Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
IX. sz. melléklet


IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASOK

A nyertes neve
Ösztöndíj Ft/hó
Dologi Ft
  A pályázat tárgya
Baranyai Katalin
8000
12
0
  Cs.Szabó László élete és
  munkássága — monográfia
Bodri Ferenc
8000
12
0
  Fenyő Miksa "Önéletrajzom" c.
  emlékezésének és levelezésének
  kiadásra való előkészítése
Fabó Kinga
7000
12
0
  Verseskötet összeállítása
Fábri Péter
8000
12
0
  Bámészkodásaim újabb könyve
  — novella-sorozatfolytatása
Ceher István
8000
18
0
  Műfordítás, versek és versfordítások
Kerék Imre
7000
12
0
  Önálló verseskötet, önálló
  gyermekverskötet összeállítása
Kozma György
8000
12
0
  A messiáshitű kabbalista
  gólemlegenda Nijinsky
  legendakörében — esszékötet
Lukácsy Sándor
8000
24
0
  A régi magyar
  prédikációs irodalom
Lányi András
10000
12
0
  Prózakötet
Parancs János
9000
12
0
  (két kisregény és egy esszé) Műfordítás-kötet (Tristan Tzara),
  és új verseskötet
Szabó János
5000
4
0
  Sík Sándor hagyatéka — levelek,
Szentesi Általános Iskola
0
0
70 000
  naplók, visszaemlékezések Gyermekek által Irt és
  illusztrált mesés, verses könyv
Széchenyi Ágnes
8000
24
0
  A „Válasz" c. folyóirat
  mindkét periódusának
  monografikus feldolgozása
Sári László
8000
24
0
  A tibeti vers formai-strukturális
  elemzése, a népdalköltészet
  tartalmi vizsgálata
Tompa Mária
7000
24
0
  Szentkuty Miklós kiadatlan
  műveinek szisztematikus feldolgozása
Téglásy Imre
8000
12
0
  Shakespeare magyar forrása:
  Zsámboky János Emlemata c.
  latin versgyűjteménye
Török Gábor
8000
12
0
  Könyv Sámuel Beckett életművéről
Vekerdy Tamás
7000
12
0
  A 48-as forradalom és szabadságharc
  pszichikus történései
  — esszéregény
Következő fejezet >>
Tartalom>>