Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1987
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1988
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
192 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
0237-3920
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1987

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA - SOROS-ALAPÍTVÁNY BIZOTTSÁG
Soros György
elnök
Kulcsár Kálmán
társelnök
Vásárhelyi Miklós
az elnök személyes képviselője
Tardos József
a társelnök személyes képviselője
Hankiss Elemér
Vályi Gábor
Vámos Tibor


Irodalmi Kuratórium
Társadalomtudományi Kuratórium
Sőtér István elnök
Király Tibor elnök
Almási Miklós
Bihari Mihály
Domokos Mátyás
Kiefer Ferenc
Orbán Ottó
Pataki Ferenc
Török Endre
Szentes Tamás
Szűcs Jenő

A bizottság titkársága
Betlen János, Debreczeni Júlia, Forgács Pál, Geszti Judit, Kardos László,
Quittner János
Jombach Márta, Öllős Gézáné, Radvánszky Katalin, Tóth Viktória,
Végső Lászlóné

Jogtanácsos: dr. Dornbach Alajos

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 34.
Bankszámlaszám: MNB - 232 - 90174-3540

A SOROS-ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓTANÁCSA

Soros György
elnök

Philip Kaiser
William D. Zabel
Wassily Leontieff

IRODÁJA

Maria Lónyai
Mary Morrell
Charles Benedek
Beatrice Kiss


TARTALOM
1.
Az MTA-Soros-alapítvány Bizottság történetéből
2.
A titkárság 1987. évi jelentése
3.
Külföldi ösztöndíjak
4.
Vezetőképzés
5.
Könyvtárak (továbbá egyéb nyilvános gyűjtemények)
6.
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
7.
Történelem
8.
Szociológia (továbbá néprajz)
9.
Közgazdaságtan
10.
Zenetudomány
11.
Lélektan (továbbá pedagógia, mentálhigiéné)
12.
Egyéb társadalomtudomány
13.
Közoktatás, iskolaügy
14.
Zeneoktatás
15.
Nyelvoktatás
16.
Ifjúságügy (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)
17.
Közművelődés
18.
Előadóművészet (színház, zene, tánc, báb)
19.
Színház
20.
Zene
21.
Tánc
22.
Bábművészet
23.
Vizuális művészet (film, fotó, képzőművészet)
24.
Építészet
25.
Természettudomány
26..
Egészségügy
27.
Egyéb

MELLÉKLETEK
I.
Pályázati lehetőségek 1988-ban
II.
Társadalomtudományi ösztöndíjasok 1987-ben
III.
Irodalmi ösztöndíjasok 1987-ben
IV.
Külföldi konferenciarészvételhez adott támogatások
V.
Közlési díjakra és különlenyomatokra adott támogatások
VI.
Általános külföldi ösztöndíjasok 1987-1988
VII.
Rövidebb külföldi tanulmányúthoz adott támogatások
VIII.
Oxfordi posztgraduális ösztöndíjasok 1987-1988
Oxfordi posztdoktorális ösztöndíjasok 1987-1988
IX.
Dubrovniki ösztöndíjasok
X.
Nyári, amerikai továbbképző tanfolyamok résztvevői
XI.
Nyári, amerikai táborozás résztvevői
XII.
Pénzügyi adatok
Kiadványok