Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ

88 000 000 Ft

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja 1996. június 26-án nyílt meg a nagyközönség számára.
A Soros Alapítvány, a Silicon Graphics Magyarország és a MATÁV együttműködésének eredményeként létrejött C3-mint a kommunikációval és kultúrával kapcsolatos véleménycserék és újítások nyilvános fóruma - az új médiumok széles körű elterjedését kívánja elősegíteni, többek között az Internet kreatív felhasználására ösztönözve az érdeklődőket. A C3 Kulturális és Művészeti Központ könyvtárat és információs adattárat, valamint kiállítótermet működtet, Internet-szolgáltatást és nyilvános Internet-hozzáférést nyújt, multidiszci-plináris programokat, továbbá az Internettel és az új művészeti médiumokkal kapcsolatos oktató- és ösztöndíjprogramokat szervez. A Műhelyben a Silicon Graphics technológia legújabb eszközei állnak az érdeklődők, ill. az alkotók rendelkezésére.
A hét minden napján nyitva tartó IntemetMűhelyben a látogatók ingyenesen barangolhatnak az Interneten, előzetes bejelentkezés alapján. A Központ megnyitása óta hetente legalább 200-an vették igénybe az IntemetMűhelyt. Az Internet használatával kapcsolatos ingyenes tanfolyamokat hetente mintegy 35 gyerek és 70 felnőtt látogatta. A Soros Alapítvány kapcsolt vonali E-mail- és Internet-pályázatán Internet-kapcsolatot nyert civil szervezetek számára is a C3 szervezett tanfolyamokat az Internet használatáról, valamint a saját honlap készítésének tudnivalóiról. A legfontosabb célkitűzés az, hogy minél több magyar szervezetről kerüljön információ a világhálózatra.
A Központ könyvtárában, a Medgyesi Miklós Alapítvány jóvoltából elhelyezett CD-ROM gyűjteményt hetente kb. 20-30 látogató tekintette meg a könyvtárban elhelyezett számítógépeken.
Az a auditóriumban rendszeres előadások és bemutatók kerültek megrendezésre. Multimédia az Interneten címmel az Internet aktuális újdonságaival ismerkedhettek meg az-érdeklődők; magyar és nemzetközi videóművészek filmjeit vetítették, környezetvédelemmel és egészségvédelemmel kapcsolatos programokat szerveztek. A nagy sikerre való tekintettel 1997-ben is folytatódik az 1996 decemberében elindított „Rroma Dub" program, amely az elektronikus zene eszközeivel kíván különleges alkalmat adni roma fiatalok számára, hogy mind saját hagyományos, mind korosztályuk mai zenéjéből merítve kreatív módon tudják kifejezésre juttatni zenei identitásukat. A „Rroma Dub" programban angol szakértők vezetése s a C3 Központ munkatársainak technikai segítsége mellett pécsi és budapesti roma fiatalok folyamatos lehetőséget kapnak a Központ felszereléseinek használatára, hogy saját zenei hagyományaiknak szélesebb hazai és nemzetközi közönséget szerezhessenek. A program célja, hogy az így létrejött zenei produkciókkal a fiatalok részt vegyenek hazai és nemzetközi csereprogramokban.

A kiállítóteremben a Központ megnyitásakor/l hálózat mint a felfedezés eszköze címmel magyar művészek munkái kerültek bemutatásra; szeptemberben Matthew Bamey amerikai képzőművész két nagyszabású filmjének videóváltozatát láthatta a közönség; október-november folyamán A művészeten túl címmel, a Ludwig Múzeumban rendezett osztrák-magyar kiállítás részeként 5 művész munkáját állították ki. Decemberben stb. javítótábor (tele floppyk és más jobbító javaslatok) címmel Beöthy Balázs, Mesterházy Zsolt, Pereszlényi Roland és Irini Kokosz projektje volt látható. 1996. július 31-i határidővel került meghirdetésre a Soros Alapítvány C3 Műhely-pályázat, amelynek célja olyan projektek támogatása volt, amelyek hozzájárulnak a kultúra és kommunikáció kérdéseinek jobb megértéséhez. Elsősorban a témával kapcsolatos hazai multidiszciplináris gyakorlati és elméleti kutatásokat támogatták, de örömmel vették nemzetközi szakértők bevonását is a csoportmunkába. Azok a pályázatok részesültek előnyben, amelyek a digitális médiatechnológia lehetőségeit széles körűen kutatják, az Internet kreatív használatát demonstrálják, s a kommunikáció és kultúra kérdéseivel kapcsolatban eredeti és új megközelítési módokat kínálnak.

A C3 a sikeres pályázatok számára a Kuratórium által meghatározott időre biztosította a C3 eszközeinek használatát és munkatársainak segítségét. A pályázattal ösztöndíj-támogatás nem járt, azonban a nyertes pályamunkák kivitelezéséhez szükséges eszközöket és szoftvereket a Központ szerezte be.

1996-ban a beérkezett 17 pályázat közül az alábbi 11 pályázatot fogadta el a kuratórium:

Kovács Dániel, Szakái Péter, Szakái Tamás, Budapest
Újságírók, fotósok, grafikusok bevonásával egy digitális kultúrmagazin (zene, film, színház, kiállítás, könyv, sorozat, digitális művészet, külföld) létrehozása az Interneten, a multimédiában és az interaktivitásban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználása, s a későbbiekben egy hasonló németországi projekttel való együttműködés

Tillmann József, Budapest
Társalkotók: Eln Frigyes, Hortobágyi László, Szemző Tibor, Minyó Szert, Weber Kristóf
A „Ladomi Lelet" c. munkájának multimediális feldolgozása és továbbfejlesztése online és offline változatban (a munkát 1996 márciusában a Tölgyfa Galériában kiállításon és egy könyvben - A növekvő napok népe címmel - mutatta be)

Szemethy Imre, Budapest
„Animated Letters" c. animációs adatbázis kiépítése (különböző kultúrkörök képalkotási szisztémáit enciklopédikusán összegyűjtve szabadon stilizált parafrázisokat tartalmaz rövid időtartalmú snittek formájában), illetve szabad asszociációs működtetése az Interneten.

Media Research Alapítvány, Budapest
Multimédiás kiállítás, illetve műhelymunka rendezése, valamint a MetaForum
konferenciák teoretikus anyagának katalógusban való megjelentetése.

Komoróczky Tamás, Budapest
CD-ROM kiadvány előkészítése, amely átfogó nyelvi rendszerbe helyezi eddig képzőművészeti pályáján (különböző médiák használata) történt kísérleteit. A munkafolyamat közben előbukkanó személyes víziókat és fogalmi rétegeket felfejti, és azokat 3D-s animáció formájában jeleníti meg.

Sugár János, Budapest
A „Monstrancia modell" c. Web-installáció kivitelezése, amely érzékeltetni próbálja az ember (tükör) képeinek törékenységét és azt a fajta új megláthatósá-got, amit a Web-technológia képes nyújtani.

Farkas Gábor, Budapest
Kiállítási projekt: úti fényképek láthatóan dátumozva a képeken, különböző léptékű térképek gépi és kézi másolatai, szétküldött jelek a hálózaton (Interneten), amelyek zárt vagy nyitott ismeretlen összetevőjű részhálózatokat jelentenek eltűnésüktől vagy visszatérésüktől függően.

Domokos Gábor, Budapest
Csillagászati témájú szakdolgozat befejezése, amelynek a szokványos PC-al-kalmazások erőforrásait meghaladó grafikus igényei vannak, 3D-s applikációkhoz kapcsolható elsősorban, de Internetes vonzata is van.

Molnár Dániel-Zsíros Ákos-Maroy Ákos, Szeged
Plán: Money: Sex projekt, amely a FacePrint ötletén alapszik: képi adatbázis összeállítása, főképp archetipikus szimbólumok vagy közhasználatú XX. századi szimbólumok felhasználásával; sajátos digitális jelfeldolgozó módszerek kiválasztása és kódolása; „szavazó" rendszer és azonosítási folyamat közötti egyensúly létrehozása, amely maximalizálja az összegyűlt reakciók interferenciaarányát.

Molnár Dániel-Zsíros Ákos-Maroy Ákos, Szeged
„A híd" fejlesztés projekt, amelynek célja egy nyitott MŰD szerű szöveg és egy VRML alapú virtuális világ készítése statikus „avatar" programozással és betekintési könnyítéssel külső használók számára.

Csarnok Kultusz Motel, Miskolc
WEB page készítés a Csarnok Kultusz Motel (színházi projektek) részére.
A C3 keretein belül folytatta tevékenységét a Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központja is, melynek 1996 elején a legnagyobb szabású tevékenysége a Műcsarnokkal közösen szervezett A pillangó-hatás című kiállítás és rendezvénysorozat megrendezése volt, hazai és nemzetközi művészek részvételével. A kiállításban szereplő kortárs magyar képzőművészek pályázat alapján kerültek kiválasztásra, s munkájuk kivitelezéséhez még 1995-ben támogatást kaptak a Soros Alapítványtól. Az 1996. január 20. és február 25. között nyitva tartó kiállítást több mint huszonkilencezren látták, ami magyarországi kiállításokon rekordnak számít.

2 525 569 Ft

A Pillangó-hatás c. kiállítással kapcsolatban 1996-ban az alábbi támogatásokat fizettük ki:

Műcsarnok, Budapest
Támogatás a kiállítás megrendezésének költségeihez
2 000 000 Ft
Hámos Gusztáv, képzőművész, Budapest/Berlin
A kiállításon való részvételéhez támogatás
100 000 Ft
Waliczky Tamás, képzőművész, BudapesVKarísruhe
A kiállításon való részvételéhez támogatás
100 000 Ft

A regionális ArtsLink programban való részvételükhöz az alábbi személyek kaptak támogatást:

Bán Marianna, iparművész, Budapest
Budapest-New York repülőjegy
84 049 Ft
Regős János, színházi manager, Szkéné Színház, Budapest
Budapest-New York repülőjegy
83 690 Ft
Veszély Beáta, képzőművész, Budapest
Budapest-New York repülőjegy
83 690 Ft

Spanyolországi művésztelepen való részvételéhez két művész kapott utazási támogatást:

Imre Mariann, képzőművész, Szentendre
Budapest-Barcelona repülőjegy
37 070 Ft
Pál Zsuzsanna képzőművész, Budapest
Budapest-Barcelona repülőjegy
37 070 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>