Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Idős emberek életminőségének javítása

19 990 700 Ft

Az ENSZ Idősek Éve alkalmából lett meghirdetve a program olyan új ellátási formák, szolgáltatások kialakítását támogatta, amelyek túlmutatnak a hagyományos idősellátási formák nyújtotta lehetőségeken azáltal, hogy személyre szóló szükségletek, igények kielégítésére képesek, akár az otthoni, akár az intézményeken belüli nappali és bentlakásos ellátás területén. A támogatások a pályázók programjának beindítására, illetve egyéves működtetésére szóltak.

336 pályázat érkezett, amelyből 64 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, Sajoszöged
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése térítésmentesen, Időskorúak számára
225 700 Ft
Aranykereszt Ápoló Otthon Kht., Budapest
Kirándulás szervezése
12 000 Ft
ASU MED-OX Bt., Szajk
Meglévő, működő otthoni szakápolás összehangolása háziápolással, szociális gondozással
400 000 Ft
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Békéscsaba
A magányosok életmódjavításához segítségadás, hétvégi ellátás biztosítása, egészségügyi orvosi tanácsadás megszervezése
200 000 Ft
Bizalom Otthon Ápolás Alapítvány, Mohács
Házi szakápolás és ápolás együttes beindítása az arra rászorultaknak
750 000 Ft
Budapest XI. és XXII. Kerületi ILCO-Klub, Budapest
Vastagbélmütéten átesett, tartós egészségkárosodást szenvedett idős emberek rehabilitációja
200 000 Ft
Ceredl Segítő Kezek Alapítvány, Cered
Jelentős innováció megvalósítása az idősek napközi ellátásában, társadalombiztosítási tanácsadás megszervezése
120 000 Ft
Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány, Budapest
Egyedül élő idősek számára olyan látogató szolgálat létrehozása, amelyben a segítők a fiatalabb, aktívabb nyugdíjasok közül kerülnének ki
360 000 Ft
Családsegítő Intézet, Eger
Az egész városra kiterjedő házi segítségnyújtási ügyelet további folytatása a magányosan, hozzátartozó nélkül, megromlott egészségi állapotban élőknek
240 000 Ft
Decs Községért Egyesület, Decs
Nyugdíjasok, idős emberek hasznos időtöltése, házi betegápolás
400 000 Ft
DélUtán, az idős emberek segélyvonala Alapítvány, Budapest
Zöld vonal további finanszírozása és vidéki hívásokra történő kibővítése
465 000 Ft
DOTEII. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen
Idős, haematológiai és idősek otthonából beutalt betegek környezetének javítása, az individuális ápolás elősegítése pszichológus alkalmazásával
600 000 Ft
Egyesített Szociális Intézmények, Tatabánya
A házi segítségnyújtás kiterjesztése délutáni és hétvégi ellátásra és a mozgáskorlátozottak igény szerinti beszállítása az Idősek Klubjába
400 000 Ft
Egyesített Szociális Intézmények Idősek Otthona, Tatabánya
A bentlakásos idősek otthonában folyó tevékenység szakmai színvonalának emelése egyéves továbbképzés keretében, Szakmai kézikönyv létrehozása
126 000 Ft
Együtt-Egymásért! A Csongrádi Családokért Egyesület, Csongrád
Idősek otthonában házi továbbképzés, esetcentrikus konzultáció, látogató szolgálat, idősek aktív életét elősegítő közösségi programok szervezése
100 000 Ft
Együtt-Egymásért Alapítvány, Bagamér
A Szeretetotthon bővítésével átmeneti gondozás feltételeinek megteremtése, a szolgáltatások nyitottá tétele, minőségi javítása
200 000 Ft
Emlékezünk Alapítvány, Nyíregyháza
Időskorú, szív- és érrendszeri betegek saját otthonukban történő ápolása, gondozása
500 000 Ft
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete, Szeged
Időskorú értelmi fogyatékosok számára prevenciós egészségügyi szolgáltatás nyújtása
150 000 Ft
Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog
Az Észak-Hajdúságban élő idős vakok és gyengénlátók rehabilitációjának elősegítése, a segítség házhoz vitelével és jogsegélyszolgálat biztosításával
200 000 Ft
Gondoskodás Otthonápolási Vállalkozás, Szeged
Az otthoni háziápolás és szakápolás együttes megoldása, a szakirányú terápiás szolgáltatások ellátási színvonalának emelése
400 000 Ft
Győr Egyházmegyei Papi Otthon, Győr
Az otthoni háziápolás és szakápolás együttes megoldása bentlakásos intézményi háttérrel _
300 000 Ft
Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Gyula
A gyulai nyugdíjasok érdekérvényesítése, szabadidős programok szervezése, társadalombiztosítási és jogsegélyszolgálat, nyugdíjasok szabadegyeteme
120 000 Ft
Hajdúszoboszlói Nyugdíjasok Szakszervezete, Hajdúszoboszló
Átmeneti ápolást biztosító szolgáltatások megszervezése
500 000 Ft
Hajdúszoboszlói Nyugdíjasok Szakszervezete, Hajdúszoboszló
Társadalombiztosítási tanácsadás megszervezése
120 000 Ft
Homorúd! Idősekért Alapítvány, Homorúd
Idős emberek segítése betegségük, problémáik megoldásában (gyógyszerek beszerzése, ételszállítás, egyéb ápolási teendők)
60 000 Ft
Idősek Klubja, Lábatlan
Otthoni háziápolás és szakápolás együttes megoldása
350 000 R
Idősek Klubja, Szederkény
A közösség idős lakói számára társadalombiztosítási tanácsadás szervezése
120 000 Ft
Időskorúak Gondozásáért Alapítvány, Ajka
Időskorúak hétvégi házi szociális gondozása, valamint társadalombiztosítási tanácsadás
120 000 Ft
Izomsorvadásos Betegekért Alapítvány, Versend
Idős emberek házi ápolása és étkeztetésük megoldása
300 000 Ft
Kerecsendi Faluvédő Egyesület, Kerecsend
Idősek házi gondozási szolgáltatásának és idősek klubjának kialakítása
360 000 Ft
Községi Önkormányzat, Surd
Nyugdíjas klub megszervezése a már folyamatban lévő szociális gondozással együttműködve, programszervezés, otthoni ellátás hétvégén is
200 000 Ft
Kunszigetért Alapítvány, Kunsziget
Idős emberek életminőségének javítása: napközi otthon, házi szociális gondozó hálózat kialakítása, aktív életet segítő programok
600 000 Ft
Makóért és Magunkért Humán Ellátó Alapítvány, Makó
Házi szakápolás, betegotthon és hospice integrációjának megteremtése és működtetése
200 000 Ft
Máriapócs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Máriapócs
Társadalombiztosítási tanácsadás megszervezése az idősek és családtagjaik részére
120 000 Ft
Medicina Komplex Házibeteg Szolgálat, Eger
Otthoni betegek ápolása, rehabilitációja, gondozása, életminőségének javítása, szükség esetén szakirányú terápiás szolgáltatások nyújtása
500 000 Ft
Minerva Családsegítő, Humánszolgáltatást Szervező és Tanácsadó Szolgálat, Budapest
Az idősgondozási tevékenység újraindítása
300 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, Kaposvár
Sclerosis-multiplexes betegek (kiemelten az idős és egyedülállókra) Életvitelének segítése személyi segítségnyújtással, szakápolással
300 000 Ft
Nagyecsed Város Önkormányzata, Nagyecsed
Idősek otthoni ápolásának és szakápolásának megvalósítása
300 000 Ft
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Cigánd
Segítségnyújtás a község időskorú rászorultjainak házi gondozószolgálat útján
200 000 Ft
Nap Klub Egyesület, Budapest
A Nap utcai lakótelepen folyó közösségfejlesztés részeként nyugdíjas önsegítő
közösség létrehozása
100 000 Ft
Naplemente Alapítvány, Görcsöny
Kétféle speciális nővértovábbképzés, valamint gyors, korszerű dokumentáció biztosítása az ápolási, gondozási munkában
100 000 Ft
Nyáriné és Társa Ápolási és Szolgáltató Bt., Szigetvár
Az idős emberek életminőségének javítása érdekében az otthoni háziápolás és szakápolás együttes megoldása
400 000 Ft
Nyugdíjasok Köblényi Klubja, Köblény
Magányosan, bezárkózottan élő idős emberek, klubtagok összejövetelének biztosítása, kulturált helyen programok szervezése
175 000 Ft
Otthoni Szakápolási Bt, Szombathely
Kevés nyugdíjból élők, szociálisan támogatásra szorulók szakápolása otthoni házi ápolással egybekötve
200 000 Ft
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Kecskemét
Az otthoni ellátás kiterjesztése a szociális gondoskodásra is
600 000 Ft
Önkormányzat, Bodrog, Bodroghalom
Otthoni háziápolás házi betegápoló szolgálat létrehozása
300 000 Ft
Önkormányzat, Oszlopán
Otthoni háziápolás, házi betegápoló szolgálat létrehozása
300 000 Ft
Örökzöld Otthoni Szakápolási Bt., Veszprém
Szociális gondoskodás és személyi segítés elemeivel a szolgálat tevékenységi körének bővítése, a működéshez szükséges feltételek megteremtése
450 000 Ft
Őszikék Alapítvány, Komló
Idősek otthonában élő emberek életminőségének javítása, az intézetben folyó szakmai tevékenység színvonalának emelése
240 000 Ft
Pesterzsébet Önkormányzatának Gondozási Központja, Budapest
Pesterzsébet területén a háziápolás működési feltételeihez, a szakápolási vizitszámok növeléséhez szükséges finanszírozás biztosítása egyéves időtartamra
1 000 000 Ft
Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség, Budapest
Idősek napközi otthonának létesítése a Deák téri parókia épületében
500 000 Ft
Preventív Segítő Kéz Egészségügyi Szolgáltató Bt., Záhony
Otthoni szakápolás megszervezése hat község időskorú lakosságának
250 000 FI
Rákoskeresztúri Családsegítő Központ, Budapest
Korosztályokat összekapcsoló önsegítő csoport létrehozása klub keretén belül
533 000 Ft
Reménysugár a Stroke Betegekért Alapítvány, Budapest
Az agyi katasztrófa sújtotta emberek súlyos fogyatékosságának és maradvány állapotának enyhítése, önellátásuk, mobilitásuk visszanyerése, rehabilitációja
300 000 Ft
Rencia Egészségügyi Szolgáltató Bt., Recsk
A szakápolás, a háziápolás és házigondozás összekapcsolása, a komplex otthoni ellátásra való törekvés, teljes körű ellátás
240 000 Ft
Schwester Szakápolási Szolgálat, Budapest
Idős emberek életminőségének javítása, a háziápolás és a szakápolás együttes megoldása
384 000 Ft
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján
Idősek aktív életét elősegítő népfőiskolai előadások, Nagyi tábor szervezése
300 000 Ft
Szamaritánus Alapítvány, Nyergesújfalu
A Szent Mihály Idősek Otthona számára az induló intézmény kezdeti pénzügyi nehézségeinek leküzdése, tárgyi eszközök vásárlása
500 000 Ft
Szent Rita Otthonápolási és Egészségügyi Kft., Debrecen
Időseknek nyújtott otthoni ápolás és szakápolás együttes megoldása, átmeneti ápolást biztosító szolgáltatások megszervezése civil önkéntesek bevonásával
600 000 Ft
Szeretet Alapítvány, Hajdúböszörmény
Az Idősek Otthonában dolgozó ápolók részére tréningprogram biztosítása
100 000 Ft
Szigetmonostori Református Egyházközség, Szigetmonostor
A gyülekezetben élő idős emberek életének komfortosabbá (tisztálkodási lehetőség, közős étkezés, programok) tétele
469 000 Ft
Szivárvány Szociális Szolgálat Gondozási Központ, Hatvan
Az idős emberek hétvégi, ünnepnapi gondozásának, ápolásának biztosítása
400 000 Ft
Szociális Központ, Szekszárd
Szakdolgozók továbbképzése
140 000 Ft
Területi Szociális Gondozási Központ, Jászfényszaru
A szállást is biztosító idősek klubjában a téli négy hónap időszakára teljes (hétvége is) ellátás megvalósítása
300 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>