Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
4. Környezetvédők kisebbségben

A környezetvédők kisebbségben (KK) avagy kelet-kelet program több dimenzió mentén dolgozik 1992 óta:
- Civil társadalom
- Környezetvédelem
- Etnikai kapcsolatok.
A program az alábbi területeken „facüitál" értéktöbbszöröző módon:

Szivárvány Hírlevél
Az 1992. novemberében indult hírlevél a civil csoportok számára adóió kapcsolódó pontokról készült kéthavonta, átlagban 100 címre jutott el, olvasottsága igen nagy.

Kiadványok terjesztése
A környezetvédő kiadványok terjesztése 1994-ben is folytatódott: a íji-sebbségben élő környezetvédők, szinte alig jutnak szakirodalomhoz.
Bármilyen könyvet, folyóiratot, nyomtatványt, amelyet a FŐK szerezni tud, minden duplumbsn lévő kiadványt a KK program mentén osztunk el, magyar és olykor angol nyelven. Egyfelől tudom í-nyos irodalommal láttuk el azokat az egyéneket, akiknek munkájukhoz erre volt szükségük, egyem kérések alapján. Másfelől nagyobb példányszámban a környezetvédelmi tudatformálás legjobb haaii eszközeinek bizonyult könyveket csoportoknál helyeztünk el.
Az 1994. évi nagy siker a Környezetvédelmi lexikon terítése volt, 20 példányban.

Információátadás
Minden olyan pályázati lehetőséget, továbbá konferenciák, posztgraduális kéjp-zések lehetőségeit közvetítettük, amelyről tudomást szereztünk, egyfelől a Hírlevél, másfelől személyi ss kapcsolatok útján, konzultációk során a FŐK irodában, avagy telefonon, vagy az utazások során, l z 1993-ban kiépített információs „forró drót", Marosvásárhelyi központtal sikerrel működik (pl. amerik ú utat sikerült megszerezni általa). Az információnyújtás kölcsönös, folyamatos a kisebbségi kiadványoi t, hírek, sajtó beáramlása.

Eperinda Hálózat
A romániai környezetvédők e-mail-je és BBS-e, a kolozsvári Soros Alapítvány és a REG támogatásával, a FŐK facilitásával indult be.

Tréningek, szakmai találkozók
 Székelyudvarhely, 1994. február 25-27.
(Városi ökológia, kampánytervezés)
A Küküllő mederépítésével és az udvarhelyi református temető ökológiájával kapcsolatos tevékenység, a szervezeti, hatékonysági és kampánymunka megtervezése. 40 fő
 Marosvásárhely, 1994. április 8-10.
Hálózatépítés a csoportok számára. 12 fő
 Beregsurány, 1994. április 15-17.
Kárpátaljai pedagógusok továbbképzése (környezeti nevelés). 25 fő
 Marosvásárhely, 1994. május 6-8.
Tanártovábbképzés - Száraz Péter
Ember és környezete c. tankönyv román nyelvű adaptált változatának vitája, az alkalmazás hetőségei. 63 fő
 Hargitafürdő, 1994. november 11-13.
Tanártovábbképzés: projekt módszer és az erdei iskola, mint módszer. 34 fő
 Pilisszentlászló, 1994. május 13-15.
Folyófigyelő hálózat módszertani találkozója. Közös szervezés a hazai hálózattal. A víz, mint a környezeti nevelés eszköze, vízvizsgálati módszerek. 12 fő

Vetélkedő
Erdélyi, kárpátaljai és szabolcs-szatmári iskolásoknak szervez az E-Misszió és a FŐK (részben KK program forrásaiból, részben Soros Alapítványi támogatással) többfordulós környezetv 5-delmi vetélkedőt. Az első két forduló 1994-ben zajlott le, 150 (40 magyarországi, 100 erdélyi, 10 kárpátaljai) csapat részvételével.

Csornád program
A Csornád-Büdös hegycsoportot (Szent Anna tó) 5 település öleli körül. E térság organikus fejlesztését végző Csíki Természetvédő Egyesület a DM programjával készül együttműködnél.

Határon túli pályázatok figyelemmel kísérése, utókövetése
A Független Ökológiai Közpoi it évenként, a Soros Alapítvány jóvoltából környezetvédelmi szervezetek számára kiírt pályázatán nyert* s határon túli csoportok munkáját Nyvelt Erik folyamatosan figyeli, illetve tanácsaival újabb lehetőségek! it teremt az ottani környezetvédők számára.
Következő fejezet >>
Tartalom>>