Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat
<<Előző fejezet
EAST-EAST PROGRAM

A Közép-Kelet-Európában bekövetkezett forradalmi változásokkal új lehetőségek nyíltak meg a régió népei előtt. Eljött az ideje annak, hogy a nyelvi- és országhatárokat átlépve meginduljon e térségben a valódi kommunikáció és együttműködés. Különösen fontos lenne ez most, amikor a konfrontáció és a gyűlölködés veszélyét is tapasztalhatjuk a térségben. Az East-East (Kelet-Kelet) program abból az elgondolásból született, hogy a Kelet-Közép-Európában működő Soros Alapítványokban rejlő lehetőségek felszínre hozásával, kamatoztatásával a régió népei közelebb kerüljenek egymáshoz, a problémákat együtt próbálják megoldani, a civil társadalom felépítésére tett helyi kezdeményezéseket megismertessék, és elérhetővé, kiterjeszthetővé tegyék más kelet-európai területek számára is.
Összesen 20 alapítványi iroda működik Albániában, Bulgáriában, Cseh-Szlovákiában, Észtországban, a volt Jugoszlávia területén, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Oroszországban, Romániában és Ukrajnában. Közülük bármelyik kezdeményezhet közös programot, mely a tanulmányutaktól kezdve, a folyóiratcseréken, közös kutatásokon át akár a diákcsere-programokig is terjedhet.
Az együttműködés jegyében csatlakozott a program pl. a Democracy After Communism Alapítvány által (1991. decemberében) Budapesten közel 100 fő részvételével szervezett Elég nagy-e Európa az európaiaknak? című konferenciához. A kelet-európai résztvevők a kisebbségek problémáit, a megoldás lehetőségeit vizsgálták amerikai, afrikai, nyugat-európai szakértőkkel együtt. kelet-európai hálózatunkon keresztül — Grúziától Horvátországig — a helyi alapítványok segítségével 28 résztvevő kiválasztásában és útiköltségük térítésében vettünk részt.
Ugyanez az alapítványi hálózat segíti az East-East Publishing Exchange Project (Kelet-Kelet Kiadványok Csereprogramja) működését. Ez a program a kelet-közép-európai lapok együttműködését teszi lehetővé azáltal, hogy a programban résztvevő kiadványok a térség aktuális problémáival foglalkozó cikkeiket elküldik egymásnak, így segítve elő az eszmék és vélemények szabad áramlását. A szűkebb stáb (melyben bolgár, cseh, szlovák, lengyel és román lapok dolgoztak együtt) az év folyamán fokozatosan bővült a volt Szovjetunió és Jugoszlávia területén megjelenő néhány lap bekapcsolódásával. Ezáltal a térség számos szerzőjének írása jut el és jelenik meg más kelet-európai lapokban, s így olvashatóvá válik országhatárokon túl is.
Az East-East program magyarországi Kuratóriuma feladatának tekinti a budapesti Soros Alapítványhoz kelet-közép-európai alapítványi hálózatán keresztül beérkező programokhoz való csatlakozást, új programok kialakítását, valamint az alapítványhoz ebben a témában beérkező pályázatok elbírálását.
Az elmúlt években az alapítványhoz beérkezett hasonló témájú kérelmek az általános program keretében kerültek elbírálásra. 1992-től ez a témakör nagyobb hangsúlyt kap a Soros Alapítvány programjai között, a program támogatása az East-East program keretében célirányosabbá válik.
Az 1991. novembere óta működő East-East Kuratórium a következő pályázatokat támogatta azok közül, amelyek az alapítványhoz az év második felében érkeztek be:


Csongrád megyei Pedagógiai Intézet
Szaktanári csereprogramok Csongrád és Arad megye között
résztvevő országok: Magyarország, Románia
220 000 Ft
Magyar Nemzeti Kisebbségi Színházak Fesztiváirodája
IV. Magyar Nemzeti Kisebbségi Színházak Fesztiválja
résztvevő országok: Cseh-Szlovákia, Románia, Szovjetunió
200 000 Ft
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés m. Szervezete
Nemzetközi tanácskozás az információ szabad áramlásáért
résztvevő országok: Cseh-Szlovákia, Románia, Szovjetunió
200 000 Ft
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Nemzetközi szakmai kongresszus
résztvevő országok: környező országok
175 000 Ft
Kolozsvári Hétvégi Gimnázium
résztvevő országok: Magyarország, Románia
150 000 Ft
Ráday Gyűjtemény
A Romániai Magyar Párt iratainak rendezése
résztvevő országok: Magyarország, Románia
140 000 Ft
Holnap Irodalmi és Társadalmi folyóirat
a lap határainkon túli terjesztése
100 000 Ft
MTA Nyelvtudományi Intézet
Nemzetközi tanfolyam kisebbségi magyar egyetemistáknak
résztvevő országok: Cseh Szlovákia, Jugoszlávia, Románia, Szovjetunió
300 000 Ft
Apáczai Csere János Főiskola Női Kara, Győr
Ungvári Állami Kamarazenekar magyarországi vendégszereplése
50 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>