Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Hajléktalan és a hajléktalanság által fenyegetett emberek lakhatásának megoldása

14 000 000 Ft

Az először 1999-ben meghirdetett program célja volt ösztönzést nyújtani olyan komplex modellek kidolgozásához, amelyek révén lehetőség nyílik hajléktalanok, illetve a hajléktalanság által fenyegetett emberek és családok hosszú távú lakhatásának megoldására. Az elbírálás során előnyt élveztek olyan modellelképzelések, amelyekben a lakhatás problémája a szociális ellátó intézmény, az önkormányzat és a kliens együttes erőfeszítésének eredményeként hosszú távra megoldódik, illetve amelyekben biztosíték van olyan érdekeltségi viszonyok kialakulásra, hogy a hajléktalan kikerüljön a szociális ellátási rendszerből.

51 pályázat érkezett, amelyből 9 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Bálint Botond, Pécs
Jogcímes és önkényes lakásfoglaló családok társadalmi reintegrálódásának segítése
1 500 000 Ft
Csépányi Gabriella, Budapest
Volt állami gondozott, jelenleg hajléktalan fiatalok komplex társadalmi rehabilitációja a lakhatás biztosítása érdekében
470 000 Ft
Közjóléti Szolgálat Alapítvány, Budapest
A hajléktalansággal fenyegetett, nagykorúvá vált volt állami gondozott fiatalok önálló lakhatásának elősegítése, támogatása
400 000 Ft
Léthatáron Alapítvány, Budapest
Rehabilitált keresőképes hajléktalanok lakáshoz juttatása előtakarékossággal és kamatmentes kölcsönnel, tulajdonosi jogok gyakoroltatásával
6 000 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Együtt a Mamával Családi Szálló, Budapest
Többlépcsős modell a hajléktalan családok hosszú távú lakhatásának megoldására
1 000 000 Ft
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat, Budapest
Munkásszálló-térítési díj és albérleti támogatási rendszer működtetése hajléktalan emberek számára, nyári-őszi időszakban
200 000 Ft
Sziszifusz Szociális Alapítvány, Budapest
A növekvő lakásterhek, illetve közüzemi díjak emelése miatt díjhátralékossá vált családok segítése, a hajléktalanná válásuk megelőzése
3 000 000 Ft
Terézvárosi Családsegítő Szolgálat, Budapest
A hajléktalanságból kikerülés négy lépcsőjének kiépítése a meglévő ellátásból kiindulva, a bérbeadói oldal támogatásával, és ezáltal a bérleti lehetőségek növelésével
500 000 Ft
Udvari Kerstin, Budapest
Az ellátórendszerbe bejutott, rendszeres jövedelemmel rendelkező hajléktalanok és a lakásrezsit nehezen fizetők közötti összeköttetés megszervezése
930 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>