Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
BÖLCSÉSZ REFORM PROGRAM

Az 1991/92-es tanévben az Alapítvány meghatározott keretek között folytatta az egy évvel korábban megkezdett Bölcsész Reform programját.
A program célja a többlépcsős oktatás, a doktori ösztöndíjas képzés, illetve új, eddig hiányzó oktatási programok elindításának támogatása annak érdekében, hogy a hazai bölcsészképzés színvonala mindinkább közelítsen a nemzetközi tudományosság szintjéhez.
Az első év tapasztalatait figyelembe véve az Alapítvány által felkért Bölcsész Kuratórium ez alkalommal elsősorban a Karok alaptanszékeinek tartalmi megújítását célzó tervezeteket kívánta támogatni, illetve — indokolt esetben — meghosszabbította az 1990/91-es tanévben megindult új kurzusok, programok támogatását.
A döntések egyúttal tükrözik azt is, hogy a Kuratórium a reformnak mely két területét tartja kiemelendően fontosnak: a posztgraduális ösztöndíjakat és a külföldi vendégtanárok meghívását.
Technikai berendezésre olyan tanszékek adhattak be pályázatot, melyek ilyen jellegű támogatásban az előző évben nem részesültek a Bölcsész Reform programban. A nyertes pályázók számára továbbra is a Művelődési és Közoktatási Minisztérium biztosította a megítélt támogatáshoz szükséges forintfedezetet.

Beérkezett:
26 hosszabbítási kérelem
36 új pályázat.

A Bölcsész Kuratórium támogatandónak ítélt:
23 hosszabbítási kérelmet
6 új pályázatot.

A programra 8760 USD-t és 19.054.080 Ft-ot fordított az Alapítvány.

Az 1991/92-es tanévben támogatásban részesültek az alábbi pályázatok:

HOSSZABÍTÁST KAPTAK:

Egyetemek
Támogatás
ELTE:
Történeti Antropológiai Program
300.000 Ft
Amerikanisztika program
780.000 Ft
Amerikai típusú Kulturális Antropológia
1.136.000 Ft
Logika posztgraduális szak bevezetése
624.000 Ft
és 3.000 USD
Egyetemi posztgraduális ösztöndíjak és külföldi
3.324.000 Ft
vendégtanár meghívása a Filozófia Tanszékre
Elméleti nyelvészeti program
1.601.000 Ft
Régészeti oktatás megújítása
400.000 Ft
Gazdaság és Társadalomtört. Tanszék megszervezése
480.000 Ft
Vendégtanár meghívása
216.000 Ft
KLTE:
Vendégtanár meghívása, új szak bevezetése
415.000 Ft
és 4.760 USD
Társadalomtudományi képzés éves indítása
450.000 Ft
Doktori ösztöndíjas program, Alkotó Év bevezetése
1.490.000 Ft
Pályaszocializáció a pszichológusképzésben
200.000 Ft
Vendégprofesszor és lektor meghívása az angol-amerikai irodalom és kultúra oktatására
745.000 Ft
Társadalomtörténeti program
816.000 Ft
JPTE:
Vallástörténeti program
700.000 Ft
Új típusú angol szak bevezetése
254.000 Ft
Vendégtanár meghívása az olasz nyelv
és irodalom oktatására
180.000 Ft
és 1.000 USD
Dél-Kelet Európa története
336.000 Ft
JATE:
Szlavisztikai oktatás, kutatás
400.000 Ft
Egyetemi posztgraduális ösztöndíjak, újságíró képzés
2.276.000 Ft
Középkori egyháztörténet oktatási program
211.000 Ft
A filozófia oktatásának modernizálása
250.000 Ft

ÚJ PÁLYÁZATOK:
JATE:
Vendégtanár meghívása az olasz nyelv és kultúra oktatására
384.000 Ft
ELTE:
Vendégtanár meghívása a XX. századi olasz nyelv és irodalom oktatására
360.000 Ft
Hermeneutika és pszicholingvisztika oktatása, kézikönyvek készítése
172.080 Ft
Új kurzusok a pszichológusképzésben
352.000 Ft
KLTE:
Kutatási műhelyszemináriumok bevezetése a pszichológus-képzésben
142.000 Ft
Vendégtanárok meghívása a francia nyelv és irodalom oktatására
60.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>