás színvonalának emelését elősegítő eszközök, taneszközök, berendezések beszerzésére, felújítására, illetve speciális programok finanszírozására.

132 pályázat érkezett, amelyből 94 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Abaúji Lakásonhonok, Hernádvécse – Állami gondozott fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása a továbbtanuláshoz
200 000 Ft
Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló – A nevelőotthonokban élő gyermekek életminőségének javítása
200 000 Ft
Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Budapest, III. kerület – Önálló élet - emberibb lét
200 000 Ft
Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Budapest, XII. kerület – A tanulók szociális integrációjának elősegítése
200 000 Ft
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Gyömrö – A gyermekvédelmi törvény szellemében kialakításra került gyermekotthon fejlesztése
200 000 Ft
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Cserhátsurány – Állami gondozottak helyzetének, az értelmileg akadályozott fiatalok életminőségének javítása, az iskoláztatásuk színvonalának, minőségének emelése
200 000 Ft
Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu – Átmeneti otthon létrehozása a gyermekotthon által biztosított lakásban
200 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona, Bácsalmás – Állami gondozott gyerekek, fiatalok tanulásának, munkába állásának segítése
200 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Átmeneti Otthona, Kecskemét – Nevelőotthonok támogatása, állami gondozottak helyzetének javítása
300 000 Ft
Bányai Júlia Gyermekotthon és Szakiskola, Budapest – Az állami gondozott, antiszociális személyiségű lányok testi egészségnevelő oktatása, egészségük, személyiségük fejlesztése a sporton keresztül
200 000 Ft
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona, Pécs – Állami neveltek társadalmi integrációját segítő programok
200 000 Ft
Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old – Kerékpárvásárlás a társadalmi integráció elősegítéséhez
200 000 Ft
Baranya Megyei Önkormányzat Altalános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad – Állami gondoskodás alatt álló, tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok társadalmi integrációjának és munkaerő-piaci esélyeinek javítása
200 000 Ft
Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága, Szigetvár – Korszerű számítógép-hálózat telepítése
300 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon, Magyarbánhegy – Állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása a lakásotthonok udvarában játék és pihenőhelyek kialakításával
300 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézménye, Tarhos – Állami gondozottak és egyéb hátrányos helyzetű tanulók lehetőségeit javító, társadalmi integrációjukat és felzárkóztatásukat elősegítő programok
200 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Fészek Gyermekotthona, Gyula – Gyermekotthonban élő, különböző hátrányokkal küszködő 0-6 éves gyermekek integrált nevelési lehetőségei egyéni és mikrocsoportos foglalkozások keretében
200 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek- és Ifjúsági Otthona, Battonya – Gyermekotthonban élők tanulását elősegítő hiánypótlás, felzárkóztatás, életminőség javítása, a tanulási feltételek biztosítása
200 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek-, Ifjúsági Otthona és Szakiskolája, Dévaványa – Komplex személyiségfejlesztő program elsajátíttatása a hátrányos helyzetű fiatalokkal
100 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Integrált Gyermekotthona és Óvodája, Elek – A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése
300 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, Gyula – Az állami gondozott gyermekek esélyegyenlőségét és felzárkóztatását biztosító program megvalósítása
200 000 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Csecsemőotthona, Nagybarca – Speciális gondozást, nevelést, rehabilitációt igénylő 0-3 éves korú kisgyermekek korai gondozása, fejlesztése otthont nyújtó ellátás keretében
240 000 Ft
Budapest Főváros Gyermekotthona, Általános és Szakmunkásképző Iskolája, Budapest, XIII. kerület – Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok tanulmányi és szocializációs hátrányának csökkentése
200 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona, Budapest – Segíts magadon - önismeretet és személyiséget fejlesztő program
150 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona, Budapest, XXI. kerület – A fiatalok iskoláztatásának, az iskoláztatás minőségének javítását, nevelését segítő eszközök beszerzése
200 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Átmeneti Gyermekotthona, Budapest – Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítése a kiváltó okok feltárásával, egyéni fejlesztéssel
200 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona, Budapest, XIV. kerület – Mozgásfejlesztés; számítógép felhasználása a fejlesztő foglalkozások során
200 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthona és Általános Iskolája, Bicske – Az állami gondoskodásban lévő gyermekek helyzetének javítása, munkaerő-piaci esélyeiket javító számítógépes oktatásuk eszközeinek megteremtése
200 000 Ft
Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona, Budapest – Az otthonban élő gyermekek informatikai, számítástechnikai elmaradásának csökkentése, társadalmi integrációjuk, felzárkóztatásuk elősegítése
200 000 Ft
Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek és Ifjúságvédő Intézet I. sz. Lakóotthona, Szegvár – Lelkileg sérült állami gondozott gyermekek önálló életre történő felkészítése
200 000 Ft
Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete II. sz. Lakóotthona, Nagymágocs – Oktatási eszközök beszerzése
235 000 Ft
Diótörés Alapítvány, Budapest – A 11 férőhelyes, koedukált Dióhéj utógondozó otthonban folyó komplex szociorehabilítáctót segítő munka tárgyi és személyi feltételeinek megerősítése
140 000 Ft
Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény, Sopron – Speciális szakiskolában tanuló állami nevelt fiatalok nevelőotthoni körülményeinek javítása
200 000 Ft
Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Budapest – Az enyhe értelmi fogyatékos állami gondoskodásban élő gyerekek társadalmi integrációjának elősegítése (tankonyha bővítése, korszerűsítése, konyhakert)
200 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai, Budapest, VI. kerület – Az intézetben folyó korai fejlesztő programot kiegészítő bazális stimulációs módszer és testnevelő foglalkozások eszközszükségletének biztosítása
200 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona, Budapest – Állami gondozott gyerekek felkészítésének, továbbtanulásának, felzárkóztatásának segítése
200 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona, Budapest, XI. kerület – Az ún. Hargita csoport gyermekei és az otthon fiatal felnőttjei helyzetét javító program
200 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Utógondozó Otthona, Budapest, – VII. kerület Információ-, készség-, ismeretbővítő program halmozottan hátrányos helyzetű fiatal felnőttek pályakorrekciója érdekében
200 000 Ft
Gyermek- és Ifjúsági Otthon, Alsózsolca – A sikeres tanulás lakásotthoni leltételeinek fejlesztése
200 000 Ft
Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ, Miskolc – Gyermekek társadalmi szocializációját és felzárkóztatását elősegítő, korszerű nevelési elvekre épülő pedagógiai munka tárgyi eszközökkel való fejlesztése
200 000 Ft
Gyermekek Háza Alapítvány, Kaposvár – Az alapítvány lakásotthonában élő állami gondozott gyermekek életminőségének javítása
100 000 Ft
Gyermekotthon, Gönc – Családias neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
100 000 Ft
Gyermekotthon, Gönc – Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez tárgyi eszközök beszerzése
200 000 Ft
Gyermekotthon és Általános Iskola, Megyaszó – Egy szolgálati lakás átalakítása, otthonossá tétele a családias nevelésre való átállás megkönnyítése céljából
300 000 Ft
Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ Fiú Gyermekotthona, Miskolc
A gyermekek, fiatalok életminőségének javítása, az iskoláztatás minőségének és színvonalának emelését szolgáló eszközök, berendezések beszerzése
100 000 Ft
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egyesített Gyermekotthonai, Debrecen – Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára pályaorientációs tréning szervezése, számítógép vásárlása
325 000 Ft
Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás – Számítógép beszerzése
200 000 Ft
Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona, Eger – Állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok társadalmi rehabilitációjának segítése
200 000 Ft
Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona, Lőrinci – A nevelőotthonban élő gyermekek elszigeteltségének, hátrányos helyzetének megszüntetése, beilleszkedésük és felzárkóztatásuk elősegítése
200 000 Ft
Ifjúsági Otthon, Sajóórős – Az állami gondozottak társadalmi integrációját és felzárkóztatási esélyeit javító program
200 000 Ft
Ifjúsági Otthon, Sajóörös – Az állami gondoskodásban levő kisgyermekek speciális mozgásfejlesztését megvalósító program
100 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon, Kisújszállás – A nevelőotthonban élő gyermekek iskoláztatási színvonalának emelése tárgyi taneszközök, elsősorban könyvek segítségével
100 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon, Kisújszállás – Állami gondozott, nevelőotthonban élő, tanulási problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok felzárkóztatása
170 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Homok – Nevelőotthoni könyvtár és olvasószoba kialakítása
100 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége, Tíszakürt – A lakásotthonban élő fiatalok életminőségének javítása, berendezések beszerzése
300 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége Lakásotthon, Tiszakürt – A jó képességű gyermekek részére számítógép vásárlása, valamint a lakásotthon tárgyi felszerelésének további javítása háztartási gépekkel
200 000 Ft
Kaffka Margit Ifjúsági Otthon, Budapest – Felzárkóztató és esélyegyenlőséget biztosító program
200 000 Ft
Károlyi István Gyermekközpont, Fót – Tehetséggondozás, szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációja
200 000 Ft
Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Budapest – Állami gondozott gyermekek testi és szellemi fejlődését segítő program
200 000 Ft
Lakásotthon, Gyulafirátót – A Lakásotthonban élő 12 állami gondozott életminőségének javítása
200 000 Ft
Miskolc Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ III. Leány-Fiú Gyermekotthon, Miskolc – Állami gondoskodásban élők konstruktív életvezetésének építése
200 000 Ft
Miskolci Gyermekváros Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi Központ Fruska Gyermekotthon, Miskolc – A Fruska Gyermekotthonban élő tanulók tanulást fejlesztő programja, tanulási zavarok korrekciója
200 000 Ft
Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs – Kiscsoportos lakóotthonok nevelési rendszerének eredményes megvalósítása
200 000 Ft
Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja, Salgótarján – Speciális – gyermekotthonban elhelyezett gyerekek tanulásának segítése
200 000 Ft
Nógrád Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Lakásotthona, Bátonyterenye – Az iskoláztatás minőségének és színvonalának emelése
300 000 Ft
Nógrád Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Gyermekotthona, Felsöpelény – Gyermekek továbbtanulásának, felzárkóztatásának elősegítése a három lakásotthonban
300 000 Ft
Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja, Lakásotthon, Tar – A Lakásotthonban élő gyermekek, fiatalok tanulásához, képzéséhez, ismereteik gyarapításához szükséges házi könyvtár kialakítása
130 000 Ft
Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja, Utógondozó Otthon, Mátraszele – Tanulást, tanítást elősegítő, szabadidő hasznos eltöltését támogató információhordozók, médiatár beszerzése
300 000 Ft
Óvoda, Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon, Hajdúböszörmény – Számítógép felhasználása közepesen súlyos fokban sérült értelmi fogyatékos gyerekek képzésében
200 000 Ft
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Budapest, XIV. kerület – Állami gondoskodásban lévő tanulók lakóotthoni körülményeinek javítása
300 000 Ft
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Girincs – Állami gondozott gyermekeknek lakásotthonokban háztartási ismeretek tanítása az önálló életvitelre felkészítés céljából
200 000 Ft
Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Makó – A nevelőottnonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségének javítása
300 000 Ft
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Pécs – Szabadidős tevékenységek feltételeinek megvalósítása az intézet lakói számára
200 000 Ft
Perényi Péter Általános Iskola és Diákotthona, Nagydobos – Értelmi fejlődésükben akadályozott, állami gondozott gyermekek, fiatalok felzárkóztatását, társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása
200 000 Ft
Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete, Pomáz – Az Abony, Jókai u. 7. szám alatt induló átmeneti lakásotthon felszerelése
200 000 Ft
Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete, Pomáz – Budapest, XII. Szarvas Gábor u. 20. szám alatt induló átmeneti lakásotthon felszerelése
200 000 Ft
Pest Megye Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete, Pomáz – Tökölőn és Gödöllőn létesítendő átmeneti lakásotthonok ellátása berendezési tárgyakkal
400 000 Ft
Pro-lnitio Gyermekvédelmi Egyesület, Győr – Élménypedagógiára épülő gyermekotthoni nevelési program megvalósítása nehezen nevelhető gyermekek körében
200 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskola és Gyermekotthon, Berkesz – Lakásottohonos nevelőotthoni formában élő állami gondozottak számítástechnikai-informatikai képzésének segítése
200 000 Ft
Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Öreglak – A különböző fokban fogyatékos állami gondoskodásban részesülő tanulók fejlesztése
200 000 Ft
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi – Részképesség-zavarban szenvedő, állami gondoskodásban nevelkedő kisiskolások kiscsoportos fejlesztése
300 000 Ft
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár – A nevelőotthonban élő 99 állami gondozott tanuló életminőségének javítása
250 000 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona, Baktalóránt – Gyermekotthonban élő állami gondozott gyerekek anyanyelvi és számítástechnikai képzése, tárgyi feltételeinek fejlesztése
200 000 Ft
Százszorszép Általános Iskola, Szátok – Életesély-javító, személyiségfejlesztő, valamint pályaorientációs lehetőségek a gyermekotthonban
200 000 Ft
Szolgáló Szeretet Alapítvány, Pécs – Óvodáskorú, állami gondozott gyermekek fizikai, szellemi, lelki képességeinek optimális fejlesztése családias környezetben
200 000 Ft
Tolna Megyei Önkormányzat Nagy László Gyermekotthona, Fadd – Két korszerű, mai igényekhez igazodó lakásotthon kialakítása
300 000 Ft
Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona, Szekszárd – Az ideiglenesen beutalt gyerekek tanulási feltételeinek biztosítása, az általuk elérhető lehetőségek körének bővítése, életminőségük javítása
200 000 Ft
Tolnai Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gyermekotthona, Högyész – Nevelőotthonban élő gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, önálló életvitelre felkészítése
200 000 Ft
Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár – A lakásotthonokban élő gyermekek, fiatalok életminőségét javító berendezések beszerzése
200 000 Ft
Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely – Számítógépes alapismeretek elsajátításának finanszírozása
200 000 Ft
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém – Állami gondozott gyermekek ismereteinek bővítéséhez, élethelyzetük javításához szükséges eszközök beszerzése
500 000 Ft
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Lakásotthona, Ősi – Állami gondozottak helyzetét javító programok megvalósításához szükséges számítógépek beszerzése
200 000 Ft
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Lakásotthona, Városlöd – Állami gondozott gyermekeket segítő program
200 000 Ft
Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Csecsemő- és Gyermekotthona, Zalaegerszeg
A gyermekotthonban nevelkedő iskoláskorú, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése
260 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>