Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
1. Részvétel a nemzeti szintű környezetpolitikában


1.1. Környezetvédelmi törvényhozás
A FÖK 1991 nyarától vett részt a készülő környezetvédelmi törvény munkálataiban, társadalmi vitáiban. A parlamenti előterjesztés előtt 1994-ben erre az utolsó alkalom a környezetvédelmi szervezetek számára rendezett parlamenti Nyílt Nap volt. Az 1994-benfel állt új kormány - noha magáévá tette az előbbi tárca koncepcióját és eredményeit - kénytelen volt az előterjesztést tervezetként újra tárcaközi egyeztetésre bocsátani. A FÖK a meghívott NGO-k között elsőként fogadta el, hogy a tervezetet, noha az sok szempontból hagyott kívánnivalót maga után, további kritikának nem veti alá, hogy azt minél gyorsabban újból az országgyűlés elé lehessen terjeszteni.

1.2. Az Alkotmánybíróság megkeresése
A FÖK 1993. márciusában az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel a szövetkezeti átmeneti törvény és a földrendező bizottságokról szóló törvény együttesen lehetővé tette, hogy védett és védelemre tervezett területek - erdők is - bekerüljenek a magántulajdonba adásra elkülönített földalapokba. A FÖK indítványa alapján az Alkotmánybíróság 1994. május 17-én hozott határozatában a kifogásolt bekezdéseket visszamenőleg megsemmisítette, mivel azok alkotmány elleneseknek bizonyultak. A természetvédelem eredeti szintének visszaállítását célzó új törvény megalkotásának határideje 1994. november 30. volt. Az Alkotmánybíróság határozatához 17 oldalas indoklást fűzött, amelyben - a világon először - megfogalmazódtak az államnak a természet és a környezet védelmével kapcsolatos kötelességei és feladatai.

1.3. Jelenlét az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának munkájában
A FÖK az új Országgyűlés felállása után kezdeményezte a civil környezetvédelmi szervezetek folyamatos jelenlétét a Környezetvédelmi Bizottság munkájában. Hat szervezet közös munkájaként megalapították a Zöld Figyelőt, amelynek képivselői felváltva vettek részt a Bizottság ülésein. A jegyzőkönyvek az NGO-k Zöld Pók nevű e-mail hálózatán kerültek nyilvánosságra. A Zöld Figyelő tagjai közösen pályáztak a PHARE Demokrácia programjához.
Következő fejezet >>
Tartalom>>