Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
5. Környezeti nevelés


Témahét - avagy a Föld Napjára időzített alternatív környezeti nevelési módszer kísérleti futami,. Meggyőződésünk, hogy a környezeti nevelés megújulásának időszakában ésszerű, ha több alternatív módszer és irányzat áll a pedagógusok rendelkezésére a megbízható és vonzó környezetetika, környezeti ismeretek és környezetkímélő magatartás megalapozása céjjából. A FÖK e lehetőségei közül eggyel, a környezeti témahét kidolgozásával eddig intenzívebben is foglalkozott. Olyan környezeti nevelési szaktekintélyek, mint az Európai Közösség 1987-ben befejeződött környezeti nevelési
kísérlete, vagy az EPA az Egyesült Államokban ajánlják e módszert. Szerintük a témahét segítségével nagyobb hatást lehetne gyakorolni az iskolai élet egészére, nemcsak a tanteremben folyó oktató-nevelő munkára, hanem az iskolát fenntartó gazdasági és adminisztratív tevékenységek ökológiailag tudatossá tételére is. A program lényege olyan téma kiválasztása és körüljárása, mely valamennyi tantárgy számára munkalehetőséget nyújt. E témát - az európai kísérlet során pl. ilyen volt az autó -, az iskola napi rutinjából kilépve, a gyakorlati élet adta ötletekkel gazdagítva, a tanulók önálló, kreatív munkájára építve, az egymással szövetségben dolgozó tanárok az öt nap során dolgozzák fel.
A FÖK „Ültess fát utódaidnak!" programja keretében faültető-oktató tanyanyagra kiírt pályázat nyertese, Béres Mária készítette el az „Az erdőből jöttünk" címen a közelmúltban megjelent oktatási ötlettárat, amely egy témahét alkalmával is jól használható. A két következő anyagot - „A víz" és „Az ember" címűt - az Apáczai Csere János Alapítvány humánökológiai programjának keretein belül és támogatásával kezdte a FÖK kidolgozni. A negyedik téma is szervesen kapcsolódik a FÖK eddigi munkájához. Az Európai Parlament Lisszabonban működő Észak-Dél Központba „Making One World" című környezeti nevelési oktatócsomag fordítására, kiadására és terjesztésére kaptunk megbízást. E munkák során felmerült a nyelvi fordításon túlmutató, a magyar problémák és vonatkozások szemszögéből értelmezett és súlyozott globális nevelési anyag összegyűjtése. (Ez utóbbi munkára a KTM a termékdíjból, valamint a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Környezetkultúra az iskolában szakalapítvány szavazott meg támogatást.)
A FÖK az 1993/1994 tanévben a tanári munkacsoport, valamint Kosztolányi Istvánná ösztöndíjas közreműködésével a témahét, mint környezeti nevelési módszer bevezetésén dolgozott. Az 5. évébe lépő rendhagyó tanártovábbképző sorozatunk „Az ember" témával foglalkozott „Csupasz majom? Az ember lehetőségei és korlátai" címmel, humánetológus, antropológus, szociológus, füozófus, pszichológus, teológus és más szakemberek bevonásával. Mivel a környezeti nevelésben együttműködő minisztériumok egyike sem adott támogatást, noha a FÖK szerepel a végrehajtási utasításban, végül a Pro Renovanda Pro Cultura Alapítvány írt ki meghívásos pályázatot a konzultáló 15 iskolának. 11 iskola nyújtott be pályázatot és kapott összesen kb. l miliő Ft támogatást, közöttük két szakmunkásképző és két gimnázium is. A témahéten az iskolák mindegyikét legalább egyszer felkerestük és májusban értékelő utótalálkozót is szerveztünk. A módszer mindenütt nagy tetszésre talált, környezeti nevelési sorozatunk negyedik füzetét ennek anyagából állíyuk össze. A témahét az 1994-ben éppen péntekre eső Föld Napján ért véget, s így ez egyúttal az e napról való méltó, nagyszabású iskolai megemlékezés is volt.

Holland oktatócsomag magyar adaptálása
A Milieukontakt Oosteuropa holland szervezet 40 darabból álló európai környezeti oktatócsomagot telepített a Selyemgombolyítóba, a FÖK könyvtárához, azzal a feltétellel, hogy a hozzá mellékelt Guide-ot magyarra fordítjjuk, az anyag ismertetését, magyarországi terjesztését, szemlézését, fordítását, adaptálását ill. esetleges kiadását megszervezzük. A programról a Selyemgombolyító Könyvtárával háromoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk és problémamentesen dolgozunk együtt.

Kiadványok:
Béres Mária: Az erdőből jöttünkVásárhelyi Tamás: Szitakötészet
Következő fejezet >>
Tartalom>>