Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
XII. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ADATOK


Az MTA—Soros-alapítvány Bizottság rendelkezésére álló forinteszközök
1987. január 1-jén
1988. január 1-jén
Bankszámla állomány
31 154 067
12 857 731
Tartós bankbetét
13 000 000
13 000 000
Összesen:
44 154 067
25 857 731

1987. évi mérleg
Bevételek
Kiadások
Térítmények
67 355 286
Bankkamat
137 500
Költségtérítések
267 923
A bankbetét állomány csökkenése
18 296 336
Pályadíjak
62 372 307
Ösztöndíjak
13 655 635
A titkárság fenntartási
költsége
6 000 000
Utazáshoz nyújtott támogatás
4 029 103
Összesen
86 057 045 Ft
86 057 045 Ft

A bizottság forintkiadásai
1987. január 1. és 1987. december 31. között
Általános pályázatok
Könyvtárak
5 409 324
Történelem
4 812 467
Szociológia
1 942 000
Közgazdaságtan
1 166456
Zenetudomány
420 000
Lélektan
5 026 460
Egyéb társadalomtudomány
1 234 965
Közoktatás
4 753 588
Magyar amerikai kulturális kapcsolatok
67 962
Ifjúságügy
7 992 600
Közművelődés
4 162 500
Előadóművészet
16 534 596
Vizuális művészet
2 413 092
Építészet
1 316 516
Természettudomány
864 177
Egészségügy
2 585 604
Egyéb
1 670 000
Általános pályázatok összesen:
62 372 307

Belföldi ösztöndíjak
Irodalmi ösztöndíjak
6 481 000
Társadalomtudományi ösztöndíjak
7 174635
Belföldi ösztöndíjak összesen:
13 655 635

Utazáshoz nyújtótt támogatás
Konferencián való részvételhez
és rövid tanulmányutas programhoz
2 726 838
Egyéb kedvezményezettek repülőjegye
1 302 265
Utazáshoz nyújtott támogatás összesen:
4 029 103

A titkárság fenntartási költsége
Állandó foglalkoztatottak keresete
1 292 519
Szakértői és tiszteletdíjak
894 219
Az alapítvány vendégeinek költsége
634 294
Hirdetés
1 003 512
Egyéb (bérleti, karbantartási,
postai díjak, irodaszerek stb.)
1 794 752
KESZ ellátmány tartozás
380 704
Fenntartási költség összesen:
6 000 000

Az alapítvány által kifizetett devizatámogatások (dollárban)
1987. január 1. és 1987. december 31. között

Külföldi ösztöndíjak
1 076 769
Vezetőképzés
329 552
Könyvtárak
745 834
Történelem
33 972
Közgazdaságtan
500
Zenetudomány
268
Lélektan
2 391
Közoktatás, iskolaügy
19 436
Nyelvoktatás
72 193
Magyar amerikai kulturális kapcsolatok
73 905
Ifjúságügy
11 266
Zene
300
Vizuális művészet
50 865
Természettudomány
300
Egészségügy
544 509
Egyéb
10 551
Összesen:
2 972 611
Tartalom>>